אינדקס אג"ח מאוזן עד 500 מיליון

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

Download the PDF file .