אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-A), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון121.19
שינוי יומי0.03%
מספר ניירות במדד139
שווי כולל ני"ע במדד113.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.85
תשואה פנימית*1.89%
מרווח ממשלתי1.49%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.38%5.62%13.79%18.49%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.28%2.43%2.95%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.621.721.13
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק