אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (A-), בעלות מועד פדיון של שנה ומעלה, שלמנפיקותיהן תזרים חיובי נטו במשך שנתיים לפחות
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון119.81
שינוי יומי0.10%-
מספר ניירות במדד138
שווי כולל ני"ע במדד114.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.92
תשואה פנימית*2.14%
מרווח ממשלתי1.77%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.16%3.97%11.49%18.18%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.32%2.45%2.95%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.221.481.13
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק