אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני עם רכיב בטוחה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד, שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון155.40
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד91
שווי כולל ני"ע במדד35.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.08
תשואה פנימית*3.20%
מרווח ממשלתי2.84%
דירוג ממוצע**A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.51%5.29%12.94%13.35%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.87%2.64%3.45%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.281.500.71
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
** לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB