אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני במח"מ שנתיים עד 4 שנים בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בר. קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB) ובעלות מח"מ 2-4
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון141.55
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד129
שווי כולל ני"ע במדד86.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.99
תשואה פנימית*2.93%
מרווח ממשלתי2.61%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.86%1.66%8.04%10.37%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.60%2.43%2.64%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.491.040.73
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק