אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4 עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני במח"מ שנתיים עד 4 שנים בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בר. קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB) ובעלות מח"מ 2-4
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון143.43
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד130
שווי כולל ני"ע במדד87.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.93
תשואה פנימית*2.75%
מרווח ממשלתי2.46%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.24%3.06%9.85%11.16%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.58%2.42%2.64%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.771.240.76
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק