אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות תקופת פידיון של שנתיים עד 5 שנים
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון132.31
שינוי יומי0.07%
מספר ניירות במדד143
שווי כולל ני"ע במדד89.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.58
תשואה פנימית*2.34%
מרווח ממשלתי2.05%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
5.39%2.61%7.32%8.12%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.11%2.04%2.33%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.761.100.63
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק