אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מדורג 2-5 שנים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות תקופת פידיון של שנתיים עד 5 שנים
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון131.16
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד139
שווי כולל ני"ע במדד83.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.55
תשואה פנימית*2.55%
מרווח ממשלתי2.25%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.48%1.60%5.94%7.50%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.13%2.05%2.33%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.520.920.60
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק