אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות תקופת פידיון של 5 שנים ומעלה
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון168.15
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד191
שווי כולל ני"ע במדד158.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.12
תשואה פנימית*2.55%
מרווח ממשלתי2.03%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
10.49%7.46%16.18%17.74%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.87%2.88%3.54%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.811.700.92
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק