אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס קונצרני מדורג 5+ שנים כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות תקופת פידיון של 5 שנים ומעלה
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון165.47
שינוי יומי0.13%-
מספר ניירות במדד189
שווי כולל ני"ע במדד160.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.13
תשואה פנימית*2.73%
מרווח ממשלתי2.23%
דירוג ממוצע-AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.74%5.16%13.21%17.86%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
3.92%2.90%3.54%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.351.450.95
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/08/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק