אינדקס קונצרני מאוזן

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019
* הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק