אינדקס קונצרני ישראל שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס שקלי מדורג עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) בדירוג השקעה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון159.45
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד210
שווי כולל ני"ע במדד109.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.61
תשואה פנימית2.89%
מרווח ממשלתי2.45%
דירוג ממוצע*+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
7.45%3.83%11.48%19.31%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.19%2.93%2.97%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.981.221.19
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/09/2019
* לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB