אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח שקלי עד 500 מיליון כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB) ובעלות שווי שוק של עד 500 מיליון ש"ח
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון166.97
שינוי יומי0.06%-
מספר ניירות במדד127
שווי כולל ני"ע במדד32.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.43
תשואה פנימית3.79%
מרווח ממשלתי3.41%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
10.53%5.70%12.25%22.72%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.95%3.20%3.29%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.181.191.24
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019