אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

Download the PDF file .