אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח שקלי עם רכיב בטוחה עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני השקלי (לא צמוד) עם רכיב בטוחה בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שסכום הקרן שלהן מגובה, לפחות באופן חלקי, בבטוחה
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון120.83
שינוי יומי0.09%
מספר ניירות במדד53
שווי כולל ני"ע במדד16.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.78
תשואה פנימית4.60%
מרווח ממשלתי4.27%
דירוג ממוצע*-A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
9.29%4.23%14.16%---
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
5.60%3.66%---
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.781.19---
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/09/2019
* לצורך החישוב סדרות קונצרניות ללא דירוג דורגו BB