אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון158.51
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד170
שווי כולל ני"ע במדד79.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.38
תשואה פנימית3.43%
מרווח ממשלתי3.08%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.52%4.60%11.55%18.97%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.76%3.36%3.49%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.911.040.97
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019