אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס אג"ח חב' ריאליות שקלי כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB) ומנפיקותיהן לא סווגו על ידי הבורסה בענף על "פיננסי"
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון155.82
שינוי יומי0.11%-
מספר ניירות במדד162
שווי כולל ני"ע במדד76.8 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו3.40
תשואה פנימית3.76%
מרווח ממשלתי3.43%
דירוג ממוצע+A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
6.67%2.61%9.03%18.00%
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
4.84%3.37%3.49%
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.610.860.96
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/08/2019