מדדי מניות בארץ

משפחת המדדים המנייתיים של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של המניות הכלולות:

שוק המניות בישראל
 • כל המניות של החברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 • מניות של חברות הנכללות בענפים כלכליים בהתאם למשקלם בתמ"ג של המגזר העסקי בישראל
 • 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר באינדקס מניות ישראל
 • 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר באינדקס מניות ישראל עם משקל אחיד למניות הנכללות במדד
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראל2,329.150.32%17.62.9%
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,353.060.14%20.02.6%
אינדקס מניות ישראל 1001,600.510.23%19.02.3%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,551.480.42%16.53.2%
גודל חברה
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מזערי של 5 מיליארד ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מזערי של 750 מיליון ש"ח ומירבי של עד 5 מיליארד ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מירבי של עד 750 מיליון ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מירבי של עד 500 מיליון ש"ח
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות Large Cap1,455.410.23%19.22.0%
אינדקס מניות EW - Large Cap1,798.720.28%18.22.5%
אינדקס מניות Mid Cap2,702.960.42%13.23.4%
אינדקס מניות EW - Mid Cap2,637.780.52%12.83.6%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,146.730.06%-13.33.4%
אינדקס מניות יתר3,157.840.16%12.73.2%
מיקוד בחברות ישראליות
 • מניות של חברות שהתאגדו בישראל
 • מניות אשר רשומות למסחר בבורסה בישראל בלבד
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראליות2,244.880.35%16.62.7%
אינדקס ת"א-Exclusive2,601.290.34%13.63.2%
אינדקס ת"א-Exclusive 252,350.900.24%13.72.9%
אינדקס ת"א-Exclusive 753,252.600.55%12.43.5%
התמחות ענפית
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הריאלי
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הפיננסים
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הנדל"ן המסחרי
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הצריכה (בסיסית או מחזורית)
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן באחד התחומים הבאים: אנרגיה או תשתיות
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן באחד התחומים הבאים: בריאות, טכנולוגיה, חומרי גלם או תעשיה
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות חב' ריאליות1,946.530.48%24.12.6%
אינדקס מניות פיננסים3,165.760.44%-11.23.2%
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי3,468.370.62%14.63.0%
אינדקס מניות נדל"ן למגורים1,389.690.74%7.93.4%
אינדקס מניות צריכה ישראלית2,466.020.87%21.04.2%
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות2,351.020.62%14.15.0%
אינדקס מניות תעשיה1,964.820.23%27.92.8%
מאפיינים ייחודיים
 • מניות של חברות בעלות שיעור חלוקת דיבידנד גבוה ביחס לרווחיהן
 • מניות של חברות שמאופיינות במינוף נמוך
 • מניות של חברות שמפיקות למעלה מ-50% מהכנסותיהן מחוץ לישראל
 • מניות של חברות שמפיקות למעלה מ-50% מהכנסותיהן בישראל
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות דיבידנד ישראל1,488.610.21%15.25.1%
אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך1,452.990.87%24.12.9%
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1,755.150.45%29.91.6%
אינדקס מניות צמיחה מקומית2,530.580.27%13.73.1%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 25/08/2019