מדדי מניות בארץ

משפחת המדדים המנייתיים של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של המניות הכלולות:

שוק המניות בישראל
 • כל המניות של החברות בעלות רווחיות עקבית לאורך זמן שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א
 • מניות של חברות הנכללות בענפים כלכליים בהתאם למשקלם בתמ"ג של המגזר העסקי בישראל
 • 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר באינדקס מניות ישראל
 • 100 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר באינדקס מניות ישראל עם משקל אחיד למניות הנכללות במדד
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראל2,430.051.04%18.03.0%
אינדקס מניות כלכלת ישראל1,420.741.22%20.62.9%
אינדקס מניות ישראל 1001,660.571.18%19.32.6%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW2,714.460.93%16.83.5%
גודל חברה
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מזערי של 5 מיליארד ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מזערי של 750 מיליון ש"ח ומירבי של עד 5 מיליארד ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מירבי של עד 750 מיליון ש"ח
 • מניות של חברות בעלות שווי שוק מירבי של עד 500 מיליון ש"ח
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות Large Cap1,484.301.18%19.42.3%
אינדקס מניות EW - Large Cap1,829.401.02%18.42.6%
אינדקס מניות Mid Cap2,928.581.14%14.03.6%
אינדקס מניות EW - Mid Cap2,860.361.05%13.83.8%
אינדקס מניות Small-Mid Cap3,220.120.72%13.43.7%
אינדקס מניות יתר3,273.640.98%13.63.4%
מיקוד בחברות ישראליות
 • מניות של חברות שהתאגדו בישראל
 • מניות אשר רשומות למסחר בבורסה בישראל בלבד
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראליות2,327.900.89%16.52.9%
אינדקס ת"א-Exclusive2,719.480.68%13.63.3%
אינדקס ת"א-Exclusive 252,405.270.39%13.63.1%
אינדקס ת"א-Exclusive 753,510.631.09%13.13.7%
התמחות ענפית
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הריאלי
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הפיננסים
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הנדל"ן המסחרי
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הנדל"ן למגורים
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן בתחום הצריכה (בסיסית או מחזורית)
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן באחד התחומים הבאים: אנרגיה או תשתיות
 • מניות של חברות אשר עיקר פעילותן באחד התחומים הבאים: בריאות, טכנולוגיה, חומרי גלם או תעשיה
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות ריאליות בישראל2,024.101.20%24.92.7%
אינדקס מניות פיננסים ישראל3,334.520.91%11.43.3%
אינדקס מניות נדל"ן מסחרי3,694.371.01%14.73.1%
אינדקס מניות נדל"ן למגורים1,653.922.05%8.63.2%
אינדקס מניות צריכה ישראלית2,558.880.50%21.14.9%
אינדקס מניות תעשיה ישראלית2,089.591.02%28.63.1%
אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות2,358.241.69%14.55.5%
מאפיינים ייחודיים
 • מניות של חברות בעלות שיעור חלוקת דיבידנד גבוה ביחס לרווחיהן
 • מניות של חברות שמאופיינות במינוף נמוך
 • מניות של חברות שמפיקות למעלה מ-50% מהכנסותיהן מחוץ לישראל
 • מניות של חברות שמפיקות למעלה מ-50% מהכנסותיהן בישראל
שם המדדשערשינוי יומימכפיל רווחתשואת דיב'
אינדקס מניות דיבידנד ישראל1,573.440.64%15.35.6%
אינדקס מניות במינוף פיננסי נמוך1,498.080.90%26.13.6%
אינדקס מניות ייצוא ישראלי1,858.831.42%29.61.7%
אינדקס מניות צמיחה מקומית2,624.240.82%13.73.4%
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 26/09/2019