אינדקס מניות דיבידנד ישראל

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

סימול מדד במערכות מידע2122
מועד השקת המדד01/01/2018
מועד התחלת נתונים היסטוריים01/04/2015
ערך מדד הבסיס1,000
תדירות פרסום המדדרציף
תדירות עדכון הרכב המדדשנתית
תדירות עדכון משקולותחודשית
מס' ני"ע במדד50
קביעת משקולותמשקל אחיד מדורג
אופן חישוב המדדGTR - תשואה כוללת ברוטו
 

תנאי סף* לסדרות במדד
סטטוס מסחררק מניות שנסחרות במסחר הרציף בבורסה בת"א עשויות להיכלל במדד.
רציפות חלוקת דיבידנדרק מניות שחילקו דיבידנד במשך 3 שנים ברציפות טרם המועד הקובע עשויות להיכלל במדד.
שיעור חלוקת דיבידנדרק מניות בעלות דירוג שיעור חלוקת דיבידנד ממוצע ביחס לרווחיהן שהינו בין 50 המניות בעלות הדירוג הגבוה ביותר מבין המניות הנכללות באינדקס מניות ישראל עשויות להיכלל במדד.
שווי החזקות ציבוררק מניות ששווי החזקות הציבור שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-75 מיליון ש"ח עשויות להיכלל במדד.
שיעור החזקות ציבוררק מניות ששיעור החזקות הציבור שלהן במועד הקובע אינו נמוך מ-10% עשויות להיכלל במדד.
סחירותרק מניות שהתכ"מ (תמורה כספית ממוצעת) שלהן בחצי השנה שקדמה למועד הקובע לעדכון המדד אינו נמוך מ-50,000 ש"ח עשויות להיכלל במדד.
דרישות רווחיותרק מניות בעלות רווח נקי שנתי חיובי במהלך שנתיים מתוך 3 השנים שקדמו למועד הקובע או לחילופין, 3 מתוך 5 השנים שקדמו למועד הקובע עשויות להיכלל במדד.
 
* תנאי הסף המוצגים בעמוד זה מובאים לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחיהם עלולים להיות שונים מאלה של התנאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים.