אינדקס מניות אנרגיה ותשתיות

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

Download the PDF file .