מדדי אג"ח גלובלי

משפחת מדדי אג"ח גלובלי של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

דירוג אשראי בינלאומי
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA דולר גלובלי0.19%4.301.76%1.35%AA
אינדקס A דולר גלובלי0.03%-3.612.14%1.78%A
אינדקס BBB דולר גלובלי0.34%4.593.42%2.96%+BBB
אינדקס HY דולר גלובלי0.60%-3.967.31%6.29%-BB
טווח פדיון קצר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA דולר גלובלי 0-30.10%1.451.60%1.38%AA
אינדקס A דולר גלובלי 0-30.01%-1.622.41%2.16%A
אינדקס HY דולר גלובלי 0-30.18%1.628.95%6.69%BB
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-30.17%1.773.07%2.82%BBB
טווח פדיון בינוני
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA דולר גלובלי 2-50.06%3.071.69%1.36%AA
אינדקס A דולר גלובלי 2-50.03%-2.842.11%1.79%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 2-50.24%2.862.93%2.61%+BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 2-50.74%2.507.38%6.03%BB
מאפיינים ייחודיים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה0.02%4.473.98%3.54%+BBB
מדדי אג"ח Bullet
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 ש')0.04%2.912.10%1.79%A
מדדי אג"ח לפדיון
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20230.04%2.912.10%1.79%A
אינדקס Bullet דולר 20250.09%-4.652.63%2.19%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך06/04/2020