מדדי אג"ח גלובלי

משפחת מדדי אג"ח גלובלי של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

דירוג אשראי בינלאומי
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת AA
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת BBB
 • סדרות אג"ח בעלות דירוג מתחת לדירוג השקעה (Non-Investment Grade)
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי 400.32%4.22.4%-A
אינדקס AA דולר גלובלי0.21%3.62.0%AA
אינדקס A דולר גלובלי0.22%3.62.2%A
אינדקס BBB דולר גלובלי0.34%4.62.7%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי0.17%3.55.7%+B
טווח פדיון קצר
 • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בתקופות 0-3 שנים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי 0-30.09%1.52.1%-A
אינדקס AA דולר גלובלי 0-30.07%1.51.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 0-30.07%1.52.1%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-30.09%1.42.3%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 0-30.10%1.73.6%-BB
אינדקס אג"ח חב' ריאליות דולרי 0-30.08%1.42.1%-A
אינדקס אג"ח פיננסים דולרי 0-30.16%3.02.4%A
טווח פדיון בינוני
 • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בתקופות 2-5 שנים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי 2-50.19%2.72.2%-A
אינדקס AA דולר גלובלי 2-50.13%3.01.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 2-50.11%2.82.1%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 2-50.19%2.62.4%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 2-50.09%2.56.4%+B
אינדקס אג"ח חב' ריאליות דולרי 2-50.20%2.72.2%-A
אינדקס אג"ח פיננסים דולרי 2-50.07%1.42.2%A
מדדי אג"ח לפדיון
 • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בשנה מסוימת
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס גלובלי לפדיון 2022 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.22%2.62.2%-A
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.16%3.42.2%A
אינדקס גלובלי לפדיון 2024 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.28%4.32.3%-A
ענף פעילות
 • חברות פיננסים: סדרות אג"ח של תאגידים פיננסיים
 • חברות ריאליות: סדרות אג"ח של תאגידים ריאליים (לא פיננסיים)
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס אג"ח חב' ריאליות דולרי0.35%4.72.5%-A
אינדקס אג"ח פיננסים דולרי0.35%4.72.5%-A
מאפיינים ייחודיים
 • סדרות אג"ח שבשטר הנאמנות שלהן הוגדרו כחוב בכיר
 • סדרות אג"ח שבשטר הנאמנות שלהן נרשמו בטוחות
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי חוב בכיר0.14%2.82.1%A
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה0.18%3.95.1%BB
הנתונים מעודכנים לתאריך22/08/2019