מדדי אג"ח גלובלי

משפחת מדדי אג"ח גלובלי של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

מדדי אג"ח Bullet
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
מדדי אג"ח לפדיון
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס Bullet דולר 20230.00%2.500.52%0.38%A
אינדקס Bullet דולר 20250.05%-4.270.97%0.69%-A
הנתונים מעודכנים לתאריך17/09/2020