מדדי אג"ח גלובלי

משפחת מדדי אג"ח גלובלי של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

דירוג אשראי בינלאומי
  • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת AA
  • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת A
  • סדרות אג"ח בעלות דירוג בתוך קבוצת BBB
  • סדרות אג"ח בעלות דירוג מתחת לדירוג השקעה (Non-Investment Grade)
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי0.37%-3.52.0%AA
אינדקס A דולר גלובלי0.28%-3.62.1%A
אינדקס BBB דולר גלובלי0.27%-4.42.7%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי0.35%3.45.3%+B
טווח פדיון קצר
  • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בתקופות 0-3 שנים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-30.10%-1.31.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 0-30.10%-1.42.0%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-30.09%-1.22.2%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 0-30.06%1.53.4%-BB
טווח פדיון בינוני
  • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בתקופות 2-5 שנים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 2-50.32%-2.91.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 2-50.25%-2.72.0%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 2-50.23%-2.52.3%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 2-50.47%2.46.4%+B
מדדי אג"ח לפדיון
  • סדרות אג"ח שמועד פדיונן בשנה מסוימת
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.35%-3.32.2%A
אינדקס גלובלי לפדיון 2024 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)0.37%-4.22.3%-A
מאפיינים ייחודיים
  • סדרות אג"ח שבשטר הנאמנות שלהן נרשמו בטוחות
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה0.35%-4.32.8%+BBB
הנתונים מעודכנים לתאריך15/10/2019