מדדי אג"ח גלובלי

משפחת מדדי אג"ח גלובלי של אינדקס מסווגת על פי קריטריוני השקעה ספציפיים של הסדרות הכלולות:

דירוג אשראי בינלאומי
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי0.47%3.52.0%AA
אינדקס A דולר גלובלי0.39%3.52.1%A
אינדקס BBB דולר גלובלי0.62%4.42.6%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי1.19%3.15.1%+B
טווח פדיון קצר
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 0-30.59%1.21.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 0-30.59%1.22.0%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-30.69%1.22.2%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 0-30.96%1.43.1%BB
טווח פדיון בינוני
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס AA דולר גלובלי 2-50.76%2.71.9%AA
אינדקס A דולר גלובלי 2-50.49%2.62.0%A
אינדקס BBB דולר גלובלי 2-50.64%2.42.3%BBB
אינדקס HY דולר גלובלי 2-51.27%2.26.2%+B
מאפיינים ייחודיים
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס דולר גלובלי עם רכיב בטוחה0.68%4.12.7%+BBB
מדדי אג"ח Bullet
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס Bullet דולר 20230.83%3.22.2%A
אינדקס Bullet דולר 20250.48%4.92.4%-A
מדדי אג"ח לפדיון
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתדירוג*
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 ש')0.83%3.22.2%A
הנתונים מעודכנים לתאריך10/12/2019