אינדקס AA דולר גלובלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA דולר גלובלי כולל 20 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA) במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון111.07
שינוי יומי0.48%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד45.1 מיליארד $
מח"מ ברוטו4.30
תשואה פנימית1.70%
מרווח ממשלתי1.27%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.73%6.88%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.70%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.16------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4104
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 2 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Alphabet08/2026תקשורתארה"ב5.2219
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב5.1438
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב5.1304
Microsoft02/2027טכנולוגיהארה"ב5.0989
Apple02/2026טכנולוגיהארה"ב5.0729
Automatic Data Processing09/2025טכנולוגיהארה"ב5.0622
Procter & Gamble08/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0503
Procter & Gamble08/2023צריכה בסיסיתארה"ב5.0449
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב5.0232
Wal-Mart Stores06/2028צריכה בסיסיתארה"ב5.011
Chevron05/2026אנרגיהארה"ב5.0032
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב4.9923
BlackRock03/2024פיננסיםארה"ב4.9923
Royal Dutch Shell05/2025אנרגיההולנד4.9656
Exxon Mobil03/2026אנרגיהארה"ב4.9247
Hydro-Quebec01/2022תשתיותקנדה4.8903
Royal Dutch Shell05/2026אנרגיההולנד4.8806
Equinor01/2023אנרגיהנורבגיה4.8623
BG11/2028אנרגיהבריטניה4.8489
Equinor03/2024אנרגיהנורבגיה4.7806
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020110.53
02/04/2020110.32
01/04/2020110.75
31/03/2020110.79
30/03/2020110.15
26/03/2020109.54
25/03/2020107.58
24/03/2020106.77
23/03/2020106.36
19/03/2020105.19
18/03/2020106.02
17/03/2020107.63
16/03/2020109.50
12/03/2020109.58
11/03/2020110.68
09/03/2020111.55
05/03/2020113.29
04/03/2020113.05
03/03/2020112.80
27/02/2020111.57
26/02/2020111.66
25/02/2020111.66
24/02/2020111.46
20/02/2020110.91
19/02/2020110.74
18/02/2020110.82
13/02/2020110.56
12/02/2020110.55
11/02/2020110.67
10/02/2020110.81
06/02/2020110.41
05/02/2020110.35
04/02/2020110.47
03/02/2020110.82
30/01/2020110.67
29/01/2020110.48
28/01/2020110.23
27/01/2020110.18
23/01/2020109.97
22/01/2020109.83
21/01/2020109.79
16/01/2020109.49
15/01/2020109.58
14/01/2020109.44
13/01/2020109.34
09/01/2020109.30
08/01/2020109.21
07/01/2020109.38
06/01/2020109.43
02/01/2020109.22
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.