אינדקס AA דולר גלובלי 0-3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3 כולל 20 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA) ובעלות מועד פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון107.62
שינוי יומי0.24%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד27.6 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.44
תשואה פנימית1.54%
מרווח ממשלתי1.30%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.05%4.35%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.63%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.85------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4105
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 2 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-3 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Colgate-Palmolive05/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.1022
Procter & Gamble08/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0763
Alphabet05/2021תקשורתארה"ב5.0718
Apple05/2021טכנולוגיהארה"ב5.0704
Wal-Mart Stores06/2021צריכה בסיסיתארה"ב5.0676
Procter & Gamble02/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0431
Microsoft08/2021טכנולוגיהארה"ב5.0405
Royal Bank of Canada04/2021פיננסיםקנדה5.03
BlackRock05/2021פיננסיםארה"ב5.0188
Royal Dutch Shell05/2021אנרגיההולנד5.0128
Colgate-Palmolive11/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0113
Chevron05/2021אנרגיהארה"ב5.01
Equinor11/2021אנרגיהנורבגיה4.9883
Exxon Mobil03/2021אנרגיהארה"ב4.9544
Royal Dutch Shell08/2022אנרגיההולנד4.9353
Hydro-Quebec01/2022תשתיותקנדה4.9155
Nestle01/2022צריכה בסיסיתשוויץ4.8975
Equinor01/2022אנרגיהנורבגיה4.8871
Hydro-Quebec02/2021תשתיותקנדה4.8702
Apple02/2021טכנולוגיהארה"ב4.997
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020107.36
02/04/2020107.25
01/04/2020107.26
31/03/2020107.17
30/03/2020106.95
26/03/2020106.54
25/03/2020105.93
24/03/2020105.65
23/03/2020105.25
19/03/2020105.78
18/03/2020106.29
17/03/2020106.67
16/03/2020106.91
12/03/2020107.18
11/03/2020107.53
09/03/2020107.70
05/03/2020108.11
04/03/2020108.04
03/03/2020107.86
27/02/2020107.45
26/02/2020107.34
25/02/2020107.34
24/02/2020107.23
20/02/2020107.09
19/02/2020107.02
18/02/2020107.05
13/02/2020106.98
12/02/2020106.98
11/02/2020107.00
10/02/2020107.06
06/02/2020106.93
05/02/2020106.91
04/02/2020106.96
03/02/2020107.02
30/01/2020106.98
29/01/2020106.93
28/01/2020106.89
27/01/2020106.83
23/01/2020106.79
22/01/2020106.77
21/01/2020106.74
16/01/2020106.66
15/01/2020106.64
14/01/2020106.61
13/01/2020106.60
09/01/2020106.60
08/01/2020106.58
07/01/2020106.61
06/01/2020106.60
02/01/2020106.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.