אינדקס AA דולר גלובלי 0-3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA דולר גלובלי 0-3 כולל 20 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA) ובעלות מועד פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון110.10
שינוי יומי0.02%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד27.8 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.29
תשואה פנימית0.42%
מרווח ממשלתי0.23%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.38%5.66%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.47------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך04/06/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4105
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 2 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-3 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Colgate-Palmolive11/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.127
Procter & Gamble08/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0817
Royal Dutch Shell08/2022אנרגיההולנד5.0786
Wal-Mart Stores06/2021צריכה בסיסיתארה"ב5.0605
Procter & Gamble02/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0495
Colgate-Palmolive05/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.0409
Microsoft08/2021טכנולוגיהארה"ב5.0251
Equinor01/2022אנרגיהנורבגיה5.0061
Equinor11/2021אנרגיהנורבגיה5.0036
Royal Dutch Shell05/2021אנרגיההולנד5.0026
Chevron05/2021אנרגיהארה"ב4.9948
Apple05/2021טכנולוגיהארה"ב4.9823
Royal Bank of Canada04/2021פיננסיםקנדה4.9812
Nestle01/2022צריכה בסיסיתשוויץ4.9807
Apple02/2021טכנולוגיהארה"ב4.9736
Exxon Mobil03/2021אנרגיהארה"ב4.9696
Alphabet05/2021תקשורתארה"ב4.9604
Hydro-Quebec01/2022תשתיותקנדה4.9024
Hydro-Quebec02/2021תשתיותקנדה4.8225
BlackRock05/2021פיננסיםארה"ב4.957
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/06/2020
DateLevel
04/06/2020110.10
03/06/2020110.08
02/06/2020110.10
01/06/2020110.05
27/05/2020109.92
26/05/2020109.93
21/05/2020109.89
20/05/2020109.84
19/05/2020109.77
18/05/2020109.74
14/05/2020109.65
13/05/2020109.56
12/05/2020109.54
11/05/2020109.47
07/05/2020109.52
06/05/2020109.42
05/05/2020108.56
30/04/2020108.52
27/04/2020108.45
23/04/2020108.36
22/04/2020108.31
21/04/2020108.33
20/04/2020108.35
16/04/2020108.26
07/04/2020107.62
06/04/2020107.36
02/04/2020107.25
01/04/2020107.26
31/03/2020107.17
30/03/2020106.95
26/03/2020106.54
25/03/2020105.93
24/03/2020105.65
23/03/2020105.25
19/03/2020105.78
18/03/2020106.29
17/03/2020106.67
16/03/2020106.91
12/03/2020107.18
11/03/2020107.53
09/03/2020107.70
05/03/2020108.11
04/03/2020108.04
03/03/2020107.86
27/02/2020107.45
26/02/2020107.34
25/02/2020107.34
24/02/2020107.23
20/02/2020107.09
19/02/2020107.02
18/02/2020107.05
13/02/2020106.98
12/02/2020106.98
11/02/2020107.00
10/02/2020107.06
06/02/2020106.93
05/02/2020106.91
04/02/2020106.96
03/02/2020107.02
30/01/2020106.98
29/01/2020106.93
28/01/2020106.89
27/01/2020106.83
23/01/2020106.79
22/01/2020106.77
21/01/2020106.74
16/01/2020106.66
15/01/2020106.64
14/01/2020106.61
13/01/2020106.60
09/01/2020106.60
08/01/2020106.58
07/01/2020106.61
06/01/2020106.60
02/01/2020106.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.