אינדקס AA דולר גלובלי 2-5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA דולר גלובלי 2-5 כולל 20 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA) ובעלות מועד פדיון של שנתיים עד 5 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון110.63
שינוי יומי0.43%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד32.5 מיליארד $
מח"מ ברוטו3.06
תשואה פנימית1.61%
מרווח ממשלתי1.26%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
1.27%5.99%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.38%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.35------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4106
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 2 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון3-5 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב5.1649
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב5.1514
Apple05/2024טכנולוגיהארה"ב5.1091
Procter & Gamble08/2022צריכה בסיסיתארה"ב5.071
Procter & Gamble08/2023צריכה בסיסיתארה"ב5.0656
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב5.0438
Alphabet02/2024תקשורתארה"ב5.0367
BG11/2023אנרגיהבריטניה5.0305
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב5.0128
BlackRock03/2024פיננסיםארה"ב5.0128
Royal Bank of Canada02/2022פיננסיםקנדה5.0012
BG11/2024אנרגיהבריטניה4.9894
Toronto Dominion Bank07/2023פיננסיםקנדה4.9863
Exxon Mobil03/2023אנרגיהארה"ב4.9662
Royal Dutch Shell01/2023אנרגיההולנד4.9634
New York Life01/2024פיננסיםארה"ב4.9121
Hydro-Quebec01/2022תשתיותקנדה4.9103
Royal Dutch Shell08/2023אנרגיההולנד4.8901
Equinor01/2023אנרגיהנורבגיה4.8823
Equinor03/2024אנרגיהנורבגיה4.8002
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020110.16
02/04/2020110.09
01/04/2020110.31
31/03/2020110.33
30/03/2020109.81
26/03/2020108.76
25/03/2020107.98
24/03/2020107.02
23/03/2020106.67
19/03/2020106.87
18/03/2020106.92
17/03/2020108.44
16/03/2020109.16
12/03/2020109.69
11/03/2020110.55
09/03/2020111.14
05/03/2020112.28
04/03/2020112.19
03/03/2020111.94
27/02/2020111.05
26/02/2020110.97
25/02/2020110.98
24/02/2020110.77
20/02/2020110.43
19/02/2020110.30
18/02/2020110.36
13/02/2020110.23
12/02/2020110.19
11/02/2020110.24
10/02/2020110.37
06/02/2020110.07
05/02/2020110.03
04/02/2020110.10
03/02/2020110.34
30/01/2020110.24
29/01/2020110.09
28/01/2020109.91
27/01/2020109.87
23/01/2020109.80
22/01/2020109.70
21/01/2020109.67
16/01/2020109.46
15/01/2020109.46
14/01/2020109.39
13/01/2020109.33
09/01/2020109.29
08/01/2020109.24
07/01/2020109.38
06/01/2020109.36
02/01/2020109.23
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.