אינדקס A דולר גלובלי 0-3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A דולר גלובלי 0-3 כולל 30 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A) ובעלות מועד פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון106.21
שינוי יומי0.10%
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד47.2 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.62
תשואה פנימית2.32%
מרווח ממשלתי2.06%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.13%-2.98%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.27%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.84------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4108
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-3 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
GlaxoSmithKline05/2022בריאותבריטניה3.4257
Qualcomm05/2022טכנולוגיהארה"ב3.4149
Honeywell11/2021תעשיהארה"ב3.3937
Diageo05/2022צריכה בסיסיתארה"ב3.3871
Total12/2021אנרגיהצרפת3.3807
Medtronic03/2022בריאותארה"ב3.3742
Bank of New York Mellon09/2021פיננסיםארה"ב3.3723
Oracle09/2021טכנולוגיהארה"ב3.3707
US Bancorp01/2022פיננסיםארה"ב3.3618
Deere04/2022תעשיהארה"ב3.3423
PACCAR05/2022תעשיהארה"ב3.3411
Bank of Montreal08/2021פיננסיםקנדה3.3403
Caterpillar02/2022תעשיהארה"ב3.3387
UPS01/2021תעשיהארה"ב3.3356
BMW04/2021צריכה מחזוריתגרמניה3.3312
Northern States Power08/2022תשתיותארה"ב3.3299
Cooperatieve Rabobank02/2022פיננסיםהולנד3.3244
Public Service Company of Colorado09/2022תשתיותארה"ב3.3244
Sanofi03/2021בריאותצרפת3.3244
BP05/2022אנרגיהבריטניה3.3217
Intel10/2021טכנולוגיהארה"ב3.3207
AvalonBay Communities09/2022נדל"ןארה"ב3.3091
BNP Paribas01/2021פיננסיםצרפת3.2942
HSBC04/2021פיננסיםבריטניה3.2907
Ohio Power10/2021תשתיותארה"ב3.2875
Lloyds Banking01/2021פיננסיםבריטניה3.2521
Oncor Electric Delivery Company09/2022תשתיותארה"ב3.1138
ERP Operating LP12/2021נדל"ןארה"ב3.358
Wells Fargo03/2022פיננסיםארה"ב3.326
JPMorgan Chase01/2022פיננסיםארה"ב3.313
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020106.10
02/04/2020106.11
01/04/2020106.00
31/03/2020106.04
30/03/2020105.72
26/03/2020105.06
25/03/2020104.44
24/03/2020103.55
23/03/2020103.49
19/03/2020104.39
18/03/2020105.20
17/03/2020105.92
16/03/2020106.39
12/03/2020106.83
11/03/2020107.36
09/03/2020107.73
05/03/2020108.09
04/03/2020108.01
03/03/2020107.85
27/02/2020107.37
26/02/2020107.29
25/02/2020107.28
24/02/2020107.21
20/02/2020107.03
19/02/2020106.96
18/02/2020106.97
13/02/2020106.91
12/02/2020106.87
11/02/2020106.93
10/02/2020106.96
06/02/2020106.84
05/02/2020106.81
04/02/2020106.85
03/02/2020106.92
30/01/2020106.83
29/01/2020106.81
28/01/2020106.75
27/01/2020106.73
23/01/2020106.70
22/01/2020106.64
21/01/2020106.61
16/01/2020106.54
15/01/2020106.52
14/01/2020106.47
13/01/2020106.44
09/01/2020106.44
08/01/2020106.39
07/01/2020106.43
06/01/2020106.43
02/01/2020106.36
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.