אינדקס A דולר גלובלי 2-5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס A דולר גלובלי 2-5 כולל 30 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-A) לבין (+A) ובעלות מועד פדיון של שנתיים עד 5 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון109.15
שינוי יומי0.04%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד54.9 מיליארד $
מח"מ ברוטו2.83
תשואה פנימית2.10%
מרווח ממשלתי1.77%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.13%4.54%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.42%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.06------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4109
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון3-5 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראיקב' A בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Merck & Co05/2023בריאותארה"ב3.4193
Novartis05/2024בריאותשוויץ3.4173
Visa12/2022פיננסיםארה"ב3.4078
GlaxoSmithKline05/2022בריאותבריטניה3.3989
Qualcomm05/2022טכנולוגיהארה"ב3.3882
Comcast11/2022תקשורתארה"ב3.3837
Berkshire Hathaway03/2023פיננסיםארה"ב3.3782
Pepsico03/2024צריכה בסיסיתארה"ב3.3717
ABB05/2022תעשיהשוויץ3.3486
Medtronic03/2022בריאותארה"ב3.3479
Gilead Sciences04/2024בריאותארה"ב3.3462
Diageo04/2023צריכה בסיסיתבריטניה3.3436
Deere06/2024תעשיהארה"ב3.3398
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב3.3353
Caterpillar12/2024תעשיהארה"ב3.3207
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב3.3141
Wells Fargo01/2023פיננסיםארה"ב3.3074
Cooperatieve Rabobank02/2022פיננסיםהולנד3.2985
Sumitomo Mitsui Financial07/2022פיננסיםיפן3.2934
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן3.2883
Georgia-Pacific01/2024חומרי גלםארה"ב3.2873
HSBC03/2022פיננסיםבריטניה3.2793
Wyeth02/2024בריאותארה"ב3.2573
BP02/2024אנרגיהבריטניה3.2073
Prologis LP08/2023נדל"ןארה"ב3.2065
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב3.1876
Home Depot06/2022צריכה מחזוריתארה"ב3.392
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב3.346
Total04/2024אנרגיהצרפת3.338
Coca-Cola11/2023צריכה בסיסיתארה"ב3.45
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020109.19
02/04/2020109.23
01/04/2020108.98
31/03/2020109.02
30/03/2020108.51
26/03/2020107.66
25/03/2020106.53
24/03/2020105.35
23/03/2020105.37
19/03/2020105.85
18/03/2020106.51
17/03/2020107.64
16/03/2020108.83
12/03/2020109.49
11/03/2020110.33
09/03/2020111.19
05/03/2020111.77
04/03/2020111.62
03/03/2020111.42
27/02/2020110.68
26/02/2020110.66
25/02/2020110.67
24/02/2020110.53
20/02/2020110.16
19/02/2020110.05
18/02/2020110.10
13/02/2020109.97
12/02/2020109.93
11/02/2020110.03
10/02/2020110.12
06/02/2020109.87
05/02/2020109.78
04/02/2020109.85
03/02/2020110.06
30/01/2020109.92
29/01/2020109.84
28/01/2020109.70
27/01/2020109.70
23/01/2020109.49
22/01/2020109.43
21/01/2020109.39
16/01/2020109.26
15/01/2020109.23
14/01/2020109.18
13/01/2020109.14
09/01/2020109.10
08/01/2020109.02
07/01/2020109.12
06/01/2020109.15
02/01/2020109.01
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.