אינדקס BBB דולר גלובלי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס BBB דולר גלובלי כולל 30 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-BBB) לבין (+BBB) במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון110.31
שינוי יומי0.14%
מספר ניירות במדד29
שווי כולל ני"ע במדד85 מיליארד $
מח"מ ברוטו4.59
תשואה פנימית3.34%
מרווח ממשלתי2.85%
דירוג ממוצע+BBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.63%-4.67%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.65%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.53------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4110
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-10 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראיקב' BBB בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Abbott Laboratories11/2026בריאותארה"ב3.6797
Lockheed Martin01/2026תעשיהארה"ב3.5983
Mylan06/2021בריאותארה"ב3.5633
Morgan Stanley02/2023פיננסיםארה"ב3.5629
AT&T05/2025תקשורתארה"ב3.5609
Verizon Communications09/2023תקשורתארה"ב3.5571
Shire09/2023בריאותאירלנד3.5515
Anthem12/2027בריאותארה"ב3.5385
McDonald's01/2026צריכה מחזוריתארה"ב3.5342
Kraft Heinz06/2022צריכה בסיסיתארה"ב3.5303
Goldman Sachs01/2023פיננסיםארה"ב3.5131
Bank of America08/2024פיננסיםארה"ב3.5033
Anheuser-Busch InBev02/2026צריכה בסיסיתבלגיה3.4985
JPMorgan Chase09/2024פיננסיםארה"ב3.4874
General Electric10/2022תעשיהארה"ב3.4841
Allergan03/2025בריאותארה"ב3.4835
Reynolds American06/2025צריכה בסיסיתארה"ב3.4829
Union Pacific09/2028תעשיהארה"ב3.4746
Phillips 6604/2022אנרגיהארה"ב3.4663
Vodafone05/2028תקשורתבריטניה3.4543
CVS Health03/2028בריאותארה"ב3.4404
Wells Fargo07/2027פיננסיםארה"ב3.4052
Citigroup09/2027פיננסיםארה"ב3.3396
British American Tobacco08/2027צריכה בסיסיתבריטניה3.3242
Broadcom01/2027טכנולוגיהארה"ב3.2556
Vale08/2026חומרי גלםברזיל3.2264
Dell Technologies06/2026טכנולוגיהארה"ב3.2186
Halliburton11/2025אנרגיהארה"ב3.1859
Sabine Pass Liquefaction03/2025אנרגיהארה"ב3.0792
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020110.16
02/04/2020109.78
01/04/2020110.00
31/03/2020110.02
30/03/2020109.30
26/03/2020107.05
25/03/2020104.40
24/03/2020102.03
23/03/2020101.16
19/03/2020101.74
18/03/2020104.96
17/03/2020107.96
16/03/2020110.68
12/03/2020111.61
11/03/2020113.57
09/03/2020115.57
05/03/2020117.52
04/03/2020117.36
03/03/2020117.01
27/02/2020115.77
26/02/2020116.01
25/02/2020116.04
24/02/2020115.85
20/02/2020115.48
19/02/2020115.37
18/02/2020115.36
13/02/2020115.14
12/02/2020115.09
11/02/2020115.20
10/02/2020115.36
06/02/2020114.91
05/02/2020114.80
04/02/2020114.88
03/02/2020115.16
30/01/2020115.03
29/01/2020114.87
28/01/2020114.62
27/01/2020114.60
23/01/2020114.34
22/01/2020114.27
21/01/2020114.15
16/01/2020113.89
15/01/2020113.85
14/01/2020113.73
13/01/2020113.60
09/01/2020113.52
08/01/2020113.38
07/01/2020113.52
06/01/2020113.56
02/01/2020113.41
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.