אינדקס BBB דולר גלובלי 0-3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס BBB דולר גלובלי 0-3 כולל 25 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי בטווח דירוג שבין (-BBB) לבין (+BBB) ובעלות מועד פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון105.77
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד54.7 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.76
תשואה פנימית3.02%
מרווח ממשלתי2.76%
דירוג ממוצעBBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.83%-2.51%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.48%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.43------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4111
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון1-3 שנים
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראיקב' BBB בלבד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Amgen11/2021בריאותארה"ב4.2643
AbbVie11/2022בריאותארה"ב4.2617
Morgan Stanley11/2021פיננסיםארה"ב4.2478
Anthem12/2022בריאותארה"ב4.2452
McDonald's01/2022צריכה מחזוריתארה"ב4.2242
American Express08/2022פיננסיםארה"ב4.2195
Shire09/2021בריאותאירלנד4.1861
Dell Technologies06/2021טכנולוגיהארה"ב4.1809
Kraft Heinz06/2022צריכה בסיסיתארה"ב4.1779
CVS Health03/2021בריאותארה"ב4.1776
AIG06/2022פיננסיםארה"ב4.1775
Citigroup01/2022פיננסיםארה"ב4.1698
Allergan03/2022בריאותארה"ב4.1633
AT&T06/2022תקשורתארה"ב4.1597
Goldman Sachs01/2022פיננסיםארה"ב4.1481
Union Pacific07/2022תעשיהארה"ב4.1435
Vodafone09/2022תקשורתבריטניה4.1417
Broadcom01/2022טכנולוגיהארה"ב4.1237
General Electric10/2022תעשיהארה"ב4.1233
Phillips 6604/2022אנרגיהארה"ב4.1023
Mylan06/2021בריאותארה"ב4.217
Telefonica02/2021תקשורתספרד4.0952
British American Tobacco08/2022צריכה בסיסיתבריטניה4.0868
General Motors07/2021צריכה מחזוריתארה"ב3.9628
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/2020105.68
02/04/2020105.50
01/04/2020105.35
31/03/2020105.37
30/03/2020104.83
26/03/2020104.02
25/03/2020102.55
24/03/2020101.81
23/03/2020101.90
19/03/2020101.95
18/03/2020104.16
17/03/2020105.36
16/03/2020106.03
12/03/2020106.74
11/03/2020107.51
09/03/2020107.90
05/03/2020108.46
04/03/2020108.35
03/03/2020108.13
27/02/2020107.67
26/02/2020107.64
25/02/2020107.63
24/02/2020107.56
20/02/2020107.39
19/02/2020107.30
18/02/2020107.34
13/02/2020107.30
12/02/2020107.29
11/02/2020107.31
10/02/2020107.36
06/02/2020107.20
05/02/2020107.18
04/02/2020107.20
03/02/2020107.30
30/01/2020107.19
29/01/2020107.14
28/01/2020107.06
27/01/2020107.08
23/01/2020106.97
22/01/2020106.95
21/01/2020106.92
16/01/2020106.79
15/01/2020106.77
14/01/2020106.74
13/01/2020106.75
09/01/2020106.71
08/01/2020106.65
07/01/2020106.73
06/01/2020106.73
02/01/2020106.67
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.