אינדקס HY דולר גלובלי 2-5

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס HY דולר גלובלי 2-5 כולל 20 איגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, שדירוגן הבינלאומי לכל היותר (+BB) ובעלות מועד פדיון של שנתיים עד 5 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון99.30
שינוי יומי1.86%
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד34.7 מיליארד $
מח"מ ברוטו2.49
תשואה פנימית6.66%
מרווח ממשלתי5.78%
דירוג ממוצעBB
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
6.50%-5.59%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.47%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.95-------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/04/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4115
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון3-5 שנים
שווי שוק מינימלי100 מיליון $
דירוג אשראיעד +BB
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Becton, Dickinson and Company06/2022בריאותארה"ב5.8298
Sprint09/2023תקשורתארה"ב5.7637
Bausch Health03/2024בריאותקנדה5.6699
Royal Bank of Scotland12/2022פיננסיםבריטניה5.5688
Ashland08/2022חומרי גלםארה"ב5.5604
Centurylink03/2022תקשורתארה"ב5.5204
Newell Rubbermaid04/2023צריכה מחזוריתארה"ב5.5144
Warner Media03/2023תקשורתארה"ב5.4367
Petrobras05/2023אנרגיההולנד5.3439
Freeport-Mcmoran03/2023חומרי גלםארה"ב5.3038
CIT Group08/2022פיננסיםארה"ב5.2887
CHS/Community Health Systems03/2023בריאותארה"ב5.1573
Charter Communications07/2022תקשורתארה"ב5.698
Univision Communications05/2023תקשורתארה"ב5.0384
Park Aerospace08/2022פיננסיםאירלנד5.0229
Tenet Healthcare04/2022בריאותארה"ב4.9032
EQT Midstream Partners L.P.07/2023אנרגיהארה"ב4.5702
BWAY04/2024חומרי גלםארה"ב4.98
Continental Resources04/2023אנרגיהארה"ב3.8296
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
DateLevel
06/04/202097.49
02/04/202096.77
01/04/202096.58
31/03/202097.40
30/03/202097.20
26/03/202095.61
25/03/202092.53
24/03/202090.79
23/03/202090.72
19/03/202092.27
18/03/202093.92
17/03/202097.51
16/03/202098.14
12/03/2020100.91
11/03/2020103.23
09/03/2020103.69
05/03/2020107.17
04/03/2020107.40
03/03/2020106.83
27/02/2020106.53
26/02/2020107.19
25/02/2020107.14
24/02/2020107.23
20/02/2020107.33
19/02/2020107.29
18/02/2020107.21
13/02/2020107.24
12/02/2020107.23
11/02/2020107.13
10/02/2020106.56
06/02/2020106.57
05/02/2020106.53
04/02/2020106.51
03/02/2020106.55
30/01/2020106.52
29/01/2020106.52
28/01/2020106.42
27/01/2020106.70
23/01/2020106.67
22/01/2020106.70
21/01/2020106.75
16/01/2020106.66
15/01/2020106.65
14/01/2020106.60
13/01/2020106.57
09/01/2020106.41
08/01/2020106.36
07/01/2020106.27
06/01/2020106.29
02/01/2020106.28
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.