אינדקס דולר גלובלי לפדיון 2023 (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 ש') כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2023. סדרות אג"ח שיפרעו בשנת הפדיון יוחלפו במק"מ ארה"ב (T-Bill) כאשר בסיום שנת הפדיון, יתגלגל המדד לסדרות דומות שיפדו כעבור 6 שנים (פדיון בשנת 2029)
 
נתוני שוק
שער אחרון117.36
שינוי יומי0.08%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד57.1 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל2.9 מיליארד $
מח"מ ברוטו2.67
תשואה פנימית0.64%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
5.88%8.34%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.56------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך08/07/2020
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4125
מועד השקת המדד31/07/2018
התחלת נתונים היסטוריים31/07/2018
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Shire09/2023בריאותאירלנד5.0477
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב5.0395
Toronto Dominion Bank07/2023פיננסיםקנדה5.0316
Diageo04/2023צריכה בסיסיתבריטניה5.0264
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב5.0263
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב5.0241
Berkshire Hathaway03/2023פיננסיםארה"ב5.0143
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב5.0129
Morgan Stanley02/2023פיננסיםארה"ב5.0091
Merck & Co05/2023בריאותארה"ב5.0082
CVS Health03/2023בריאותארה"ב5.0077
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן5.0055
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב4.9954
Goldman Sachs01/2023פיננסיםארה"ב4.9876
Verizon Communications09/2023תקשורתארה"ב4.9866
Wells Fargo02/2023פיננסיםארה"ב4.9805
Crown Castle01/2023נדל"ןארה"ב4.9604
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב4.9472
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב4.9249
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב4.964
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
DateLevel
08/07/2020117.36
07/07/2020117.27
06/07/2020117.27
02/07/2020117.27
01/07/2020117.24
30/06/2020117.12
29/06/2020117.07
25/06/2020116.95
24/06/2020117.00
23/06/2020116.96
22/06/2020117.02
18/06/2020116.93
17/06/2020117.03
16/06/2020116.91
15/06/2020116.66
11/06/2020116.68
10/06/2020116.85
09/06/2020116.86
08/06/2020116.87
04/06/2020116.69
03/06/2020116.70
02/06/2020116.73
01/06/2020116.59
27/05/2020116.31
26/05/2020116.11
21/05/2020115.96
20/05/2020116.00
19/05/2020115.67
18/05/2020115.40
14/05/2020115.29
13/05/2020115.21
12/05/2020115.15
11/05/2020115.08
07/05/2020115.14
06/05/2020115.08
05/05/2020114.05
30/04/2020114.06
27/04/2020113.79
23/04/2020113.69
22/04/2020113.66
21/04/2020113.62
20/04/2020113.87
16/04/2020113.74
07/04/2020111.65
06/04/2020111.38
02/04/2020111.34
01/04/2020111.27
31/03/2020111.56
30/03/2020110.69
26/03/2020109.58
25/03/2020108.01
24/03/2020107.07
23/03/2020106.04
19/03/2020106.52
18/03/2020107.37
17/03/2020108.55
16/03/2020110.04
12/03/2020111.11
11/03/2020111.93
09/03/2020113.18
05/03/2020113.93
04/03/2020113.81
03/03/2020113.51
27/02/2020112.61
26/02/2020112.63
25/02/2020112.63
24/02/2020112.51
20/02/2020112.12
19/02/2020112.03
18/02/2020112.10
13/02/2020111.98
12/02/2020111.92
11/02/2020111.99
10/02/2020112.12
06/02/2020111.86
05/02/2020111.74
04/02/2020111.81
03/02/2020112.05
30/01/2020111.92
29/01/2020111.80
28/01/2020111.62
27/01/2020111.64
23/01/2020111.43
22/01/2020111.43
21/01/2020111.38
16/01/2020111.14
15/01/2020111.12
14/01/2020111.05
13/01/2020111.03
09/01/2020111.04
08/01/2020110.90
07/01/2020110.98
06/01/2020111.02
02/01/2020110.86
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.