אינדקס Bullet דולר 2023

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
 
נתונים עיקריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתאריך22/02/2024
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןמדינהמשקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024