אינדקס Bullet דולר 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet דולר 2023 כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון112.18
שינוי יומי0.03%-
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד49.7 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל2.6 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.98
תשואה פנימית0.44%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.05%-6.17%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.24%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך12/04/2021
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4127
ISIN מדדILINDX141279
מועד השקת המדד01/05/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Diageo04/2023צריכה בסיסיתבריטניה5.3351
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב5.3331
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב5.3296
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב5.3272
Merck & Co05/2023בריאותארה"ב5.3174
Berkshire Hathaway03/2023פיננסיםארה"ב5.2744
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב5.2527
Shire09/2023בריאותאירלנד5.2513
Goldman Sachs01/2023פיננסיםארה"ב5.2446
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב5.2431
Morgan Stanley02/2023פיננסיםארה"ב5.2393
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב5.2388
CVS Health03/2023בריאותארה"ב5.2372
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב5.2359
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן5.2272
Toronto Dominion Bank07/2023פיננסיםקנדה5.2245
Verizon Communications09/2023תקשורתארה"ב5.1878
Wells Fargo02/2023פיננסיםארה"ב5.252
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב5.249
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021112.18
08/04/2021112.22
07/04/2021112.17
06/04/2021112.15
05/04/2021112.12
01/04/2021112.14
31/03/2021112.12
30/03/2021112.09
29/03/2021112.04
25/03/2021112.00
24/03/2021112.03
22/03/2021112.02
18/03/2021112.01
17/03/2021112.08
16/03/2021111.98
15/03/2021112.00
11/03/2021112.02
10/03/2021111.98
09/03/2021111.95
08/03/2021112.05
04/03/2021112.17
03/03/2021112.21
02/03/2021112.24
01/03/2021112.25
25/02/2021112.21
24/02/2021112.30
23/02/2021112.31
22/02/2021112.38
18/02/2021112.42
17/02/2021112.38
16/02/2021112.31
11/02/2021112.35
10/02/2021112.31
09/02/2021112.35
08/02/2021112.34
04/02/2021112.28
03/02/2021112.25
02/02/2021112.24
01/02/2021112.24
28/01/2021112.17
27/01/2021112.20
26/01/2021112.20
25/01/2021112.19
21/01/2021112.21
20/01/2021112.21
19/01/2021112.22
14/01/2021112.23
13/01/2021112.21
12/01/2021112.22
11/01/2021112.18
07/01/2021112.24
06/01/2021112.18
05/01/2021112.23
04/01/2021112.27
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.