אינדקס Bullet דולר 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet דולר 2023 כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה, בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ ארה"ב (T-Bill) עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון112.23
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד51.9 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל2.6 מיליארד $
מח"מ ברוטו2.19
תשואה פנימית0.40%
דירוג ממוצעA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.01%-6.70%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
4.32%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך14/01/2021
חישוב הדירוג המשוקלל מתבסס על דירוג אשראי בינלאומי של הסדרות במדד
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד4127
מועד השקת המדד01/05/2019
התחלת נתונים היסטוריים01/05/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותשנתית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרשוק אג''ח מוסדר בחו''ל
סטטוס מסחררציף/OTC
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג מנפיקקונצרני או ממשלתי
מגבלות מנפיקעד 1 ניירות למנפיק
סוג ריביתקבועה/מק''מ
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב5.0363
Morgan Stanley02/2023פיננסיםארה"ב5.0305
Goldman Sachs01/2023פיננסיםארה"ב5.0292
Diageo04/2023צריכה בסיסיתבריטניה5.0276
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן5.0258
Wells Fargo02/2023פיננסיםארה"ב5.0254
Berkshire Hathaway03/2023פיננסיםארה"ב5.0238
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב5.023
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב5.021
Shire09/2023בריאותאירלנד5.0203
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב5.0193
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב5.0176
Merck & Co05/2023בריאותארה"ב5.0157
CVS Health03/2023בריאותארה"ב5.0143
Verizon Communications09/2023תקשורתארה"ב5.005
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב4.9452
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב4.9448
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב4.9374
Toronto Dominion Bank07/2023פיננסיםקנדה4.9369
Crown Castle01/2023נדל"ןארה"ב4.9009
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
14/01/2021112.23
13/01/2021112.21
12/01/2021112.22
11/01/2021112.18
07/01/2021112.24
06/01/2021112.18
05/01/2021112.23
04/01/2021112.27
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.