אינדקס AA דולר גלובלי 0-3

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס AA דולר גלובלי 0-3 כולל 30 איגרות חוב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, נקובות בדולר ארה"ב, בטווח דירוג בינלאומי שבין (-AA) לבין (+AA) ובעלות תקופת פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון המדד
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון105.33
שינוי יומי0.05%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד40.8 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.46
תשואה פנימית1.95%
מרווח ממשלתי0.28%
דירוג ממוצע*AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
3.71%4.86%------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך22/08/2019