אינדקס AA דולר גלובלי 0-3

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס AA דולר גלובלי 0-3 כולל 30 איגרות חוב בריבית קבועה שנסחרות בשוק מוסדר מחוץ לישראל, נקובות בדולר ארה"ב, בטווח דירוג בינלאומי שבין (-AA) לבין (+AA) ובעלות תקופת פדיון של עד 3 שנים במועד הקובע לעדכון
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון105.68
שינוי יומי0.10%-
מספר ניירות במדד30
שווי כולל ני"ע במדד40.9 מיליארד $
מח"מ ברוטו1.31
תשואה פנימית1.90%
מרווח ממשלתי0.26%
דירוג ממוצע*AA
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
4.05%5.16%------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
0.98%------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
4.08------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך15/10/2019