אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

שם מנפיק האג"חמועד פדיוןסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Newell Rubbermaid04/2023צריכה מחזוריתארה"ב5.0633
Shire09/2023בריאותאירלנד5.0304
Oracle09/2023טכנולוגיהארה"ב5.0289
CVS Health03/2023בריאותארה"ב5.0226
Berkshire Hathaway03/2023פיננסיםארה"ב5.0114
JPMorgan Chase01/2023פיננסיםארה"ב5.006
Wells Fargo02/2023פיננסיםארה"ב5.0054
Bank of America01/2023פיננסיםארה"ב5.0045
Merck & Co05/2023בריאותארה"ב5.0019
Microsoft12/2023טכנולוגיהארה"ב4.9979
Toronto Dominion Bank07/2023פיננסיםקנדה4.9963
Mitsubishi UFJ Financial07/2023פיננסיםיפן4.9954
Chevron06/2023אנרגיהארה"ב4.9945
Wal-Mart Stores06/2023צריכה בסיסיתארה"ב4.9917
Goldman Sachs01/2023פיננסיםארה"ב4.9859
Schlumberger12/2023אנרגיהארה"ב4.9784
Apple05/2023טכנולוגיהארה"ב4.9662
Crown Castle01/2023נדל"ןארה"ב4.9634
Morgan Stanley02/2023פיננסיםארה"ב4.986
Verizon Communications09/2023תקשורתארה"ב4.97
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/11/2019