אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים) כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2023. סדרות אג"ח שיפרעו בשנת הפדיון יוחלפו במק"מ ארה"ב (T-Bill) כאשר בסיום שנת הפדיון, יתגלגל המדד לסדרות דומות שיפדו כעבור 6 שנים (פדיון בשנת 2029)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון109.94
שינוי יומי0.16%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד55.8 מיליארד $
מח"מ ברוטו3.42
תשואה פנימית2.18%
מרווח ממשלתי0.71%
דירוג ממוצע*A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.06%9.03%------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
2.52%------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
3.01------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך22/08/2019