אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים)

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

אינדקס גלובלי לפדיון 2023 דולר (מתגלגל כל 6 שנים) כולל 20 איגרות חוב נקובות דולר ארה"ב בריבית קבועה בדירוג בינלאומי של (-BBB) ומעלה שנפדות במהלך שנת 2023. סדרות אג"ח שיפרעו בשנת הפדיון יוחלפו במק"מ ארה"ב (T-Bill) כאשר בסיום שנת הפדיון, יתגלגל לסדרות דומות שיפדו כעבור 6 שנים (פדיון בשנת 2029)
הורדת דף מדד מתודולוגיה
נתוני שוק
שער אחרון110.40
שינוי יומי0.20%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד55.3 מיליארד $
מח"מ ברוטו3.23
תשואה פנימית2.23%
מרווח ממשלתי0.60%
דירוג ממוצע*A
תשואה
2019שנה3 שנים5 שנים
8.55%---------
סטיית תקן
שנה3 שנים5 שנים
---------
שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לתאריך07/11/2019