indeX-Pro אנרגיה ירוקה עולמי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון1,467.13
שינוי יומי0.72%-
מספר ניירות במדד25
שווי כולל ני"ע במדד1 טריליון $
שווי ני"ע משוקלל63.7 מיליארד $
מכפיל רווח63.7
מכפיל הון5.0
תשואת דיב'1.61%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 24/09/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6101
מועד השקת המדד01/03/2020
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2019
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרגלובלי
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג ניירמניה רגילה
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
TeslaTSLA USצריכה מחזוריתארה"ב10.49523
BYD1211 HKצריכה מחזוריתסין6.29357
Xinyi Solar968 HKטכנולוגיהאיי קיימן5.46232
LG Chem051910 KSחומרי גלםדרום קוריאה4.96508
Solaredge TechnologiesSEDG USטכנולוגיהארה"ב4.84503
Enphase EnergyENPH USטכנולוגיהארה"ב4.78618
Vestas Wind SystemVWS DCתעשיהדנמרק4.58661
RWERWE GRתשתיותגרמניה4.43494
FortumFUM1V FHתשתיותפינלנד4.35114
EnelENEL IMתשתיותאיטליה4.22518
Samsung SDI006400 KSטכנולוגיהדרום קוריאה4.11527
Sunrun - Class BRUN USתעשיהארה"ב3.99489
AESAES USתשתיותארה"ב3.97678
IberdrolaIBE1 SMתשתיותספרד3.95427
Energias de PortEDP PLתשתיותפורטוגל3.85491
OrstedORSTED DCתשתיותדנמרק3.76102
EngieENGI FPתשתיותצרפת3.50978
Atlantica YieldAY USתשתיותספרד3.35719
Nextera EnergyNEE USתשתיותארה"ב3.32034
EDFEDF FPתשתיותצרפת3.29315
Vivint SolarVSLR USתעשיהארה"ב2.09227
Ballard Power SystemsBLDP CNתעשיהקנדה1.83426
BoralexBLX CNתשתיותקנדה1.45834
ESCO TechnologiesESE USתעשיהארה"ב1.24016
Ormat TechnologiesORA USתשתיותארה"ב1.7921
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 29/09/2020
DateLevel
24/09/20201,467.13
23/09/20201,477.78
22/09/20201,494.16
21/09/20201,501.15
17/09/20201,506.36
16/09/20201,528.27
15/09/20201,525.06
14/09/20201,487.60
10/09/20201,446.38
09/09/20201,452.30
08/09/20201,418.64
03/09/20201,487.33
02/09/20201,546.47
01/09/20201,554.09
31/08/20201,550.11
27/08/20201,517.50
26/08/20201,513.35
25/08/20201,496.90
24/08/20201,488.41
20/08/20201,453.78
19/08/20201,462.73
18/08/20201,469.49
17/08/20201,470.98
13/08/20201,467.33
12/08/20201,448.13
11/08/20201,418.54
10/08/20201,430.78
06/08/20201,425.18
05/08/20201,429.75
04/08/20201,396.90
03/08/20201,363.07
29/07/20201,358.60
28/07/20201,349.94
27/07/20201,359.76
23/07/20201,383.88
22/07/20201,383.09
21/07/20201,387.24
20/07/20201,377.57
16/07/20201,330.05
15/07/20201,347.42
14/07/20201,323.31
13/07/20201,310.05
09/07/20201,283.47
08/07/20201,283.28
07/07/20201,258.40
06/07/20201,254.77
02/07/20201,209.88
01/07/20201,178.59
30/06/20201,168.93
29/06/20201,161.20
25/06/20201,148.87
24/06/20201,150.94
23/06/20201,170.02
22/06/20201,162.94
18/06/20201,153.37
17/06/20201,143.50
16/06/20201,151.52
15/06/20201,121.02
11/06/20201,104.26
10/06/20201,152.52
09/06/20201,148.08
08/06/20201,158.27
04/06/20201,125.49
03/06/20201,128.63
02/06/20201,108.60
01/06/20201,099.51
27/05/20201,063.01
26/05/20201,067.75
21/05/20201,033.86
20/05/20201,039.27
19/05/20201,024.26
18/05/20201,022.27
14/05/2020976.09
13/05/2020981.18
12/05/20201,001.67
11/05/20201,000.00
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.