indeX-Pro תשלומים דיגיטליים

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
indeX-Pro תשלומים דיגיטליים כולל מניות של חברות שנסחרות בבורסות בארה"ב, שסיווג ה-GICS שלהן הינו סקטור הטכנולוגיה או הפיננסים והן פועלות בתחום התשלומים הדיגיטליים
 
נתוני שוק
שער אחרון1,757.15
שינוי יומי1.33%
מספר ניירות במדד24
שווי כולל ני"ע במדד1.4 טריליון $
שווי ני"ע משוקלל77.6 מיליארד $
מכפיל רווח4276.1
מכפיל הון6.7
תשואת דיב'0.56%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
10.95%16.40%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.55------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 08/07/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6106
מועד השקת המדד18/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר7%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג GICS בסקטור טכנולוגיה או פיננסים
שווי שוק מינימלי500 מיליון $
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
Square - Class ASQ USטכנולוגיהארה"ב12.0755
PayPalPYPL USטכנולוגיהארה"ב9.3199
AdyenADYEN NAטכנולוגיההולנד9.164
Fleetcor TechnologiesFLT USטכנולוגיהארה"ב6.511
Mastercard - Class AMA USטכנולוגיהארה"ב5.9061
Global PaymentsGPN USטכנולוגיהארה"ב5.5475
Fidelity National Information ServicesFIS USטכנולוגיהארה"ב5.4411
American ExpressAXP USפיננסיםארה"ב5.1362
FiservFISV USטכנולוגיהארה"ב4.9182
Jack Henry & AssociatesJKHY USטכנולוגיהארה"ב4.4714
Discover Financial ServicesDFS USפיננסיםארה"ב4.751
Pagseguro DigitalPAGS USטכנולוגיהברזיל4.0845
StoneCoSTNE USטכנולוגיהאיי קיימן3.6961
IngenicoING FPטכנולוגיהצרפת3.2699
NexiNEXI IMטכנולוגיהאיטליה3.655
Western UnionWU USטכנולוגיהארה"ב2.7542
WEXWEX USטכנולוגיהארה"ב2.1989
Visa - Class AV USטכנולוגיהארה"ב2.1695
Euronet WorldwideEEFT USטכנולוגיהארה"ב1.5724
ACI WorldwideACIW USטכנולוגיהארה"ב0.9442
Bottomline TechnologiesEPAY USטכנולוגיהארה"ב0.6765
EvertecEVTC USטכנולוגיהפורטו ריקו0.6295
EVO PaymentsEVOP USטכנולוגיהארה"ב0.5704
RepayRPAY USטכנולוגיהארה"ב0.5369
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/07/2020
DateLevel
08/07/20201,757.15
07/07/20201,734.11
06/07/20201,742.12
02/07/20201,719.33
01/07/20201,715.56
30/06/20201,683.78
29/06/20201,661.17
25/06/20201,678.97
24/06/20201,648.67
23/06/20201,722.65
22/06/20201,708.74
18/06/20201,701.53
17/06/20201,693.64
16/06/20201,691.08
15/06/20201,652.62
11/06/20201,604.64
10/06/20201,701.44
09/06/20201,702.14
08/06/20201,714.59
04/06/20201,664.37
03/06/20201,682.94
02/06/20201,642.50
01/06/20201,610.82
27/05/20201,577.85
26/05/20201,555.97
25/05/20201,537.63
21/05/20201,517.63
20/05/20201,531.09
19/05/20201,495.01
18/05/20201,504.96
14/05/20201,429.51
13/05/20201,405.93
12/05/20201,438.24
11/05/20201,471.76
07/05/20201,482.50
06/05/20201,431.96
05/05/20201,420.17
04/05/20201,384.82
30/04/20201,415.50
27/04/20201,358.42
23/04/20201,300.42
22/04/20201,295.59
21/04/20201,249.37
20/04/20201,292.33
16/04/20201,254.61
13/04/20201,295.67
07/04/20201,251.83
06/04/20201,243.54
02/04/20201,148.03
01/04/20201,132.37
31/03/20201,213.65
30/03/20201,252.51
26/03/20201,294.91
25/03/20201,235.14
24/03/20201,173.99
23/03/20201,033.74
19/03/20201,106.29
18/03/20201,086.25
17/03/20201,206.56
16/03/20201,167.15
12/03/20201,249.87
11/03/20201,386.88
09/03/20201,376.86
05/03/20201,549.20
04/03/20201,613.20
03/03/20201,573.38
27/02/20201,566.33
26/02/20201,616.84
25/02/20201,628.39
24/02/20201,694.27
20/02/20201,785.77
19/02/20201,795.20
18/02/20201,769.54
17/02/20201,771.21
13/02/20201,747.11
12/02/20201,726.94
11/02/20201,727.43
10/02/20201,730.92
06/02/20201,729.46
05/02/20201,730.33
04/02/20201,724.39
03/02/20201,704.26
30/01/20201,702.47
29/01/20201,696.81
28/01/20201,689.55
27/01/20201,657.43
23/01/20201,699.58
22/01/20201,692.48
21/01/20201,675.54
20/01/20201,680.97
16/01/20201,669.66
15/01/20201,656.85
14/01/20201,637.69
13/01/20201,644.33
09/01/20201,634.43
08/01/20201,615.13
07/01/20201,594.49
06/01/20201,594.64
02/01/20201,605.67
01/01/20201,583.67
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.