אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי כולל מניות של חברות גלובליות המתמחות בתחומי השילוח האווירי, הימי והיבשתי, כאשר במועד הקובע לעדכון המדד מבוצע איזון ענפי של משקל המדד בין 3 הענפים, כך שכל ענף יהווה 1/3 ממשקל המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון50.66
שינוי יומי4.94%-
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד23.4 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל2.7 מיליארד $
מכפיל רווח100.0
מכפיל הון2.0
תשואת דיב'0.21%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
------------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
---------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 03/12/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6117
ISIN מדדILINDX161178
סימול בלומברגINDX6117
מועד השקת המדד03/12/2021
התחלת נתונים היסטוריים28/12/2017
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרבורסות חו''ל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעמגוון מטבעות כמפורט במתודולוגיה
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: שילוח אווירי; שילוח יבשתי; שילוח ימי
שווי שוק מינימלי250 מיליון $
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינת התאגדותמשקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/12/2021
DateLevel
03/12/202150.66
02/12/202153.30
01/12/202152.39
30/11/202155.15
29/11/202155.79
26/11/202157.01
25/11/202158.31
24/11/202158.31
23/11/202156.08
22/11/202158.03
19/11/202159.92
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.