אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top10 כולל את 10 מניות ה-REIT בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין מניות ה-REIT הנסחרות בבורסות ארה"ב ומתמחות בהשקעה והחזקה של נדל"ן למגורים בארה"ב
 
נתוני שוק
שער אחרון2,012.56
שינוי יומי1.35%-
מספר ניירות במדד10
שווי כולל ני"ע במדד224.6 מיליארד $
שווי ני"ע משוקלל22.6 מיליארד $
מכפיל רווח62.1
מכפיל הון4.2
תשואת דיב'2.03%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
5.85%-50.10%72.39%---
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
---28.79%24.13%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.500.800.71
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 19/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6212
ISIN מדדILINDX162127
סימול בלומברגINDX6212
מועד השקת המדד05/07/2021
התחלת נתונים היסטוריים31/12/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדדולר ארה"ב
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותמשקל אחיד
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרגלובלי
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעדולר ארה"ב
סוג ניירמניה רגילה
סיווג ענפיסיווג עורך המדד בהתאם לתחומי ההתמחויות של החברות הכלולות: "נדל"ן למגורים" (Residential REITs)


שווי שוק מינימלי1 מיליארד $
אחוז החזקות ציבור מינימלי10%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינת התאגדותמשקל במדד (%)
Equity ResidentialEQR USנדל"ןארה"ב10.4379
Avalonbay CommunitiesAVB USנדל"ןארה"ב10.2837
Invitation HomesINVH USנדל"ןארה"ב10.2355
UDRUDR USנדל"ןארה"ב10.1215
American Homes 4 RentAMH USנדל"ןארה"ב10.039
Essex Property TrustESS USנדל"ןארה"ב10.0346
Mid-America Apartment CommunitiesMAA USנדל"ןארה"ב10.0318
Sun CommunitiesSUI USנדל"ןארה"ב9.7904
Camden Property TrustCPT USנדל"ןארה"ב9.6646
Equity LifeStyle PropertiesELS USנדל"ןארה"ב9.3612
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 20/01/2022
DateLevel
19/01/20222,012.56
18/01/20222,040.10
14/01/20222,049.49
13/01/20222,068.65
12/01/20222,061.71
11/01/20222,044.19
10/01/20222,034.09
07/01/20222,043.28
06/01/20222,078.73
05/01/20222,088.19
04/01/20222,134.44
03/01/20222,119.52
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.