אינדקס China Online

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס China Online כולל מניות של חברות סיניות שנסחרות בהונג קונג או בארה"ב ומתמחות בתחום האונליין
 
נתוני שוק
שער אחרון2,804.67
שינוי יומי0.76%-
מספר ניירות במדד36
שווי כולל ני"ע במדד2.5 טריליון $
שווי ני"ע משוקלל144.3 מיליארד $
מכפיל רווח35.7
מכפיל הון6.9
תשואת דיב'0.37%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
6.90%82.45%77.64%208.6%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
32.00%29.01%26.21%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.080.811.01
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 15/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינהמשקל במדד (%)
BaiduBIDU USתקשורתאיי קיימן11.7188
NetEaseNTES USתקשורתאיי קיימן9.008
PinduoduoPDD USצריכה מחזוריתאיי קיימן8.5964
JD.ComJD USצריכה מחזוריתאיי קיימן8.1975
Tencent Holdings700 HKתקשורתאיי קיימן8.121
Meituan3690 HKצריכה מחזוריתאיי קיימן8.0866
BilibiliBILI USתקשורתאיי קיימן6.8426
Alibaba Health Information Technology241 HKבריאותברמודה6.198
Tencent Music EntertainmentTME USתקשורתאיי קיימן5.8183
Trip.comTCOM USצריכה מחזוריתאיי קיימן3.1281
Vipshop HoldingsVIPS USצריכה מחזוריתאיי קיימן3.0204
IQIYIIQ USתקשורתאיי קיימן2.3276
GSX TecheduGSX USצריכה מחזוריתאיי קיימן2.2196
Kingsoft3888 HKטכנולוגיהאיי קיימן1.6016
Dada NexusDADA USצריכה מחזוריתאיי קיימן1.4949
WeiboWB USתקשורתאיי קיימן1.4688
ZhongAn Online P & C Insurance6060 HKפיננסיםסין1.2013
JOYYYY USתקשורתאיי קיימן1.1651
China Literature772 HKתקשורתאיי קיימן1.1349
Weimob2013 HKטכנולוגיהאיי קיימן0.9129
Alibaba9988 HKצריכה מחזוריתאיי קיימן0.8901
HUYAHUYA USתקשורתאיי קיימן0.8424
Tongcheng-Elong780 HKצריכה מחזוריתאיי קיימן0.6411
DouyuDOYU USתקשורתאיי קיימן0.6373
XD2400 HKתקשורתאיי קיימן0.5195
MomoMOMO USתקשורתאיי קיימן0.5038
Koolearn Technology Holding1797 HKצריכה מחזוריתאיי קיימן0.4922
BaozunBZUN USצריכה מחזוריתאיי קיימן0.4641
HengTen Networks136 HKצריכה מחזוריתברמודה0.4081
Yixin Group2858 HKפיננסיםאיי קיימן0.3772
Maoyan Entertainment1896 HKצריכה מחזוריתאיי קיימן0.3083
So-Young InternationalSY USתקשורתאיי קיימן0.1952
Netdragon Websoft Holdings777 HKתקשורתאיי קיימן0.1952
Alibaba Pictures Group1060 HKתקשורתברמודה0.542
SogouSOGO USתקשורתאיי קיימן0.508
Digital China Holdings861 HKטכנולוגיהברמודה0.213
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 15/01/2021
DateLevel
15/01/20212,804.67
14/01/20212,826.18
13/01/20212,770.11
12/01/20212,774.26
11/01/20212,761.03
08/01/20212,828.67
07/01/20212,726.27
06/01/20212,707.53
05/01/20212,726.72
04/01/20212,621.20
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.