אינדקס תוכנה ישראלית

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס תוכנה ישראלית כולל מניות של חברות ישראליות שנסחרות בבורסה בת''א או בבורסות בארה"ב ומתמחות בתוכנה ושירותי תוכנה
 
נתוני שוק
שער אחרון2,849.62
שינוי יומי0.76%
מספר ניירות במדד42
שווי כולל ני"ע במדד293.9 מיליארד ₪
שווי ני"ע משוקלל17.5 מיליארד ₪
מכפיל רווח48.5
מכפיל הון5.8
תשואת דיב'0.86%
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
14.89%-22.34%-48.24%124.2%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
19.46%23.53%20.57%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.27-0.670.87
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 26/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד6902
ISIN מדדILINDX169023
סימול בלומברגINDX6902
מועד השקת המדד18/06/2020
התחלת נתונים היסטוריים29/12/2016
ערך מדד הבסיס1,000
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםסוף יום
תדירות עדכון הרכבשנתית
תדירות עדכון משקולותרבעונית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
אופן חישוב המדדNTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרגלובלי
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש, דולר ארה"ב
סוג נייראין מגבלה
מקום התאגדותישראל
סיווג ענפיסיווג GICS "תוכנה ושירותי תוכנה" בסקטור הטכנולוגיה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
אחוז החזקות ציבור מינימלי20%
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירטיקרסקטורמדינת התאגדותמשקל במדד (%)
נייסNICE ITטכנולוגיהישראל11.3924
Check Point SoftwareCHKP USטכנולוגיהישראל8.213
מטריקסMTRX ITטכנולוגיהישראל7.0935
סאפיינסSPNS ITטכנולוגיההאנטילים ההולנדים7.0624
פורמולה מערכותFORTY ITטכנולוגיהישראל6.9428
לייבפרסוןLPSN ITטכנולוגיהארה"ב6.1173
חילןHLAN ITטכנולוגיהישראל5.9437
SentinelOneS USטכנולוגיהארה"ב5.5882
וואן טכנולוגיותONE ITטכנולוגיהישראל5.0101
Monday.comMNDY USטכנולוגיהישראל4.5121
מג'יקMGIC ITטכנולוגיהישראל3.8345
נאייקסNYAX ITטכנולוגיהישראל3.7669
Wix.comWIX USטכנולוגיהישראל3.6132
ironSourceIS USטכנולוגיהישראל3.3324
מלם תיםMLTM ITטכנולוגיהישראל3.082
Cyberark SoftwareCYBR USטכנולוגיהישראל2.7168
אלוט תקשורתALLT ITטכנולוגיהישראל1.3406
אמתEMCO ITטכנולוגיהישראל1.3066
מיחשוב ישירCMDR ITטכנולוגיהישראל1.2528
JfrogFROG USטכנולוגיהישראל1.2142
Payoneer GlobalPAYO USפיננסיםארה"ב0.8648
Taboola.comTBLA USתקשורתישראל0.7986
SimilarWebSMWB USטכנולוגיהישראל0.5255
אברא טכנולוגיותBBYL ITטכנולוגיהישראל0.4021
Cognyte SoftwareCGNT USטכנולוגיהישראל0.3865
סינאל מללSNEL ITטכנולוגיהישראל0.3372
פוםווםPMVM ITטכנולוגיהישראל0.3242
טופ מערכותTOPS ITטכנולוגיהישראל0.2833
KalturaKLTR USטכנולוגיהארה"ב0.2144
רייזור לאבסRZR ITטכנולוגיהישראל0.1695
אימפקס אי אוIMPC ITטכנולוגיהישראל0.1608
קוויקליזארדQLRD ITטכנולוגיהישראל0.1404
ספידווליוSPDV ITטכנולוגיהישראל0.1386
אפסלון ברנדסUPSL ITטכנולוגיהישראל0.1152
WalkmeWKME USטכנולוגיהישראל0.687
RiskifiedRSKD USטכנולוגיהישראל0.531
Tufin SoftwareTUFN USטכנולוגיהישראל0.166
אקסיליון תחבורה חכמהAILN ITטכנולוגיהישראל0.163
פוטומייןPHTM ITטכנולוגיהישראל0.0977
קבסיר אדיוקיישןKVSR ITטכנולוגיהישראל0.0676
שמיים אימפרובSHMM ITטכנולוגיהישראל0.059
Mind CTIMNDO USטכנולוגיהישראל0.032
DateLevel
25/01/20222,828.08
24/01/20222,847.34
20/01/20222,975.35
19/01/20222,976.61
18/01/20222,987.47
13/01/20223,083.52
12/01/20223,163.72
11/01/20223,172.69
10/01/20223,115.35
06/01/20223,155.97
05/01/20223,193.40
04/01/20223,262.37
03/01/20223,329.21
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.