מדדי מניות נדל"ן וריט גלובליים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Shopping Centers REIT0.82%27.72.34.78%
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top100.73%37.33.52.79%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 27/06/2022