מדדי מניות נדל"ן וריט גלובליים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Shopping Centers REIT42.32.53.89%
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top1058.04.12.19%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 17/09/2021