מדדי מניות נדל"ן וריט גלובליים

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Shopping Centers REIT0.44%-49.12.54.02%
אינדקס נדל"ן למגורים ארה"ב Top101.00%-59.04.12.13%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 26/01/2022