מדדי מניות ענפיים בעולם

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי36.55.30.56%
אינדקס אגרו-טק גלובלי35.33.41.38%
אינדקס Global Manufacturers5.24.12.28%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 17/09/2021