מדדי מניות ענפיים בעולם

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Global Manufacturers0.35%3.24.42.42%
אינדקס Marine Shipping1.64%18.71.56.19%
אינדקס Climate Control Systems0.71%-28.84.01.69%
אינדקס Global Metals & Minerals Producers0.09%-2.23.12.89%
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי0.31%-39.34.52.36%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי1.56%-32.94.70.61%
אינדקס אגרו-טק גלובלי0.10%-24.93.91.52%
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי0.26%77.63.70.60%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 26/01/2022