מדדי מניות ענפיים בעולם

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Global Manufacturers0.20%6.45.32.48%
אינדקס Marine Shipping0.81%2.81.09.31%
אינדקס Global Metals & Minerals Producers1.65%1.62.43.47%
אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל0.15%27.24.11.64%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי1.31%25.55.91.04%
אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI2.69%12.22.43.06%
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי2.94%9.01.81.99%
אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI0.39%15.82.74.22%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 29/02/2024