מדדי מניות ענפיים בעולם

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Global Manufacturers0.52%1.23.92.97%
אינדקס Marine Shipping4.81%2.41.210.7%
אינדקס Climate Control Systems1.09%20.23.42.40%
אינדקס Environment Care0.77%34.23.81.25%
אינדקס Global Metals & Minerals Producers2.62%1.32.33.65%
אינדקס שילוח גלובלי איזון ענפי1.13%13.73.94.21%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי0.32%-14.24.00.88%
אינדקס אגרו-טק גלובלי1.31%16.43.31.86%
אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי1.14%29.13.60.74%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 27/06/2022