מדדי מניות ארה"ב

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב0.04%-18.14.61.67%
אינדקס מניות ערך ארה"ב0.14%7.31.52.59%
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי0.40%15.74.02.49%
אינדקס US Quality0.47%-25.57.61.48%
אינדקס Zirra ארה"ב ESG0.05%-25.74.72.04%
אינדקס Zirra ארה"ב הון אנושי0.37%-24.65.61.65%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 27/06/2022