מדדי מניות ארה"ב

שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מומנטום ארה"ב0.57%3.16.71.23%
אינדקס מניות ארה"ב Large Cap מומנטום ענפי0.64%32.27.90.92%
אינדקס ארה"ב מודל תמחור מומנטום0.24%29.07.31.33%
אינדקס מניות ערך ארה"ב0.87%10.31.62.86%
אינדקס מניות ערך ארה"ב פיזור סקטוריאלי0.58%28.84.52.20%
אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב0.54%21.85.71.31%
אינדקס Mega 20 US Banks1.21%10.71.03.74%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 29/02/2024