מדדי אינדקס בקרנות Htf

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.21%-3.530.92%1.35%+A
אינדקס A-AAA ת"א שקלי0.18%-3.511.89%1.60%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.31%-4.012.24%1.87%+A
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.16%-3.781.75%1.43%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.38%-5.250.49%-1.34%AA
אינדקס AA-AAA ת"א 0-20.09%-1.220.86%0.86%AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.09%-1.180.82%-1.41%-AA
אינדקס A צמוד0.29%-3.510.20%-1.84%A
אינדקס A שקלי0.23%-3.182.39%2.15%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.24%-3.381.94%1.67%A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.22%-3.011.82%1.63%-AA
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.04%-2.801.80%1.63%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.25%-3.651.80%1.48%-AA
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)0.02%-0.591.86%1.97%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.13%-1.961.76%1.68%-AA

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל2.44%-16.24.44.90%
אינדקס מניות ערך ישראל0.31%-9.31.53.58%
אינדקס מניות ישראל 100 - EW1.32%-14.73.32.29%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020
מדדי מניות בחו"ל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Work From Home2.41%48.17.50.14%
אינדקס Gaming & Streaming0.28%6.26.10.18%
אינדקס בריאות דיגיטלית גלובלי1.53%43.06.70.33%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי גלובלי2.11%42.34.10.38%
אינדקס אגרו-טק גלובלי2.46%26.52.91.38%
אינדקס China Online1.44%-14.12.50.14%
אינדקס ישראליות בוול-סטריט0.84%92.54.50.87%
אינדקס תוכנה ישראלית1.17%-69.26.30.79%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 02/12/2021