מדדי אינדקס בקרנות Htf

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.18%4.261.76%1.46%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.29%5.101.12%1.59%AA
אינדקס A צמוד0.21%3.332.68%3.04%A
אינדקס A שקלי0.37%3.323.85%3.64%A
אינדקס A שקלי ישראל0.27%3.492.57%2.33%A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.24%2.902.79%2.60%+A
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.04%2.802.69%2.44%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.24%3.792.45%2.16%-AA
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)0.37%1.422.35%2.25%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.31%2.752.97%2.80%-AA
אופטימום אג"ח ישראל0.16%5.141.48%1.00%+AA

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראל 100 - EW0.30%-17.12.42.04%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
מדדי אג"ח בחו"ל
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
הנתונים מעודכנים לתאריך17/09/2020