מדדי אינדקס בקרנות Htf

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה0.17%3.580.88%1.39%+A
אינדקס A-AAA ת"א0.16%3.631.97%1.53%-AA
אינדקס A-AAA ריאליות פקטור מרווח0.24%4.012.27%1.78%+A
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.19%3.971.92%1.42%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.44%4.980.54%-1.18%AA
אינדקס A-AA צמוד 0-20.21%1.221.46%-1.09%-AA
אינדקס A צמוד0.25%3.390.34%-1.64%A
אינדקס A שקלי0.14%3.172.45%2.09%A
אינדקס A שקלי מנפיקים ישראלים0.07%3.341.90%1.51%A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.23%2.932.04%1.73%+A
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.14%3.052.17%1.84%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.28%3.701.94%1.51%-AA
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)0.04%0.981.60%1.48%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.19%2.312.03%1.81%-AA
אינדקס A-AA לפדיון 2024 (מתגלגל כל 3 שנים)0.16%2.211.81%1.60%+A

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראל 100 - EW0.63%22.52.82.33%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.15%19.14.85.23%
אינדקס ביטוח ושוק הון בישראל0.29%9.82.82.88%
אינדקס נדל"ן למגורים בישראל0.91%21.62.22.50%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020
מדדי מניות בחו"ל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Work From Home0.85%-43.58.60.16%
אינדקס Home Entertainment0.57%-6.77.10.23%
אינדקס Space Economy1.36%39.54.71.16%
אינדקס בריאות דיגיטלית1.23%-47.76.80.33%
אינדקס רפואה טבעית וקנאביס2.71%-604.56.00.01%
אינדקס שילוח אווירי ויבשתי2.09%52.75.50.71%
אינדקס China Online4.17%-18.05.50.12%
אינדקס ישראליות בוול סטריט2.21%-46.06.20.28%
אינדקס תוכנה ישראלית1.06%-44.16.10.86%
אינדקס אגרו-טק0.54%-37.24.21.49%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 13/05/2021