מדדי אינדקס בקרנות Htf

מדדי אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
אינדקס A-AAA ת"א0.04%-3.731.96%1.67%-AA
אינדקס AA-AAA ריאליות שקלי0.06%-4.111.62%1.29%AA
אינדקס AA-AAA ריאליות צמוד0.10%5.070.76%1.31%AA
אינדקס A צמוד0.08%3.251.80%2.21%A
אינדקס A שקלי0.03%-3.192.71%2.47%A
אינדקס A שקלי ישראל0.03%-3.402.01%1.74%A
אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-40.03%2.952.29%2.05%+A
אינדקס אג"ח CoCo בנקים0.16%3.062.74%2.43%-AA
אינדקס אג"ח תזרימיות A ומעלה0.03%3.732.08%1.76%-AA
אינדקס לפדיון 2022 (מתגלגל כל 6 שנים)0.08%-1.331.64%1.58%-AA
אינדקס לפדיון 2024 (מתגלגל כל 6 שנים)0.03%-2.652.46%2.25%-AA

התשואה הפנימית של מדדים בעלי הצמדה מעורבת/מאוזנת חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק עבור סדרות צמודות למדד.
לצורך חישוב הדירוג המשוקלל, דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB

מדדי מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס מניות ישראל 100 - EW0.61%18.82.52.33%
אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל0.92%-16.74.44.49%
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020
מדדי מניות בחו"ל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
אינדקס Work From Home0.40%34.78.20.22%
אינדקס Fast Delivery2.45%24.14.60.87%
אינדקס Home Entertainment0.35%8.37.00.23%
אינדקס בריאות דיגיטלית0.76%-57.07.10.23%
אינדקס China Online0.66%13.16.00.21%
אינדקס תוכנה ישראלית1.21%-48.96.60.77%
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 24/11/2020