מדדי indeX-Pro

מניות בארץ
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020
מניות בחו"ל
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
הנתונים מעודכנים לסוף יום המסחר 03/12/2021
אג"ח בארץ
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021