מדדי iSmart

מדדי ת"א iSmart
שם המדדשינוי יומימכפיל רווחמכפיל הוןתשואת דיב'
מדדי תל בונד iSmart
שם המדדשינוי יומימח"מתש' פנימיתמרווחדירוג
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 22/09/2020