↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד
 
נתוני שוק
שער אחרון159.77
שינוי יומי0.10%-
מספר ניירות במדד472
שווי כולל ני"ע במדד941.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.30
תשואה פנימית1.20%
מרווח ממשלתי0.62%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.18%5.01%13.00%17.71%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.69%3.89%3.16%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.881.041.02
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1100
ISIN מדדILINDX111009
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד5%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל347017742.0293
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל329136092.0273
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל196683302.0131
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל243217682.0122
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל252753032.0117
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל240228682.006
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל219395222.0054
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל195789362.0033
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל251919682.0033
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל202130102.0008
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל207589192.0008
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל197048602.0007
גליל 59049590431ממשלת ישראל212184501.9983
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל239421271.9982
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל197427681.9972
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל175890811.9968
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל217784351.9962
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל155877761.9958
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל159622061.9956
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל161284351.9954
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל190834731.9944
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל329223431.9939
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל343118081.9933
ממשל צמודה 07261169564ממשלת ישראל128888351.8313
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל174227961.7913
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל238534751.5875
ממשל צמודה 11311172220ממשלת ישראל110152391.5143
ממשל שקלית 02261174697ממשלת ישראל106001881.4325
אדמה ב1110915אדמה58946460.8375
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38387890.5454
חשמל 296000236חברת חשמל38168670.5423
עזריאלי ה1156603עזריאלי37905510.5386
עזריאלי ד1138650עזריאלי37856160.5379
חשמל 276000210חברת חשמל36074360.5126
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34409270.4889
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34108460.4846
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32772000.4656
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31835550.4523
ממשל צמודה 11511168301ממשלת ישראל91657930.4484
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27765000.3945
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27736970.3941
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26773390.3804
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26237970.3728
חשמל 316000285חברת חשמל25567470.3633
לאומי 1816040505בנק לאומי24918780.3541
עזריאלי ו1156611עזריאלי24882100.3535
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24343020.3459
ממשל שקלית 04321180660ממשלת ישראל29265320.3397
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23704130.3368
בזק 92300176בזק23058410.3276
גב ים ו7590128גב ים22600420.3211
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21303210.3027
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20711900.2943
אמות ד1133149אמות19995000.2841
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי19742100.2805
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין19058040.2708
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין18537590.2634
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36249900.2575
לאומי 1806040422בנק לאומי17687540.2513
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן17632870.2505
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17277500.2455
כללביט יא1160647כלל ביטוח17204350.2444
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס17003280.2416
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16240500.2308
פז נפט ז1142595פז נפט16112960.2289
מליסרון י3230190מליסרון16104690.2288
גב ים ח7590151גב ים15496080.2202
מליסרון יא3230208מליסרון15363560.2183
עזריאלי ח1178680עזריאלי19818150.2158
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15171000.2156
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי15159370.2154
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15079070.2143
מליסרון יד3230232מליסרון14931680.2122
חברה לישראל 145760301חברה לישראל14912400.2119
בזק 122300242בזק14795530.2102
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14754130.2096
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.2053
ישרס טז6130223ישרס14442090.2052
לאומי 1796040372בנק לאומי14384860.2044
מליסרון יז3230273מליסרון14049410.1996
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים13951720.1982
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13577360.1929
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות13127070.1865
ריט 1 ה1136753ריט 112945790.1839
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12727190.1808
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12716420.1807
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה12645890.1797
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12622560.1793
סלקום יב1143080סלקום12611150.1792
לאומי 1786040323בנק לאומי12204950.1734
ריט 1 ו1138544ריט 112159170.1728
צור י7300171צור שמיר12144720.1726
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12133210.1724
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11759230.1671
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11728710.1666
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11727240.1666
מליסרון כ3230422מליסרון11660760.1657
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות13915380.1606
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה11235450.1596
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10955720.1557
דלק קבוצה לא1134790דלק קבוצה29770440.1536
אמות ה1138114אמות10635190.1511
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10606050.1507
מליסרון טו3230240מליסרון10422840.1481
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה10154910.1443
אלון רבוע ו1169127אלון רבוע כחול10033570.1426
בזק 102300184בזק10005350.1422
גב ים ט7590219גב ים9812290.1394
שופרסל ה7770209שופרסל9727150.1382
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9631120.1368
מגה אור ח1147602מגה אור9337980.1327
מליסרון טז3230265מליסרון9179820.1304
בזק 112300234בזק9073070.1289
שופרסל ו7770217שופרסל9024050.1282
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8929500.1269
פז נפט ח1162817פז נפט8898620.1264
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8756270.1244
או.פי.סי ג1180355או.פי.סי אנרגיה8677820.1233
בזן ה2590388בתי זיקוק8604240.1223
אלבר יז1158732אלבר8602200.1222
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי11737640.1219
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8547410.1214
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק8538460.1213
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8536440.1213
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8480800.1205
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8454780.1201
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8434570.1198
אמות ז1162866אמות8415320.1196
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8342200.1185
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8266050.1174
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8179500.1162
בזן י2590511בתי זיקוק8003380.1137
אדגר י1820208אדגר השקעות7983850.1134
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7962700.1131
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7920650.1125
חברה לישראל 155760327חברה לישראל7890000.1121
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7788430.1107
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7720410.1097
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7705750.1095
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7662440.1089
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7628130.1084
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7513610.1068
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7509720.1067
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7337270.1043
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב7212710.1025
מקורות 101158468מקורות7208650.1024
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7209840.1024
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7172540.1019
שטראוס ו7460421שטראוס7098700.1009
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43774560.622
אמות ו1158609אמות23015370.327
עזריאלי ז1178672עזריאלי20693990.294
מקורות 111158476מקורות29607410.286
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב19141130.272
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות18440390.262
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17384360.247
אמות ח1172782אמות14003750.199
כללביט י1136068כלל ביטוח10483530.149
שופרסל ז7770258שופרסל9715540.138
פרטנר ז1156397פרטנר9502970.135
דלק קבוצה לה1177849דלק קבוצה9208610.118
מגה אור ט1165141מגה אור7954350.113
ממשל שקלית 10241175777ממשלת ישראל71940000.96
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות7007960.0996
ישראל קנדה ז4340212ישראל קנדה6967540.099
בזן יב2590578בתי זיקוק6947430.0987
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6887860.0979
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס6870650.0976
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה6848450.0973
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י6802610.0967
אדגר ט1820190אדגר השקעות6692100.0951
עמידר א1143585עמידר6668350.0947
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6666490.0947
נאוויטס פטרוליום ב1169614נאוויטס פטרוליום יהש6589660.0936
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות6519640.0926
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6506400.0924
מויניאן ב1143015מויניאן9948240.0918
עזריאלי ב1134436עזריאלי6454000.0917
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6431430.0914
סלקום יא1139252סלקום6413690.0911
אספן גרופ ח3130390אספן גרופ6375240.0906
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6370930.0905
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב6353780.0903
לייטסטון ב1160746לייטסטון6350400.0902
אלקטרה ה7390222אלקטרה6263850.089
ישרס יד6130199ישרס6236880.0886
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי6219210.0884
אפי נכסים יב1173764אפי נכסים6217240.0883
ישרס טו6130207ישרס6193140.088
ישראכרט א1157536ישראכרט6094330.0866
חשמל 326000384חברת חשמל6079990.0864
אזורים 147150444אזורים6066300.0862
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5997280.0852
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5957160.0846
מגה אור ז1141696מגה אור5947140.0845
הכשרת ישוב 236120323הכשרת הישוב5950070.0845
שטראוס ה7460389שטראוס5859530.0833
דוראל א1179134דוראל משאבי אנרגיה5831730.0829
מגדלי תיכון ה1168517מגדלי הים התיכון5795100.0823
לייטסטון א1133891לייטסטון5788480.0822
חשמל 306000277חברת חשמל5747270.0817
מימון ישיר ד1175660מימון ישיר קבוצה5636310.0801
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5637980.0801
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן5603370.0796
בזק 62300143בזק5589460.0794
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5578430.0793
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט5972430.0791
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים5484820.0779
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים5465310.0777
חשמל 336000392חברת חשמל7288310.0772
מגוריט ב1168350מגוריט5426420.0771
מגוריט א1141712מגוריט5409580.0769
מגה אור ו1138668מגה אור5367590.0763
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה5364490.0762
חברה לישראל 125760251חברה לישראל5338170.0758
שיכון ובינוי 101175132שיכון ובינוי5308860.0754
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה5257440.0747
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10476100.0744
רציו מימון ב1139443רציו מימון5116350.0727
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5116700.0727
דיסקונט השקעות יא6390405דיסקונט השקעות5110000.0726
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה5101570.0725
ישרס יח6130280ישרס5099760.0725
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים5041220.0716
אפי נכסים יא1171628אפי נכסים5032860.0715
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5010560.0712
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.0708
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4967900.0706
כללביט ח1132968כלל ביטוח4967540.0706
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4938220.0702
סלקום ח1132828סלקום4919200.0699
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה4906270.0697
מליסרון יט3230398מליסרון4904090.0697
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4900270.0696
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4890870.0695
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות4868330.0692
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן4849920.0689
פז נפט ו1139542פז נפט4849700.0689
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה4833310.0687
סלקום ט1132836סלקום4824830.0686
ריט 1 ז1171271ריט 14811000.0684
אפי נכסים יג1178292אפי נכסים4806450.0683
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4798680.0682
גירון ו1139849גירון פיתוח4754650.0676
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4746200.0674
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4716240.067
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4711030.0669
ג'נריישן קפיטל ב1177526ג'נריישן קפיטל4667810.0663
חברה לישראל 105760236חברה לישראל4632370.0658
אדגר יא1820281אדגר השקעות4594400.0653
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4590980.0652
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4571850.065
נורסטאר יא7230352נורסטאר4501460.064
דלתא א6270144דלתא4498420.0639
אמות ב1126630אמות4491800.0638
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4467460.0635
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4453680.0633
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4415110.0627
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4406080.0626
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396310.0625
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4293420.061
מליסרון יח3230372מליסרון4289340.0609
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4277020.0608
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4271600.0607
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4259490.0605
מליסרון יג3230224מליסרון4216900.0599
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין4207090.0598
דור אלון ז1157700דור אלון4194850.0596
פז נפט ה1139534פז נפט4177870.0594
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי4144520.0589
נופר אנרג'י א1179340ע.י. נופר אנרג'י4138400.0588
גירון ז1142629גירון פיתוח4125440.0586
אקויטל 27550122אקויטל4123740.0586
כללביט ז1132950כלל ביטוח4101230.0583
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים4096320.0582
נורסטאר יב7230402נורסטאר4092060.0581
תנופורט א1143049תנופורט4028830.0572
כללביט יב1179928כלל ביטוח4005600.0569
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות3983860.0566
בי קומיונק ו1178151בי קומיוניקיישנס8893730.0566
אלבר טז1139823אלבר3955910.0562
פרטנר ו1141415פרטנר3947550.0561
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3927880.0558
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות3911000.0556
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3900540.0554
נייר חדרה 66320105נייר חדרה3861010.0549
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי5005700.0549
ישרס יג6130181ישרס3849290.0547
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין3791700.0539
דה לסר ה1135664דה לסר5365000.0539
דמרי ח1153725דמרי3761780.0534
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן3756720.0534
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3758310.0534
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3690830.0524
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3676550.0522
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3673910.0522
אנלייט ד7200256אנלייט אנרגיה3664790.0521
אפי נכסים י1160878אפי נכסים3659810.052
אלבר יח1158740אלבר3643690.0518
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3608280.0513
אלקטרה ד7390149אלקטרה3605220.0512
סאמיט ו1130939סאמיט3602700.0512
אבגול ג1133289אבגול3598580.0511
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3578900.0509
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3559500.0506
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3542400.0503
אשדר ה1157783אשדר3543180.0503
וילאר ח4160156וילאר3523510.0501
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים3517960.05
שפיר הנדסה ג1178417שפיר הנדסה3522400.05
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3511010.0499
סאמיט י1143395סאמיט3461610.0492
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח3407410.0484
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח3401460.0483
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3394570.0482
פנינסולה ג3330222פנינסולה3391170.0482
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס4594130.048
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3312000.0471
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3282170.0466
קרסו א1136464קרסו מוטורס3259460.0463
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3220100.0458
אזורים 137150410אזורים3185460.0453
אס.אר אקורד א4220349אס.אר אקורד3109050.0442
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3079500.0438
מליסרון ו3230125מליסרון3074220.0437
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה3022360.0429
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3002500.0427
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה2963210.0421
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה2911690.0414
ממן ג2380053ממן2907730.0413
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים2892950.0411
שופרסל ד7770191שופרסל2887020.041
רני צים אג"ח ב1171834רני צים מרכזי קניות2868500.0408
מנרב ב1550052קבוצת מנרב2857230.0406
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2851200.0405
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2846210.0404
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2835480.0403
אשדר ד1135607אשדר2823690.0401
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2819640.0401
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2791750.0397
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2790250.0396
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה2770040.0394
ריט 1 ד1129899ריט 12775220.0394
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2774480.0394
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי2757210.0392
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2757690.0392
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2748560.0391
אלקו יג6940233אלקו2715030.0386
אם אר אר א1154772אם אר אר2713600.0386
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4449600.0386
אפקון החזקות ד5780168אפקון החזקות2692350.0383
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן2596450.0369
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2586080.0367
קופרליין ב1140177קופרליין3313710.0367
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2569920.0365
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2562750.0364
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט2947180.0364
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2694180.0361
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2512500.0357
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב2496290.0355
דור אלון ו1140656דור אלון2478470.0352
אקסטל ג1175041אקסטל2936560.0352
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות2543680.0351
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2446430.0348
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י2438680.0347
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל2407440.0342
אזורים 127150360אזורים2400280.0341
מניבים ריט א1140581מניבים ריט2389830.034
משק אנרגיה א1169531משק אנרגיה2389050.0339
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2369770.0337
אאורה טו3730504אאורה השקעות2371600.0337
אלבר טו1138536אלבר2358800.0335
צמח המרמן ו1158633צמח המרמן2343660.0333
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2335240.0332
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2323690.033
מניבים ריט ג1177658מניבים ריט3114840.0328
דה לסר ו1167477דה לסר2305600.0328
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה2309920.0328
ויתניה ה1150903ויתניה2263890.0322
רבוע כחול נדל"ן ט1174556רבוע כחול נדל"ן2252140.032
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2240140.0318
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת2224280.0316
דמרי ט1168368דמרי2209410.0314
אקויטל 37550148אקויטל2207610.0314
קרסו ד1173566קרסו מוטורס2197910.0312
סטרוברי ג1179019סטרוברי פילדס ריט2177550.0309
מגה אור יא1178375מגה אור2145880.0305
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2147700.0305
מלרן ב1170323מלרן פרוייקטים2150000.0305
מגה אור ד1130632מגה אור2129070.0303
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2129530.0303
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2101940.0299
דור אלון ח1175199דור אלון2107000.0299
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2096600.0298
נפטא ח6430169נפטא2066420.0294
טאואר ז1138494טאואר2051790.0292
אזורים 157150451אזורים2054420.0292
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.3028510.0291
מגה אור י1178367מגה אור2034020.0289
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים1995380.0284
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות1988690.0283
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1906150.0271
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח1890200.0269
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה1889530.0268
דלק קבוצה לד1143361דלק קבוצה4806490.0266
רני צים אג"ח א1159680רני צים מרכזי קניות1870840.0266
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה2059110.026
קרדן נדל"ן ה1172725קרדן נדל"ן1823660.0259
דה לסר ד1132059דה לסר2011570.0257
אורון ב1160571אורון קבוצה1810810.0257
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס1801630.0256
קליין ב1140409קליין2027770.0256
קרסו ב1139591קרסו מוטורס1802570.0256
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות1805000.0256
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח1793750.0255
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה1693560.0241
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1694170.0241
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1677230.0238
חג'ג' ח8230229חג'ג' נדל"ן1675030.0238
מישורים ט1178797מישורים נדל"ן1664310.0236
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655220.0235
נאוויטס פטרוליום ג1181593נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת3299670.0234
דמרי ז1141191דמרי1639830.0233
וילאר ז4160149וילאר1637350.0233
ויתניה ד1139476ויתניה1629350.0232
נאוי ה2080257אחים נאוי3247060.0231
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1621300.023
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן1609040.0229
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן1582820.0225
דלק קבוצה לו1181122דלק קבוצה3681720.0223
צור יא7300247צור שמיר1560360.0222
שוהם ביזנס 31171446שוהם ביזנס1545900.022
אספן גרופ ט3130424אספן גרופ3069900.0218
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1527000.0217
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים1519840.0216
מלרן ג1180058מלרן פרוייקטים1521750.0216
דורסל ד1178128דורסל1518300.0216
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון1506730.0214
מויניאן א1135656מויניאן1839110.021
נורסטאר י7230345נורסטאר1462780.0208
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה1445470.0205
מדיפאואר ב1161348מדי פאור1427840.0203
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים1418460.0202
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס1398390.0199
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות3092930.0199
אלקו יא6940167אלקו1358950.0193
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305970.0186
ממן ב2380046ממן1306540.0186
מגוריט ג1175975מגוריט1291860.0184
נובל א1141860נובל אסטס2263320.0182
בית הזהב ג2350080בית הזהב1278110.0182
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי1530870.0181
דור אלון ה1136761דור אלון1239690.0176
ישרוטל א1139419ישרוטל1231600.0175
סאמיט ז1133479סאמיט1233640.0175
סקייליין א1138775סקייליין1215890.0173
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט1207280.0172
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1211250.0172
אוריין ב1143379אוריין1195890.017
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים1199900.017
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה1156620.0164
צרפתי ט4250197צרפתי1124950.016
מנרב ג1550078קבוצת מנרב1119430.0159
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן1095630.0156
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1074160.0153
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2106380.015
סאמיט ח1138940סאמיט1046130.0149
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1005220.0143
דה לסר ז1178920דה לסר1357470.0132
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס2531840.0114
איילון ביטוח הנפקות 21178813איילון ביטוח1590750.0113
חנן מור יד1181510חנן מור1282480.0091
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/12/2021
DateLevel
08/12/2021159.77
07/12/2021159.94
06/12/2021159.89
05/12/2021159.63
02/12/2021159.55
01/12/2021159.67
30/11/2021160.04
29/11/2021160.10
28/11/2021160.09
25/11/2021160.11
24/11/2021159.59
23/11/2021159.43
22/11/2021159.48
21/11/2021159.57
18/11/2021159.53
17/11/2021159.34
16/11/2021159.17
15/11/2021158.90
14/11/2021158.66
11/11/2021158.58
10/11/2021158.63
09/11/2021158.77
08/11/2021158.66
07/11/2021158.78
04/11/2021158.50
03/11/2021158.15
02/11/2021158.48
01/11/2021158.37
31/10/2021158.51
28/10/2021158.45
27/10/2021158.59
26/10/2021158.56
25/10/2021158.36
24/10/2021158.22
21/10/2021158.23
20/10/2021158.47
19/10/2021158.39
18/10/2021158.54
17/10/2021158.83
14/10/2021159.01
13/10/2021158.65
12/10/2021158.16
11/10/2021157.75
10/10/2021157.38
07/10/2021157.56
06/10/2021157.68
05/10/2021157.56
04/10/2021157.54
03/10/2021157.73
30/09/2021157.57
29/09/2021157.70
26/09/2021157.66
23/09/2021157.86
22/09/2021157.64
19/09/2021157.51
14/09/2021157.70
13/09/2021157.53
12/09/2021157.36
09/09/2021157.45
05/09/2021157.50
02/09/2021157.58
01/09/2021157.68
31/08/2021157.79
30/08/2021157.59
29/08/2021157.44
26/08/2021157.16
25/08/2021157.09
24/08/2021157.12
23/08/2021157.09
22/08/2021157.17
19/08/2021157.08
18/08/2021157.05
17/08/2021157.00
16/08/2021156.98
15/08/2021156.79
12/08/2021156.56
11/08/2021156.57
10/08/2021156.68
09/08/2021156.81
08/08/2021156.85
05/08/2021157.05
04/08/2021157.07
03/08/2021156.97
02/08/2021156.85
01/08/2021156.61
29/07/2021156.36
28/07/2021156.40
27/07/2021156.27
26/07/2021156.28
25/07/2021156.18
22/07/2021155.95
21/07/2021155.68
20/07/2021155.73
19/07/2021155.85
15/07/2021156.22
14/07/2021156.07
13/07/2021155.95
12/07/2021155.98
11/07/2021155.99
08/07/2021156.08
07/07/2021156.26
06/07/2021156.21
05/07/2021156.06
04/07/2021155.99
01/07/2021155.80
30/06/2021155.65
29/06/2021155.49
28/06/2021155.56
27/06/2021155.45
24/06/2021155.57
23/06/2021155.61
22/06/2021155.39
21/06/2021155.33
20/06/2021155.55
17/06/2021155.58
16/06/2021155.62
15/06/2021155.60
14/06/2021155.59
13/06/2021155.47
10/06/2021155.29
09/06/2021155.26
08/06/2021155.08
07/06/2021155.15
06/06/2021155.45
03/06/2021155.31
02/06/2021155.25
01/06/2021155.12
31/05/2021155.08
30/05/2021155.03
27/05/2021154.97
26/05/2021155.16
25/05/2021155.23
24/05/2021155.18
23/05/2021155.12
20/05/2021155.08
19/05/2021155.27
18/05/2021155.36
13/05/2021155.34
12/05/2021155.03
11/05/2021154.74
10/05/2021155.36
09/05/2021155.13
06/05/2021154.97
05/05/2021155.17
04/05/2021155.08
03/05/2021154.88
02/05/2021154.48
29/04/2021154.29
28/04/2021154.37
27/04/2021154.49
26/04/2021154.61
25/04/2021154.59
22/04/2021154.53
21/04/2021154.48
20/04/2021154.51
19/04/2021154.48
18/04/2021154.53
13/04/2021154.20
12/04/2021154.20
11/04/2021154.25
08/04/2021154.20
07/04/2021154.16
06/04/2021154.15
05/04/2021154.01
04/04/2021154.03
01/04/2021153.98
31/03/2021153.87
30/03/2021153.73
29/03/2021154.00
25/03/2021153.82
24/03/2021153.69
22/03/2021153.51
21/03/2021153.09
18/03/2021153.02
17/03/2021153.06
16/03/2021153.15
15/03/2021152.84
14/03/2021152.76
11/03/2021152.97
10/03/2021152.94
09/03/2021152.94
08/03/2021152.66
07/03/2021152.68
04/03/2021153.03
03/03/2021153.05
02/03/2021153.27
01/03/2021153.07
28/02/2021152.82
25/02/2021152.73
24/02/2021152.87
23/02/2021152.97
22/02/2021152.93
21/02/2021152.99
18/02/2021153.06
17/02/2021153.28
16/02/2021153.34
15/02/2021153.38
14/02/2021153.60
11/02/2021153.81
10/02/2021153.85
09/02/2021153.76
08/02/2021153.53
07/02/2021153.65
04/02/2021153.76
03/02/2021153.62
02/02/2021153.55
01/02/2021153.69
31/01/2021153.71
28/01/2021153.97
27/01/2021154.10
26/01/2021154.14
25/01/2021154.22
24/01/2021154.13
21/01/2021154.04
20/01/2021154.36
19/01/2021154.30
18/01/2021154.07
17/01/2021153.84
14/01/2021153.82
13/01/2021153.50
12/01/2021153.25
11/01/2021153.13
10/01/2021153.23
07/01/2021153.36
06/01/2021153.44
05/01/2021153.50
04/01/2021153.48
03/01/2021153.28
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.