↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס אג"ח ישראל ר. קבועה הוא מדד שווי שוק רחב אשר עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח בריבית קבועה בישראל. המדד כולל איגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות בריבית קבועה, שאינן צמודות או שצמודות למדד
 
נתוני שוק
שער אחרון151.55
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד444
שווי כולל ני"ע במדד833.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.41
תשואה פנימית1.39%
מרווח ממשלתי0.88%
דירוג ממוצע+AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.94%-0.44%7.33%15.28%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
6.14%3.87%3.18%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.090.570.87
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
לצורך החישוב דורגו סדרות ממשלתיות AAA וסדרות קונצרניות ללא דירוג BB
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1100
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקממשלתי או קונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-CCC ומעלה/ללא
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
ממשל שקלית 10261099456ממשלת ישראל23193995.5945492.0135
ממשל שקלית 08251135557ממשלת ישראל20889474.43942.0134
ממשל שקלית 03271139344ממשלת ישראל20766205.1686742.0134
ממשל שקלית 03231126747ממשלת ישראל20672343.816782.0128
ממשל שקלית 11231155068ממשלת ישראל17715199.50422.0127
ממשל שקלית 03241130848ממשלת ישראל21605672.98252.0121
ממשל שקלית 11221141225ממשלת ישראל12610374.8477722.0119
ממשל שקלית 7221158104ממשלת ישראל15672861.64622.0119
ממשל שקלית 04211138130ממשלת ישראל14916333.40562.0117
ממשל שקלית 01221123272ממשלת ישראל19656727.7300912.0114
ממשל צמודה 05451134865ממשלת ישראל21321231.38882.0071
גליל 59039590332ממשלת ישראל21031518.52892.0053
גליל 59049590431ממשלת ישראל18046614.89282.0032
ממשל צמודה 05361097708ממשלת ישראל33418069.55612.0018
ממשל צמודה 08411120583ממשלת ישראל30224364.572.0009
ממשל צמודה 10251135912ממשלת ישראל21726934.670571.9982
ממשל שקלית 01421125400ממשלת ישראל34952329.83421.9982
ממשל צמודה 05291157023ממשלת ישראל17331960.39681.9951
ממשל צמודה 05271140847ממשלת ישראל21474430.209271.9943
ממשל שקלית 03471140193ממשלת ישראל27955616.1121.9892
ממשל שקלית 03301160985ממשלת ישראל12756172.25451.9828
ממשל צמודה 09231128081ממשלת ישראל19448729.7121.9704
ממשל שקלית 09281150879ממשלת ישראל19577937.32061.9701
ממשל צמודה 09221124056ממשלת ישראל19181292.481.9555
ממשל שקלית 01211142223ממשלת ישראל9205967.8839681.5169
ממשל שקלית 04251162668ממשלת ישראל10160529.74461.4516
ממשל צמודה 10201137181ממשלת ישראל6580284.94426471.2811
ממשל שקלית 05371166180ממשלת ישראל7790568.44721.0436
אדמה ב1110915אדמה5887296.186180.9701
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4969755.67377520.8189
עזריאלי ד1138650עזריאלי3849569.80175040.6343
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3819153.865660.6293
חשמל 296000236חברת חשמל3654309.0761540.6021
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3551230.76760.5852
עזריאלי ה1156603עזריאלי3476915.1520.5729
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3469476.0450.5717
חשמל 276000210חברת חשמל3453994.56014360.5691
ממשל שקלית 07231167105ממשלת ישראל3756479.80680.5284
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3111824.9050.5078
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30123000.4964
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2867676.5139750.4734
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2820217.94340.4647
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2677893.04842960.4413
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2626418.550.4328
גב ים ו7590128גב ים2613533.040.4217
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2530039.8240.4169
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2427065.4573750.3999
בזק 92300176בזק2380699.98320.3923
לאומי 1816040505בנק לאומי2377125.34680.3917
חשמל 316000285חברת חשמל2334258.6150.3846
עזריאלי ו1156611עזריאלי2259321.19930.3723
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2214317.62980.3649
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2180778.15334880.3593
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2168029.8640.3572
אמות ו1158609אמות2089672.830.3443
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין2055763.72525680.3387
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1945772.9055860.3206
אמות ד1133149אמות1869509.81280.3081
מקורות 111158476מקורות1847841.7980.3045
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1839456.88080.3031
בי קומיונק ג1139203בי קומיוניקיישנס1817409.24206040.2995
פז נפט ז1142595פז נפט1809955.6630.2982
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1806180.23136960.2976
לאומי 1806040422בנק לאומי1789030.00760.2948
נכסים ובנין ט6990212נכסים ובנין1705819.9075830.2811
כללביט יא1160647כלל ביטוח1696710.6294720.2796
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1684290.6080.2775
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1641291.05060.2704
בזק 62300143בזק1627188.0292320.2681
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1619938.19160.2669
דיסקונט השקעות ו6390207דיסקונט השקעות1517816.1208770.2659
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1633079.1988960.2638
גב ים ח7590151גב ים1575028.318470.2595
מליסרון י3230190מליסרון1515275.91880860.2497
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14985000.2469
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457760.0078370.2402
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1445263.7421670.2381
מליסרון יא3230208מליסרון1424624.8868650.2347
מליסרון יד3230232מליסרון1421341.25861640.2342
אשטרום קבוצה ג1140102אשטרום קבוצה1367480.47172450.2253
בזק 122300242בזק1348059.8040.2221
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1316389.5390690.2169
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1277865.40560.2106
לאומי 1786040323בנק לאומי12620100.2051
ריט 1 ה1136753ריט 11212372.76329220.1998
אמות ה1138114אמות1183967.27390.1951
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1396990.4833250.1887
מליסרון ח3230166מליסרון1126276.1277020.1856
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1303320.0780.1835
שופרסל ו7770217שופרסל1099290.27764780.1811
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1092818.05020.1801
חברה לישראל 145760301חברה לישראל1405262.50.1755
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7650.1736
מליסרון טו3230240מליסרון1052263.26967440.1734
שופרסל ז7770258שופרסל979419.2640.1614
ישראכרט א1157536ישראכרט978669.49436760.1613
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים974200.894560.1605
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963832.6040.1588
בזק 102300184בזק956626.931680.1576
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי952122.522280.1569
ריט 1 ו1138544ריט 1950891.611560.1567
בזק 112300234בזק925672.01740.1525
פז נפט ח1162817פז נפט903868.5210.1489
צור י7300171צור שמיר896103.632320.1477
אמות ב1126630אמות883188.272520.1455
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8620830.1421
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861152.50650.1419
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח857297.50.1413
מליסרון טז3230265מליסרון856674.07330250.1412
פרטנר ז1156397פרטנר852664.554960.1405
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול847077.4460040.1396
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8420800.1388
עמידר א1143585עמידר8311200.1369
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב828158.98495950.1365
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825931.7291250.1361
מליסרון יג3230224מליסרון824655.84676680.1359
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822376.08630.1355
אול-יר ה1143304אול-יר814251.25530.1342
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812917.498140.1339
סלקום יב1143080סלקום795691.8712740.1311
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח791918.884750.1305
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים787505.45040.1298
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות780872.89280.1287
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775087.62510.1277
אדגר ט1820190אדגר השקעות764134.03860.1259
שפיר הנדסה ב1141951שפיר הנדסה761889.2256450.1255
רציו מימון ב1139443רציו מימון761731.80580.1255
עזריאלי ב1134436עזריאלי760479.3868750.1249
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח758084.06850.1249
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ757633.3820.1248
בזן י2590511בתי זיקוק789051.9109980.1244
ישרס יד6130199ישרס731723.55947480.1206
סלקום יא1139252סלקום724846.680.1194
שטראוס ו7460421שטראוס7189000.1185
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות708314.53570.1167
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ689722.26063180.1137
הכשרת ישוב 216120224הכשרת הישוב689447.69256080.1136
מגה אור ח1147602מגה אור684812.280.1128
אדגר י1820208אדגר השקעות683341.33680.1126
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות671323.7723920.1106
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן666269.93576550.1098
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות652792.43885660.1076
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6526200.1075
אשטרום קבוצה ב1132331אשטרום קבוצה642343.36480.1058
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן634970.750.1046
שטראוס ה7460389שטראוס624694.362920.1029
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621234.911880.1024
חשמל 286000228חברת חשמל613779.22680.1011
סלקום ח1132828סלקום608002.26266360.1002
חברה לישראל 75760160חברה לישראל607218.07556520.1001
חשמל 266000202חברת חשמל2203003.4281360.363
דיסקונט השקעות י6390348דיסקונט השקעות1772343.64247820.292
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1658670.56216640.274
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1480947.8060.244
לאומי 1796040372בנק לאומי1341266.710.221
שופרסל ה7770209שופרסל1262560.11203420.208
גב ים ט7590219גב ים1104463.84290.182
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1073994.65006170.177
בזן ה2590388בתי זיקוק952781.8669650.157
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח819543.86550.135
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד776520.54997540.128
שיכון ובינוי 71129741שיכון ובינוי730033.12935680.117
ישרס טו6130207ישרס605928.35449440.0998
מגה אור ז1141696מגה אור603330.64880.0994
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602528.9216120.0993
אמ.ג'י.ג'י ב1160811אמ.ג'י.ג'י596761.20.0983
סלקום ט1132836סלקום592466.86994880.0976
חברה לישראל 125760251חברה לישראל589088.97420.0971
מליסרון ו3230125מליסרון589201.76497250.0971
חשמל 306000277חברת חשמל581504.33420.0958
חברה לישראל 105760236חברה לישראל580455.076320.0956
הכשרת ישוב 226120240הכשרת הישוב579464.97740.0955
פז נפט ו1139542פז נפט578449.35853920.0953
אמות ז1162866אמות611373.133280.095
מיטב דש ג1121763מיטב דש השקעות568540.5828410.0937
לייטסטון א1133891לייטסטון566553.20574680.0934
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.0933
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק556347.566340.0917
מגה אור ט1165141מגה אור554108.5350.0913
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן552152.363490.091
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים550043.5835160.0906
מגה אור ו1138668מגה אור546536.7777240.0901
מגדלי תיכון ד1159326מגדלי הים התיכון5391880.0888
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן537491.20320.0886
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535328.460.0882
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן655813.3155390.0881
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5317000.0876
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530316.2010.0874
אשטרום נכסים 92510170אשטרום נכסים566484.79320050.087
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן526297.59417250.0867
פרטנר ו1141415פרטנר525828.5697150.0866
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין525279.67806090.0866
מקורות 101158468מקורות524797.5150.0865
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז524884.23639840.0865
מניבים ריט ב1155928מניבים ריט520493.5880.0858
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519763.1725440.0856
אשטרום נכסים 102510204אשטרום נכסים518506.49797780.0854
מגוריט א1141712מגוריט516827.34480.0852
כללביט ח1132968כלל ביטוח503888.25309650.083
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק502787.0338830.0828
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4987600.0822
דלתא א6270144דלתא491475.3463620.081
ישרס יח6130280ישרס4896080.0807
אקויטל 27550122אקויטל488402.7610.0805
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות480265.280.0791
אלבר טז1139823אלבר471834.7485390.0777
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח464305.90161150.0765
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460970.35449280.076
כללביט ט1136050כלל ביטוח459863.67652490.0758
נייר חדרה 66320105נייר חדרה456848.3834250.0753
אבגול ג1133289אבגול455834.30382720.0751
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס452714.45947410.0746
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות453265.920.0744
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן445242.10209750.0734
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח445001.0440.0733
נכסים ובנין ז6990196נכסים ובנין442399.52551920.0729
אלעד קנדה ב1160761אלעד קנדה440678.2317350.0726
אנרג'יקס א1161751אנרג'יקס440644.32240.0726
פתאל אירופה ג1141852פתאל אירופה470402.94883760.0722
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה4370000.072
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436002.04920.0718
אלקטרה ד7390149אלקטרה433218.813440.0714
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432561.22944030.0713
פז נפט ה1139534פז נפט430814.83060.071
ישרס יג6130181ישרס430605.83393040.071
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס426891.01009260.0703
רילייטד א1134923רילייטד437778.73150040.0698
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד423148.26050.0697
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1329211.50230330.0693
אלקטרה ה7390222אלקטרה4200240.0692
ספנסר ג1147495ספנסר אקוויטי417859.5920.0689
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד415627.9530.0685
טאואר ז1138494טאואר415502.3864160.0685
מליסרון יז3230273מליסרון411382.666520.0678
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות411082.66615620.0677
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ410307.4470.0676
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות410363.40891690.0676
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480490.52957550.0674
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח406651.750.067
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ403276.40482320.0665
אלבר יז1158732אלבר393833.83648140.0662
מיטב דש ד1161371מיטב דש השקעות400653.62480.066
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות388035.97340760.0639
אשדר ה1157783אשדר386846.17180.0637
מליסרון יח3230372מליסרון3849120.0634
כללביט ז1132950כלל ביטוח384657.13780.0634
קרסו א1136464קרסו מוטורס381047.7019520.0628
דמרי ח1153725דמרי377499.94920.0622
אשטרום קבוצה א1132323אשטרום קבוצה377672.32127250.0622
אשדר ד1135607אשדר375177.21827040.0618
פניקס 27670177הפניקס ביטוח368409.2018970.0607
אשטרום נכסים 122510279אשטרום נכסים3675700.0606
שפיר הנדסה א1136134שפיר הנדסה443555.782560.0606
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364265.9515920.06
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות364162.50.06
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363363.6175640.0599
אלבר טו1138536אלבר361305.52559860.0595
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3598800.0593
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי355990.875180.0587
וילאר ח4160156וילאר355001.320.0585
סאמיט י1143395סאמיט353684.80.0583
אפריקה מגורים ד1142645אפריקה מגורים352745.4716750.0581
לייטסטון ב1160746לייטסטון349954.11880.0577
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3502450.0577
ספנסר א1133800ספנסר אקוויטי347471.43745420.0573
גירון ו1139849גירון פיתוח347153.5746270.0572
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי344349.3360.0567
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח343458.6870.0566
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338192.7960.0557
שופרסל ד7770191שופרסל337612.65864350.0556
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3343500.0551
מגה אור ד1130632מגה אור334401.6474710.0551
ריט 1 ד1129899ריט 1332370.25508760.0548
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330703.20885590.0545
אזורים 137150410אזורים327122.7460.0539
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח326570.52571390.0538
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים323764.80.0533
שלמה נדל"ן ג1137439שלמה נדל"ן321292.3595290.0529
סטרוברי ב1145432סטרוברי פילדס ריט328442.705010.0527
אנלייט ו7200173אנלייט אנרגיה568792.51607720.0524
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3155400.052
תנופורט א1143049תנופורט314798.07259120.0519
דור אלון ז1157700דור אלון313025.60935290.0516
מויניאן ב1143015מויניאן999295.3574880.0514
הכשרת ישוב 206120216הכשרת הישוב310994.104060.0512
דור אלון ו1140656דור אלון310587.94573120.0512
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח3085500.0508
נורסטאר י7230345נורסטאר289626.9231870.0507
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3061200.0504
או.פי.סי א1141589או.פי.סי אנרגיה304794.82880.0502
אלבר יח1158740אלבר302208.66725850.0499
נמקו א1139575נמקו ריאלטי301275.21005320.0496
אזורים 127150360אזורים295899.79207680.0488
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295813.533840.0487
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן295544.550.0485
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2941250.0485
ספנסר ב1139898ספנסר אקוויטי298229.7378940.0478
מנורה הון ה1143411מנורה ביטוח285284.9560.047
אנקור א1141118אנקור פרופרטיס337274.56812910.0469
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283667.78708870.0467
נפטא ח6430169נפטא282882.60.0466
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282731.7481940.0466
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282343.72430.0465
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279804.715140.0461
סאות'רן ג1159474סאות'רן פרופרטיס2795650.0461
מנרב ב1550052מנרב273748.3600410.0451
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח273802.083840.0451
פתאל אירופה א1137512פתאל אירופה272233.710.0449
אמ.די.ג'י ב1140557אמ.די.ג'י.272178.05467620.0448
דה לסר ד1132059דה לסר269631.319620.0444
קרסו ג1141829קרסו מוטורס269212.166810.0444
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב266694.07517720.044
קרסו ב1139591קרסו מוטורס267184.98431520.044
אשטרום נכסים 112510238אשטרום נכסים2640430.0435
ארקו ג3100245ארקו החזקות262620.62219760.0433
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2761080.0432
פתאל אירופה ד1168038פתאל אירופה2620000.0432
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262207.47350.0432
מניבים ריט א1140581מניבים ריט255321.2275680.0421
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254528.60160.0419
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249747.33172020.0412
גבאי מניבים י7710239גבאי מניבים2473500.0408
אלטיטיוד א1143924אלטיטיוד השקעות246693.1219760.0406
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246468.95695350.0406
דלשה קפיטל ג1141605דלשה קפיטל246052.30190.0405
אמ.ג'י.ג'י א1155795אמ.ג'י.ג'י245736.360.0405
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק244995.0992250.0404
אפי נכסים י1160878אפי נכסים337558.93380.04
אפריקה מגורים ג1135698אפריקה מגורים247309.1523040.04
סאות'רן א1140094סאות'רן פרופרטיס2419920.0399
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241653.087550.0398
אם אר אר א1154772אם אר אר2406200.0396
אלדן תחבורה ו1161678אלדן תחבורה239490.49971450.0395
איי די איי הת ה1155878איי.די.איי. ביטוח338347.25530.0394
שיכון ובינוי 91167386שיכון ובינוי236677.07470.039
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236842.190.039
גירון ז1142629גירון פיתוח236061.203840.0389
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232740.6321470.0384
אספן גרופ ז3130333אספן גרופ232475.83590.0383
פנינסולה ב3330099פנינסולה231928.1673750.0382
קורנרסטון א1139732קורנרסטון נכסים229842.749680.0379
שלמה נדל"ן ד1157668שלמה נדל"ן224830.96226910.037
וילאר ז4160149וילאר221870.6431920.0366
ווסטדייל ב1161322ווסטדייל אמריקה2206620.0364
דלשה קפיטל ב1137314דלשה קפיטל238466.5551120.0361
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218563.95076080.036
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק218639.7330.036
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5836800.0353
סאמיט ו1130939סאמיט213083.92679610.0351
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי211514.4266250.0349
סופרגז א1167360סופרגז אנרגיה211033.2250.0348
חלל תקשורת יח1158518חלל תקשורת211237.50.0348
אשטרום נכסים 82510162אשטרום נכסים210218.4132720.0346
אלרוב נדל"ן ה3870169אלרוב נדל"ן2096160.0345
ממן ג2380053ממן208603.62467460.0344
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס208577.59714960.0344
פתאל החזקות ב1150812פתאל החזקות626966.30920.0342
טמפו משקאות ג1162544טמפו משקאות2064800.034
אלעד קנדה א1152453אלעד קנדה206172.40.034
סאות'רן ב1143387סאות'רן פרופרטיס2052960.0338
אם.אר.פי ג1139278אם.אר.פי השקעות202772.1265740.0334
לפידות קפיטל א6420095לפידות קפיטל2023600.0333
אלון רבוע ה1155621אלון רבוע כחול201591.86620180.0332
קליין ב1140409קליין178426.4174160.0332
ישראל קנדה ו4340188ישראל קנדה199634.09850.0329
ויתניה ה1150903ויתניה199346.8410.0328
דמרי ז1141191דמרי198247.01980.0327
ויתניה ד1139476ויתניה197341.578720.0325
נורסטאר יב7230402נורסטאר195643.22275260.0325
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1909080.0315
פתאל החזקות ג1161785פתאל החזקות189354.56280.0312
לוזון קבוצה ח4730164לוזון קבוצה1888200.0311
דור אלון ה1136761דור אלון186322.26751740.0307
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי186552.87030.0307
שטראוס ד7460363שטראוס189236.92244240.0305
סאמיט יא1156405סאמיט185346.3012260.0305
אלקו יא6940167אלקו184469.11760.0304
איי די איי שה ד1133099איי.די.איי. ביטוח184696.4750.0304
פתאל אירופה ב1140854פתאל אירופה183355.23910.0302
אלקו יג6940233אלקו179936.7496410.0296
דה לסר ו1167477דה לסר179881.020.0296
אלבר יד1132562אלבר178102.5667750.0293
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט177367.99080.0292
הכשרה ביטוח 41156025הכשרה ביטוח170140.30320.028
ממן ב2380046ממן167291.68244840.0276
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות164060.99143140.027
סאני תקשורת יא1134493סאני תקשורת162546.143760.0268
ישרוטל א1139419ישרוטל161213.913630.0266
לוינשטין נכסים ב1139716לוינשטין נכסים160120.354480.0264
אפריקה מגורים ה1162825אפריקה מגורים290693.29960.0264
דה לסר ה1135664דה לסר598315.76840.0262
פרשקובסקי יב1156439פרשקובסקי1561350.0257
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי153270.39591360.0253
אלקטרה נדל"ן ה1138593אלקטרה נדל"ן148809.93401530.0245
פורמולה א2560142פורמולה מערכות144425.45733360.0238
קורנרסטון ב1160704קורנרסטון נכסים142882.950.0235
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141946.31475520.0234
קרדן נדל"ן ד1162353קרדן נדל"ן140703.73950.0232
דמרי ו1136936דמרי140431.775040.0231
חלל תקשורת ו1135151חלל תקשורת136371.31602610.0225
ישראל קנדה ה4340154ישראל קנדה133288.3335550.022
נאוויטס פטרוליום א1147651נאוויטס פטרוליום יהש133076.51320.0219
נורסטאר יא7230352נורסטאר400276.86558630.0219
סאמיט ז1133479סאמיט132623.8438860.0219
צרפתי ט4250197צרפתי1325740.0218
אנלייט ב7200090אנלייט אנרגיה130063.71647010.0214
אוריין ב1143379אוריין128065.410.0211
לוינשטין הנדסה ג5730080לוינשטין הנדסה168065.16090.0209
אנלייט ה7200116אנלייט אנרגיה126572.220.0209
אזורים 97150337אזורים124141.50340.0205
איי די איי שה ג1127349איי.די.איי. ביטוח1240320.0204
לידר השקעות ז3180338לידר השקעות1236000.0204
סקייליין א1138775סקייליין119039.441780.0196
מנרב ג1550078מנרב119178.54515880.0196
רוטשטיין ח5390182רוטשטיין1178160.0194
קרדן נדל"ן ג1150911קרדן נדל"ן117157.0320.0193
כנפיים ז5430137כנפיים146580.7428750.0193
אאורה י3730413אאורה השקעות113422.40.0187
לוינשטין הנדסה ד5730098לוינשטין הנדסה113391.132750.0187
אמות ג1117357אמות112186.14343160.0185
אול-יר ג1140136אול-יר450210.45656250.0184
רמות בעיר א1143551רמות בעיר1097910.0181
אקסטל ב1135367אקסטל5637600.018
אלדן תחבורה ה1155357אלדן תחבורה347199.54277680.0178
סאמיט ח1138940סאמיט108091.46119020.0178
אגוד הנפקות יט1124080בנק אגוד107760.74385520.0178
מויניאן א1135656מויניאן337256.58743920.0167
הרץ פרופרטיס א1142603הרץ פרופרטיס414951.78240.016
נובל א1141860נובל אסטס3168000.0136
אידיבי פתוח יד7980337אידיבי פתוח640283.9038960.0125
אלדן תחבורה ב1138254אלדן תחבורה250109.94180240.012
קופרליין ב1140177קופרליין265146.92330.0116
אלדן תחבורה ד1140821אלדן תחבורה211910.987960.0102
אלדן תחבורה ג1140813אלדן תחבורה192685.95028980.0091
סטרוברי א1136951סטרוברי פילדס ריט143813.731440.0077
אול-יר ד1141274אול-יר320742.27649590.0076
אמ.די.ג'י ג1142504אמ.די.ג'י.224121.1680990.0062
ווטרסטון א1140987ווטרסטון פרופרטיס275216.791950.0062
אול-יר ב1139781אול-יר292512.81668560.0057
פולאר השקעות ז6980346פולאר השקעות109131.920.0056
מישורים ח1143163מישורים נדל"ן114881.93899070.0054
ג'י.אפ.אי ב1140540ג'י.אפ.אי165392.3063150.0038
ג'י.אפ.אי א1134915ג'י.אפ.אי124971.430480.0025
פטרוכימיים ח7560188פטרוכימיים147164.46133020.0006
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020151.55
16/09/2020151.35
15/09/2020151.19
14/09/2020150.98
13/09/2020150.83
10/09/2020151.19
09/09/2020151.55
08/09/2020151.53
07/09/2020151.68
06/09/2020151.60
03/09/2020151.63
02/09/2020152.10
01/09/2020152.19
31/08/2020152.19
30/08/2020152.25
27/08/2020152.20
26/08/2020152.06
25/08/2020151.99
24/08/2020151.98
23/08/2020151.78
20/08/2020151.64
19/08/2020151.72
18/08/2020151.79
17/08/2020151.81
16/08/2020151.75
13/08/2020151.49
12/08/2020151.32
11/08/2020151.16
10/08/2020151.02
09/08/2020150.79
06/08/2020150.85
05/08/2020150.76
04/08/2020150.51
03/08/2020150.36
02/08/2020150.37
29/07/2020150.26
28/07/2020150.16
27/07/2020150.17
26/07/2020150.13
23/07/2020150.08
22/07/2020149.89
21/07/2020149.77
20/07/2020149.50
19/07/2020149.47
16/07/2020149.75
15/07/2020149.88
14/07/2020149.90
13/07/2020150.08
12/07/2020150.22
09/07/2020150.08
08/07/2020150.44
07/07/2020151.09
06/07/2020150.29
05/07/2020149.22
02/07/2020149.57
01/07/2020149.13
30/06/2020148.80
29/06/2020148.81
28/06/2020149.09
25/06/2020149.67
24/06/2020150.01
23/06/2020150.25
22/06/2020150.00
21/06/2020149.85
18/06/2020150.29
17/06/2020150.30
16/06/2020150.11
15/06/2020149.89
14/06/2020150.15
11/06/2020150.34
10/06/2020150.44
09/06/2020150.33
08/06/2020150.18
04/06/2020150.19
03/06/2020150.01
02/06/2020150.18
01/06/2020150.28
31/05/2020150.23
27/05/2020150.53
26/05/2020150.84
25/05/2020150.62
24/05/2020150.40
21/05/2020150.22
20/05/2020150.26
19/05/2020150.03
18/05/2020149.92
17/05/2020149.47
14/05/2020149.05
13/05/2020149.61
12/05/2020149.78
11/05/2020149.63
10/05/2020149.44
07/05/2020148.89
06/05/2020148.46
05/05/2020148.51
04/05/2020148.49
03/05/2020148.89
30/04/2020149.37
27/04/2020149.10
26/04/2020148.65
23/04/2020148.20
22/04/2020147.99
21/04/2020148.29
20/04/2020148.85
19/04/2020148.95
16/04/2020148.48
13/04/2020148.19
12/04/2020148.03
07/04/2020147.34
06/04/2020146.36
05/04/2020144.14
02/04/2020144.36
01/04/2020144.41
31/03/2020145.05
30/03/2020144.33
29/03/2020143.76
26/03/2020144.18
25/03/2020143.66
24/03/2020142.76
23/03/2020139.80
22/03/2020138.13
19/03/2020139.67
18/03/2020137.52
17/03/2020139.13
16/03/2020140.74
15/03/2020142.55
12/03/2020143.31
11/03/2020146.61
09/03/2020147.28
08/03/2020150.60
05/03/2020153.22
04/03/2020154.47
03/03/2020154.46
01/03/2020153.70
27/02/2020154.43
26/02/2020154.58
25/02/2020154.58
24/02/2020154.44
23/02/2020154.47
20/02/2020154.60
19/02/2020154.52
18/02/2020154.46
17/02/2020154.61
16/02/2020154.62
13/02/2020154.30
12/02/2020154.19
11/02/2020153.94
10/02/2020153.66
09/02/2020153.67
06/02/2020153.70
05/02/2020153.42
04/02/2020153.24
03/02/2020153.08
02/02/2020153.16
30/01/2020153.45
29/01/2020153.61
28/01/2020153.61
27/01/2020153.73
26/01/2020154.04
23/01/2020154.05
22/01/2020154.04
21/01/2020154.03
20/01/2020154.00
19/01/2020153.95
16/01/2020154.00
15/01/2020153.92
14/01/2020153.91
13/01/2020153.82
12/01/2020153.78
09/01/2020153.73
08/01/2020153.78
07/01/2020153.76
06/01/2020153.77
05/01/2020153.79
02/01/2020153.47
01/01/2020153.18
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.