↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס אג"ח ישראל צמוד

נתוני המדד אודות המדד הרכב המדד דף המדד נתונים היסטוריים

 

שם ניירSecurity Nameטיקר/מס' ניירDomicleמשקל במדד (%)
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 01/11/2023