↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון153.15
שינוי יומי0.20%
מספר ניירות במדד207
שווי כולל ני"ע במדד204.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.23
תשואה פנימית1.53%
מרווח ממשלתי1.17%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.51%-0.18%7.06%15.81%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.93%4.85%3.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.040.460.75
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2820217.94342.0131
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3469476.0452.0114
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2677893.04842962.0093
בזק 92300176בזק2380699.98321.9992
לאומי 1806040422בנק לאומי1789030.00761.5023
כללביט יא1160647כלל ביטוח1696710.6294721.4248
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1641291.05061.3783
גב ים ח7590151גב ים1575028.318471.3226
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1457760.0078371.2241
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1445263.7421671.2137
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1316389.5390691.1054
חשמל 266000202חברת חשמל2203003.4281361.85
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1277865.40561.0731
שופרסל ה7770209שופרסל1262560.11203421.0602
לאומי 1786040323בנק לאומי12620101.0453
אמות ה1138114אמות1183967.27390.9942
כללביט י1136068כלל ביטוח1053439.7650.8846
מליסרון טו3230240מליסרון1052263.26967440.8836
שופרסל ז7770258שופרסל979419.2640.8225
ישראכרט א1157536ישראכרט978669.49436760.8218
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח963832.6040.8094
בזק 112300234בזק925672.01740.7773
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל861152.50650.7231
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח857297.50.7199
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8420800.7071
עמידר א1143585עמידר8311200.6979
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822376.08630.6906
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח819543.86550.6882
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד775087.62510.6509
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח758084.06850.6366
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ757633.3820.6362
ישרס יד6130199ישרס731723.55947480.6145
שטראוס ו7460421שטראוס7189000.6037
שטראוס ה7460389שטראוס624694.362920.5246
חשמל 286000228חברת חשמל613779.22680.5154
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות652792.43885660.4936
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי952122.522280.4935
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות708314.53570.4934
מליסרון ח3230166מליסרון1126276.1277020.4928
מקורות 111158476מקורות1847841.7980.4927
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3819153.865660.4926
עזריאלי ד1138650עזריאלי3849569.80175040.4925
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים974200.894560.4924
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן621234.911880.4923
מליסרון יא3230208מליסרון1424624.8868650.4921
בזק 62300143בזק1627188.0292320.4921
בזק 102300184בזק956626.931680.4919
אמות ב1126630אמות883188.272520.4916
מליסרון ו3230125מליסרון589201.76497250.4916
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1945772.9055860.4915
אמות ד1133149אמות1869509.81280.4914
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן602528.9216120.4913
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2530039.8240.4913
גב ים ט7590219גב ים1104463.84290.4912
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2427065.4573750.4912
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ689722.26063180.4909
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4969755.67377520.4909
חשמל 276000210חברת חשמל3453994.56014360.4909
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3551230.76760.4908
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2168029.8640.4907
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד825931.7291250.4906
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1619938.19160.4905
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2180778.15334880.4905
מליסרון י3230190מליסרון1515275.91880860.4904
עזריאלי ו1156611עזריאלי2259321.19930.4904
אמות ו1158609אמות2089672.830.4904
שופרסל ו7770217שופרסל1099290.27764780.4903
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1480947.8060.4903
לאומי 1796040372בנק לאומי1341266.710.4902
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14985000.4902
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1839456.88080.4902
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות780872.89280.4901
לאומי 1816040505בנק לאומי2377125.34680.4899
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2214317.62980.4899
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1092818.05020.4898
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30123000.4898
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8620830.4897
מליסרון יד3230232מליסרון1421341.25861640.4897
מליסרון יג3230224מליסרון824655.84676680.4897
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2626418.550.4897
עזריאלי ה1156603עזריאלי3476915.1520.4895
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד776520.54997540.4894
חשמל 296000236חברת חשמל3654309.0761540.4889
פז נפט ז1142595פז נפט1809955.6630.4888
אדמה ב1110915אדמה5887296.186180.4887
עזריאלי ב1134436עזריאלי760479.3868750.4885
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1684290.6080.4885
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן666269.93576550.4884
חשמל 306000277חברת חשמל581504.33420.4883
פז נפט ו1139542פז נפט578449.35853920.4858
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3111824.9050.4856
ריט 1 ה1136753ריט 11212372.76329220.4855
חשמל 316000285חברת חשמל2334258.6150.4854
ריט 1 ו1138544ריט 1950891.611560.4851
אמות ז1162866אמות611373.133280.4839
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2867676.5139750.4836
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות671323.7723920.4823
גב ים ו7590128גב ים2613533.040.4783
ישרס טז6130223ישרס566117.44041160.4754
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות812917.498140.4672
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן552152.363490.4637
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים550043.5835160.4619
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן535328.460.4495
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן655813.3155390.4492
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5317000.4465
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530316.2010.4453
מקורות 101158468מקורות524797.5150.4407
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות519763.1725440.4365
כללביט ח1132968כלל ביטוח503888.25309650.4231
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק502787.0338830.4222
ישרס יח6130280ישרס4896080.4111
אקויטל 27550122אקויטל488402.7610.4101
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות480265.280.4033
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1658670.56216640.3932
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח464305.90161150.3899
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות460970.35449280.3871
כללביט ט1136050כלל ביטוח459863.67652490.3862
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות453265.920.3791
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן445242.10209750.3739
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח445001.0440.3737
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח436002.04920.3661
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432561.22944030.3632
פז נפט ה1139534פז נפט430814.83060.3618
ישרס יג6130181ישרס430605.83393040.3616
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד423148.26050.3553
טאואר ז1138494טאואר415502.3864160.3489
מליסרון יז3230273מליסרון411382.666520.3455
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות411082.66615620.3452
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ410307.4470.3446
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות410363.40891690.3446
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480490.52957550.3433
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח406651.750.3415
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות388035.97340760.3259
מליסרון יח3230372מליסרון3849120.3232
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1396990.4833250.3192
פניקס 27670177הפניקס ביטוח368409.2018970.3094
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן364265.9515920.3059
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות364162.50.3058
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363363.6175640.3051
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3598800.3022
וילאר ח4160156וילאר355001.320.2981
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3502450.2941
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי344349.3360.2892
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח343458.6870.2884
שופרסל ד7770191שופרסל337612.65864350.2835
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3343500.2808
ריט 1 ד1129899ריט 1332370.25508760.2791
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח330703.20885590.2777
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח326570.52571390.2742
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים323764.80.2719
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3061200.2571
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים295813.533840.2484
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן295544.550.2473
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח283667.78708870.2382
נפטא ח6430169נפטא282882.60.2375
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח282731.7481940.2374
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282343.72430.2371
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח273802.083840.2299
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב266694.07517720.2244
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2761080.2203
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262207.47350.2202
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254528.60160.2137
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249747.33172020.2097
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק244995.0992250.2057
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט241653.087550.2029
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח236842.190.1989
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232740.6321470.1954
וילאר ז4160149וילאר221870.6431920.1863
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218563.95076080.1835
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5836800.1797
סאמיט ו1130939סאמיט213083.92679610.1789
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי211514.4266250.1776
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1909080.1603
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי186552.87030.1567
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1329211.50230330.1564
שטראוס ד7460363שטראוס189236.92244240.1557
סאמיט יא1156405סאמיט185346.3012260.1556
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט177367.99080.1489
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות164060.99143140.1378
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי153270.39591360.1287
פורמולה א2560142פורמולה מערכות144425.45733360.1213
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141946.31475520.1192
סאמיט ז1133479סאמיט132623.8438860.1114
פז נפט ח1162817פז נפט903868.5210.759
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח791918.884750.665
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6526200.548
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1073994.65006170.493
מגה אור ח1147602מגה אור684812.280.492
ישרס טו6130207ישרס605928.35449440.491
בזק 122300242בזק1348059.8040.489
מליסרון טז3230265מליסרון856674.07330250.487
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד415627.9530.349
כללביט ז1132950כלל ביטוח384657.13780.323
סאמיט י1143395סאמיט353684.80.297
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338192.7960.284
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3155400.265
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2941250.247
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט279804.715140.235
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן246468.95695350.207
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב828158.98495950.206
אמות ג1117357אמות112186.14343160.0942
סאמיט ח1138940סאמיט108091.46119020.0908
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז524884.23639840.0868
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי355990.875180.0837
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק556347.566340.082
נמקו א1139575נמקו ריאלטי301275.21005320.073
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק218639.7330.037
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 21/09/2020
DateLevel
17/09/2020153.15
16/09/2020152.85
15/09/2020152.72
14/09/2020152.52
13/09/2020152.31
10/09/2020152.75
09/09/2020153.06
08/09/2020152.88
07/09/2020153.27
06/09/2020153.14
03/09/2020153.05
02/09/2020153.74
01/09/2020153.91
31/08/2020153.99
30/08/2020153.96
27/08/2020153.96
26/08/2020153.78
25/08/2020153.68
24/08/2020153.60
23/08/2020153.37
20/08/2020153.24
19/08/2020153.44
18/08/2020153.58
17/08/2020153.52
16/08/2020153.42
13/08/2020153.08
12/08/2020152.89
11/08/2020152.75
10/08/2020152.50
09/08/2020152.12
06/08/2020152.18
05/08/2020152.11
04/08/2020151.93
03/08/2020151.76
02/08/2020151.64
29/07/2020151.41
28/07/2020151.40
27/07/2020151.43
26/07/2020151.37
23/07/2020151.32
22/07/2020151.13
21/07/2020151.04
20/07/2020150.63
19/07/2020150.67
16/07/2020150.85
15/07/2020150.98
14/07/2020151.13
13/07/2020151.50
12/07/2020151.55
09/07/2020151.26
08/07/2020151.87
07/07/2020152.81
06/07/2020151.65
05/07/2020149.64
02/07/2020150.23
01/07/2020149.69
30/06/2020149.01
29/06/2020149.08
28/06/2020149.30
25/06/2020150.12
24/06/2020150.67
23/06/2020151.14
22/06/2020150.77
21/06/2020150.58
18/06/2020151.31
17/06/2020151.23
16/06/2020151.07
15/06/2020150.68
14/06/2020151.16
11/06/2020151.41
10/06/2020151.67
09/06/2020151.55
08/06/2020151.46
04/06/2020151.33
03/06/2020150.99
02/06/2020151.32
01/06/2020151.35
31/05/2020151.38
27/05/2020151.82
26/05/2020152.17
25/05/2020151.86
24/05/2020151.58
21/05/2020151.29
20/05/2020151.45
19/05/2020151.22
18/05/2020151.05
17/05/2020150.42
14/05/2020149.80
13/05/2020150.70
12/05/2020151.07
11/05/2020150.84
10/05/2020150.70
07/05/2020150.09
06/05/2020149.60
05/05/2020149.44
04/05/2020149.50
03/05/2020150.09
30/04/2020150.52
27/04/2020149.80
26/04/2020149.32
23/04/2020148.86
22/04/2020148.59
21/04/2020149.05
20/04/2020149.69
19/04/2020149.71
16/04/2020149.06
13/04/2020149.00
12/04/2020148.96
07/04/2020148.23
06/04/2020146.06
05/04/2020144.17
02/04/2020144.45
01/04/2020144.62
31/03/2020145.32
30/03/2020145.06
29/03/2020143.91
26/03/2020144.15
25/03/2020143.53
24/03/2020142.78
23/03/2020138.78
22/03/2020137.31
19/03/2020139.22
18/03/2020135.38
17/03/2020135.63
16/03/2020137.70
15/03/2020139.23
12/03/2020140.44
11/03/2020144.64
09/03/2020144.03
08/03/2020148.18
05/03/2020151.83
04/03/2020153.47
03/03/2020153.83
01/03/2020153.07
27/02/2020153.96
26/02/2020154.42
25/02/2020154.49
24/02/2020154.34
23/02/2020154.56
20/02/2020154.99
19/02/2020154.92
18/02/2020154.87
17/02/2020154.97
16/02/2020155.01
13/02/2020154.67
12/02/2020154.59
11/02/2020154.40
10/02/2020154.10
09/02/2020154.16
06/02/2020154.30
05/02/2020154.03
04/02/2020153.79
03/02/2020153.52
02/02/2020153.56
30/01/2020154.04
29/01/2020154.27
28/01/2020154.26
27/01/2020154.34
26/01/2020154.71
23/01/2020154.74
22/01/2020154.67
21/01/2020154.70
20/01/2020154.67
19/01/2020154.62
16/01/2020154.65
15/01/2020154.56
14/01/2020154.56
13/01/2020154.47
12/01/2020154.47
09/01/2020154.46
08/01/2020154.48
07/01/2020154.48
06/01/2020154.47
05/01/2020154.52
02/01/2020154.28
01/01/2020154.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.