↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון150.23
שינוי יומי0.36%
מספר ניירות במדד209
שווי כולל ני"ע במדד199.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.25
תשואה פנימית2.03%
מרווח ממשלתי1.77%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.41%-0.68%-7.05%13.51%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.69%4.71%3.82%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.06-0.480.67
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3459482.3552.0163
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2796830.52222.0157
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2650437.3592922.0151
בזק 92300176בזק2344664.52081.9446
חשמל 266000202חברת חשמל2193062.0769261.8188
לאומי 1806040422בנק לאומי1775850.5271.4728
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1630937.88141.3526
כללביט יא1160647כלל ביטוח1591341.13618561.3198
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1435860.0550111.1908
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1384665.1351641.1484
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1287273.7643041.0676
שופרסל ה7770209שופרסל1258946.60284121.0441
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1257131.671.0426
לאומי 1786040323בנק לאומי12558001.0415
אמות ה1138114אמות1173440.708770.9732
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1166792.26781040.9677
מליסרון טו3230240מליסרון1016650.02139260.8341
ישראכרט א1157536ישראכרט975794.43709860.8093
שופרסל ז7770258שופרסל975230.0580.8088
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח941575.06350.7809
בזק 112300234בזק893199.620.7408
פז נפט ח1162817פז נפט869024.53650.7207
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל858986.08510.7124
עמידר א1143585עמידר8269600.6858
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים826714.290.6856
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8101600.6719
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח776894.20650.6443
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773708.05650.6417
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח766991.479450.6361
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747771.4510.6202
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ733569.3640.6084
ישרס יד6130199ישרס731139.6857240.6064
בזק 62300143בזק1617888.0976490.4907
מליסרון ח3230166מליסרון1122681.62942210.4896
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות704243.35910.4891
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי950602.987650.4888
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2427065.4573750.4886
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1493367.78760.4883
מליסרון יג3230224מליסרון828121.97616220.4883
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1065140.70765880.4881
אדמה ב1110915אדמה5694002.387640.4879
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים974200.894560.4879
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ687663.94677750.4876
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות823336.59881340.4874
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3624348.050.4873
חשמל 276000210חברת חשמל3389478.76178340.4873
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3095248.5980.4872
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2177366.68967520.4871
חשמל 316000285חברת חשמל2307260.4360.4871
אמות ב1126630אמות878864.916240.4869
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד822637.00243750.4868
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1407270.2139280.4867
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2609159.22810.4857
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2510959.5840.4856
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3746138.02377360.4854
בזק 122300242בזק1297163.280.4854
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1088028.9270.4853
חשמל 296000236חברת חשמל3685342.92062150.4853
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14874000.4852
לאומי 1816040505בנק לאומי2361361.30120.4851
מליסרון ו3230125מליסרון586435.30973290.4848
חשמל 306000277חברת חשמל584510.51320.4848
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד770643.60065870.4847
בזק 102300184בזק934143.9945760.4846
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1602786.26520.4844
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1823976.83160.4844
ריט 1 ה1136753ריט 11203920.6666770.4843
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן595586.6776760.4842
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4312752.47911480.4841
גב ים ו7590128גב ים2589753.060.4841
אמות ו1158609אמות2042913.81420.4841
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1458627.48163440.4839
עזריאלי ב1134436עזריאלי754440.8408750.4835
פז נפט ז1142595פז נפט1772850.70090.4831
אמות ד1133149אמות1832888.33760.4829
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29805000.4828
גב ים ט7590219גב ים733397.54180.4826
ישרס טו6130207ישרס597054.68717140.4821
מקורות 111158476מקורות1788997.10.4818
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2171945.99540.4817
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1654359.9930.4817
מליסרון טז3230265מליסרון858322.2781160.4816
מליסרון יד3230232מליסרון1403572.85975880.4807
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות628869.11603350.4796
עזריאלי ד1138650עזריאלי3772854.72542160.4787
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן744879.80.4787
עזריאלי ו1156611עזריאלי2176302.55050.4785
עזריאלי ה1156603עזריאלי3408803.9410.4781
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1029511.99902140.4774
מליסרון יא3230208מליסרון1376012.0945170.4764
פז נפט ו1139542פז נפט573516.92866410.4756
מליסרון י3230190מליסרון1491521.47528020.4754
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות629916.9331580.4753
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן596146.470480.4738
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1635227.7690.4735
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז569894.99763840.4726
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2720774.106280.4703
ישרס טז6130223ישרס556642.23587280.4617
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים549207.14254350.4555
מגה אור ח1147602מגה אור543506.520.4508
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5376000.4459
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן531661.751550.4409
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן529450.3579860.4391
אקויטל 27550122אקויטל527225.83650.4373
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5262000.4364
מקורות 101158468מקורות526109.640.4363
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן523716.0150.4343
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק523631.51190.4343
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות498371.7853440.4133
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק497116.8528760.4123
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470559.320.3903
אמות ז1162866אמות4608150.3822
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח453627.9704880.3762
כללביט ט1136050כלל ביטוח448090.75985910.3716
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח445320.270.3693
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות444269.79726440.3685
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות444235.440.3684
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות441373.2929370.3661
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח438514.68450.3637
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן437119.2430650.3625
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433793.24661330.3598
ישרס יג6130181ישרס426472.47627720.3537
פז נפט ה1139534פז נפט426526.69360.3537
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד422086.2480.3501
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד412684.8120.3423
טאואר ז1138494טאואר412052.5693440.3417
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן402999.31343150.3342
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ400609.7810.3322
קרסו א1136464קרסו מוטורס394764.20238180.3274
מליסרון יז3230273מליסרון385539.8954160.3198
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות382737.6687960.3174
מליסרון יח3230372מליסרון378892.80.3142
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363226.5767880.3012
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן357274.04300960.2963
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3567750.2959
וילאר ח4160156וילאר353424.2820.2931
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3483600.2889
סאמיט י1143395סאמיט3419640.2836
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3407250.2826
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337965.59014720.2803
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח336743.57450.2793
שופרסל ד7770191שופרסל336313.58063910.2789
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח332429.327250.2757
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק331050.57220.2746
נפטא ח6430169נפטא324229.50.2689
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי322512.58436520.2675
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח321493.22928230.2666
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח321079.96096810.2663
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3132300.2598
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3061200.2539
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים296410.964520.2458
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2880250.2389
קרסו ג1141829קרסו מוטורס280515.8695650.2326
פניקס 37670201הפניקס ביטוח280193.41540.2324
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278629.2480.2311
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2778900.2305
נמקו א1139575נמקו ריאלטי276938.86484720.2297
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח276899.50585010.2296
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח274427.40312820.2276
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח270568.200960.2244
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261371.04560.2168
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254051.6160.2107
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249965.81594550.2073
ישרס יח6130280ישרס2442750.2026
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן242889.20936040.2014
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240439.17850.1994
סאמיט ו1130939סאמיט229236.480220.1901
וילאר ז4160149וילאר221089.3361360.1834
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי219938.97217520.1824
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2188220.1815
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי209219.8826880.1735
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2059200.1708
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק199052.09250.1651
שטראוס ד7460363שטראוס188496.10055010.1563
סאמיט יא1156405סאמיט187164.682340.1552
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185899.204180.1542
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1852740.1537
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן189505.16070.1529
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176831.05440.1467
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות164475.10395920.1364
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי154017.6838350.1277
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות142052.7212880.1178
סאמיט ז1133479סאמיט137837.9101680.1143
כללביט י1136068כלל ביטוח1057471.15180.877
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח851234.250.706
גב ים ח7590151גב ים998383.907070.621
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6354000.527
שטראוס ה7460389שטראוס620683.668120.489
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2254005.2480.488
שופרסל ו7770217שופרסל1087083.07994160.482
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן655924.31610750.478
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב810186.25849590.475
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות652868.5858240.475
כללביט ח1132968כלל ביטוח497927.02271520.413
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403890.9950.335
כללביט ז1132950כלל ביטוח375025.20340.311
פניקס 27670177הפניקס ביטוח365318.87023170.303
ריט 1 ד1129899ריט 1344900.49420710.286
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3340500.277
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח235177.930.195
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232694.9653890.193
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143535.96948760.119
חשמל 286000228חברת חשמל627050.45360.52
ריט 1 ו1138544ריט 1935423.608020.48
לאומי 1796040372בנק לאומי1328407.010.48
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530473.00650.44
אמות ג1117357אמות111849.36708720.0928
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109128.5640.0905
סאמיט ח1138940סאמיט105822.95066040.0854
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/07/2020
DateLevel
02/07/2020150.23
01/07/2020149.69
30/06/2020149.01
29/06/2020149.08
28/06/2020149.30
25/06/2020150.12
24/06/2020150.67
23/06/2020151.14
22/06/2020150.77
21/06/2020150.58
18/06/2020151.31
17/06/2020151.23
16/06/2020151.07
15/06/2020150.68
14/06/2020151.16
11/06/2020151.41
10/06/2020151.67
09/06/2020151.55
08/06/2020151.46
07/06/2020151.33
04/06/2020151.33
03/06/2020150.99
02/06/2020151.32
01/06/2020151.35
31/05/2020151.38
27/05/2020151.82
26/05/2020152.17
25/05/2020151.86
24/05/2020151.58
21/05/2020151.29
20/05/2020151.45
19/05/2020151.22
18/05/2020151.05
17/05/2020150.42
14/05/2020149.80
13/05/2020150.70
12/05/2020151.07
11/05/2020150.84
10/05/2020150.70
07/05/2020150.09
06/05/2020149.60
05/05/2020149.44
04/05/2020149.50
03/05/2020150.09
30/04/2020150.52
27/04/2020149.80
26/04/2020149.32
23/04/2020148.86
22/04/2020148.59
21/04/2020149.05
20/04/2020149.69
19/04/2020149.71
16/04/2020149.06
13/04/2020149.00
12/04/2020148.96
07/04/2020148.23
06/04/2020146.06
05/04/2020144.17
02/04/2020144.45
01/04/2020144.62
31/03/2020145.32
30/03/2020145.06
29/03/2020143.91
26/03/2020144.15
25/03/2020143.53
24/03/2020142.78
23/03/2020138.78
22/03/2020137.31
19/03/2020139.22
18/03/2020135.38
17/03/2020135.63
16/03/2020137.70
15/03/2020139.23
12/03/2020140.44
11/03/2020144.64
09/03/2020144.03
08/03/2020148.18
05/03/2020151.83
04/03/2020153.47
03/03/2020153.83
01/03/2020153.07
27/02/2020153.96
26/02/2020154.42
25/02/2020154.49
24/02/2020154.34
23/02/2020154.56
20/02/2020154.99
19/02/2020154.92
18/02/2020154.87
17/02/2020154.97
16/02/2020155.01
13/02/2020154.67
12/02/2020154.59
11/02/2020154.40
10/02/2020154.10
09/02/2020154.16
06/02/2020154.30
05/02/2020154.03
04/02/2020153.79
03/02/2020153.52
02/02/2020153.56
30/01/2020154.04
29/01/2020154.27
28/01/2020154.26
27/01/2020154.34
26/01/2020154.71
23/01/2020154.74
22/01/2020154.67
21/01/2020154.70
20/01/2020154.67
19/01/2020154.62
16/01/2020154.65
15/01/2020154.56
14/01/2020154.56
13/01/2020154.47
12/01/2020154.47
09/01/2020154.46
08/01/2020154.48
07/01/2020154.48
06/01/2020154.47
05/01/2020154.52
02/01/2020154.28
01/01/2020154.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.