↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון155.99
שינוי יומי0.07%-
מספר ניירות במדד202
שווי כולל ני"ע במדד201.5 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.25
תשואה פנימית1.60%
מרווח ממשלתי1.18%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.17%1.40%8.65%16.33%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.92%4.85%3.87%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.280.570.78
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/03/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
ISIN מדדILINDX111199
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3476471.6281.0022
לאומי 1786040323בנק לאומי12484401.0021
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1287159.83881.0021
חשמל 266000202חברת חשמל2091603.80970821.002
אמות ה1138114אמות1048478.4433351.0012
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627643.69121.0005
שופרסל ה7770209שופרסל1108056.7830151.0005
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390106.70197120.9995
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1143972.87164550.9995
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2819201.0990.9991
מליסרון טו3230240מליסרון1044231.46809240.9988
כללביט י1136068כלל ביטוח1047584.65560.9985
בזק 92300176בזק2339731.09440.9969
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח968608.51350.9967
גב ים ח7590151גב ים1566548.212150.9964
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1431280.35584980.9953
כללביט יא1160647כלל ביטוח1685911.89258240.9948
שופרסל ז7770258שופרסל956421.3780.9947
לאומי 1806040422בנק לאומי1760136.53090.9808
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1153222.3604880.9715
בזק 112300234בזק905637.63340.9419
פז נפט ח1162817פז נפט887181.45150.9227
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל853986.65110.8882
ישראכרט א1157536ישראכרט853749.99743070.8879
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח842638.250.8764
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8392800.8729
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים838173.6960.8717
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח797791.1130.8297
אמות ז1162866אמות796676.6020.8286
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות776697.12180.8078
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח776029.486050.8071
עמידר א1143585עמידר7723500.8033
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח766120.7980.7968
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ755410.9090.7562
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח717820.670250.7466
שטראוס ו7460421שטראוס6941200.7219
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6472800.6732
ישרס יד6130199ישרס626635.55232910.6517
שטראוס ה7460389שטראוס616501.08640.6412
חשמל 306000277חברת חשמל583089.41040.6064
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ547379.910.5693
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5400500.5617
נמקו א1139575נמקו ריאלטי534368.57891720.5558
כללביט ח1132968כלל ביטוח498443.34975610.5184
אקויטל 27550122אקויטל449139.85050.4671
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1924849.62530040.4592
אדמה ב1110915אדמה5793676.3136660.4588
חשמל 316000285חברת חשמל2356527.1860.4588
אמות ו1158609אמות2143880.18460.4588
מקורות 111158476מקורות2701217.26560.4588
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות527262.0421680.4587
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1801977.40193760.4587
פז נפט ז1142595פז נפט1699689.4709340.4586
חשמל 276000210חברת חשמל3481720.3577860.4585
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2423658.85440.4582
ישרס יח6130280ישרס486517.080.4582
מליסרון יא3230208מליסרון1472091.37674560.4582
ריט 1 ה1136753ריט 11251413.40003860.4581
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ462226.6013680.4581
בזק 122300242בזק1373825.3760.4581
עזריאלי ו1156611עזריאלי2277726.27710.4579
ריט 1 ו1138544ריט 1979718.345430.4579
אמות ד1133149אמות1939783.45440.4578
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3559614.91518880.4578
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2233904.51740.4577
עזריאלי ב1134436עזריאלי779047.9158250.4577
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4625044.18964910.4576
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות681009.4731440.4576
גב ים ט7590219גב ים1150925.26050.4576
מגה אור ח1147602מגה אור710629.40.4575
שופרסל ו7770217שופרסל989547.88780380.4575
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8226160.4575
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות826029.43640880.4573
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31089000.4572
מקורות 101158468מקורות685600.8440.4572
עזריאלי ה1156603עזריאלי3573243.86470.4571
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15397500.4571
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1102301.79163280.4571
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1649494.63620.4569
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות471372.720.4569
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב886703.79419820.4568
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות791739.2071680.4567
בזק 102300184בזק967559.81089920.4567
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2677696.24550.4567
לאומי 1796040372בנק לאומי1381517.5710.4567
בזק 62300143בזק1103791.87934340.4567
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3543982.07150.4567
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן440532.748950.4566
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח441449.654750.4565
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1116364.57260.4565
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן649875.200040.4564
מליסרון יד3230232מליסרון1457971.5400060.4564
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות795296.2581820.4564
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן692855.77232850.4563
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2585499.72160.4563
לאומי 1816040505בנק לאומי2435081.39680.4563
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1649704.486750.4562
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל463502.95180380.4562
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206150.91442120.4562
פז נפט ו1139542פז נפט532376.56130520.4562
ישרס טו6130207ישרס625908.41833780.4561
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות470143.080.4561
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן612653.63390980.4561
כללביט ט1136050כלל ביטוח470662.57490540.4561
ישרס טז6130223ישרס886857.96305280.4559
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2193511.72480.4559
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות542813.95554720.4558
מליסרון ח3230166מליסרון1121254.216450.4558
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3089925.69239910.4557
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן822239.8551620.4557
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן878604.30.4556
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים544219.6220.4554
מליסרון יג3230224מליסרון695282.31100650.4551
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים566605.11477150.4551
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן645563.57214160.4551
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות673924.290050.4546
מליסרון טז3230265מליסרון888224.5783840.4546
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות712526.09770.4542
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1221949.37526480.4538
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן493795.76085450.4534
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח469501.6765260.4531
מליסרון יט3230398מליסרון444312.7920.4528
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432093.50540.4494
חשמל 296000236חברת חשמל3692731.9312090.4491
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות431092.1140.4484
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות427723.0530.4449
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח427592.09350920.4447
מליסרון יז3230273מליסרון664591.0083180.4382
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות415558.62910.4322
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות413261.18643480.4298
מליסרון יח3230372מליסרון3986640.4146
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות398632.58263080.4146
סאמיט ו1130939סאמיט397650.63705290.4136
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש396979.73840.4129
כללביט ז1132950כלל ביטוח394289.07220.4101
ישרס יג6130181ישרס379238.3548790.3944
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק388983.408840.3831
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן363391.96301920.3779
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3529500.3671
וילאר ח4160156וילאר3523170.3664
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי351096.630.3652
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3494050.3634
טאואר ז1138494טאואר344980.097280.3588
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב343711.20.3575
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח343169.40073240.3569
סאמיט י1143395סאמיט3415720.3552
ריט 1 ד1129899ריט 1340826.81434720.3545
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח338761.94098280.3523
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים336681.66650.3502
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח336311.89150.3498
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח335101.56448560.3485
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3312300.3445
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז542346.2498980.3393
שופרסל ד7770191שופרסל310095.82350.3225
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן304917.53430.3171
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2975500.3095
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות279522.30.2907
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח278531.57366650.2897
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח276971.5088420.2881
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח275550.7760640.2866
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי327604.40.2851
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262841.1310.2734
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל249763.28801250.2598
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240758.628250.2504
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238911.270.2485
נפטא ח6430169נפטא238761.60.2483
אקויטל 37550148אקויטל227040.960.2361
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2258960.2349
ריט 1 ז1171271ריט 1223263.93750.2322
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2013900.2095
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים395883.520.2059
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט185665.760360.1931
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי217354.8227130.1847
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172665.72960.1796
וילאר ז4160149וילאר166248.7770540.1729
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות161683.3198080.1682
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי157795.20.1641
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים148447.299440.1544
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143043.33006520.1488
ישרוטל א1139419ישרוטל142899.852480.1486
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות140908.85106040.1466
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק238837.10550.1419
סאמיט ז1133479סאמיט129850.1461440.1351
סאמיט ח1138940סאמיט106298.24275840.1106
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1278881.68853340.514
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי711717.80240.458
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן520997.628780.458
מליסרון י3230190מליסרון1549524.292410.457
מליסרון ו3230125מליסרון453033.64573180.457
עזריאלי ד1138650עזריאלי3757602.60414330.457
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1894081.8820.457
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3141963.6450.456
אמות ב1126630אמות897300.360.456
גב ים ו7590128גב ים2651467.770.456
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות473124.16315640.455
פז נפט ה1139534פז נפט426894.24820.444
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3624480.377
פניקס 37670201הפניקס ביטוח282697.57260.294
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255800.56320.266
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי162475.82509760.169
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות413424.339120.43
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי357587.18393840.31
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/03/2021
DateLevel
02/03/2021156.10
01/03/2021155.91
28/02/2021155.83
25/02/2021155.85
24/02/2021155.90
23/02/2021155.97
22/02/2021155.97
21/02/2021156.13
18/02/2021156.11
17/02/2021156.25
16/02/2021156.50
15/02/2021156.40
14/02/2021156.52
11/02/2021156.63
10/02/2021156.70
09/02/2021156.56
08/02/2021156.38
07/02/2021156.42
04/02/2021156.38
03/02/2021156.16
02/02/2021155.96
01/02/2021156.00
31/01/2021156.03
28/01/2021156.38
27/01/2021156.47
26/01/2021156.64
25/01/2021156.79
24/01/2021156.82
21/01/2021156.81
20/01/2021156.98
19/01/2021156.87
18/01/2021156.58
17/01/2021156.25
14/01/2021156.22
13/01/2021156.04
12/01/2021155.82
11/01/2021155.77
10/01/2021155.85
07/01/2021155.92
06/01/2021155.87
05/01/2021155.85
04/01/2021155.86
03/01/2021155.75
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.