↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון158.75
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד202
שווי כולל ני"ע במדד205.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.13
תשואה פנימית1.42%
מרווח ממשלתי0.97%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.95%6.11%10.05%17.13%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.97%4.86%3.87%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.020.660.82
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
ISIN מדדILINDX111199
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
בזק 92300176בזק2363754.7360.9962
מליסרון טו3230240מליסרון1052016.25212440.9957
חשמל 266000202חברת חשמל2051273.55536620.9956
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1222732.812450.9947
לאומי 1806040422בנק לאומי1758953.7570.9937
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1253080.25040.9935
לאומי 1786040323בנק לאומי12308450.9935
אמות ה1138114אמות1053947.9163510.9924
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1157553.4145120.9922
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2389887.7475280.9922
שופרסל ז7770258שופרסל966424.1760.9921
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1460656.21977310.9918
שופרסל ה7770209שופרסל1113167.3174440.9917
כללביט י1136068כלל ביטוח1053823.70660.9914
כללביט יא1160647כלל ביטוח1687548.06483840.9911
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2822760.05440.9902
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח980503.23150.9889
פז נפט ח1162817פז נפט897038.06250.9295
ישראכרט א1157536ישראכרט855343.283940.8863
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים852907.2180.8838
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח849392.250.8801
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8322400.8623
אמות ז1162866אמות813387.30150.8428
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח792283.32050.8209
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות779149.68820.8073
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ766063.4520.7744
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח747273.60050.7743
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח733385.398050.7599
עמידר א1143585עמידר7177100.7437
שטראוס ו7460421שטראוס6918800.7169
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6548400.6785
ישרס יד6130199ישרס629471.5105480.6522
שטראוס ה7460389שטראוס618162.659960.6405
חשמל 306000277חברת חשמל577787.60380.5987
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ821554.34130.5704
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5349000.5542
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק646258.362240.5289
כללביט ח1132968כלל ביטוח500461.71909780.5186
נמקו א1139575נמקו ריאלטי534721.93051860.4882
אקויטל 27550122אקויטל451295.5810.4676
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי917807.80560.4576
מליסרון טז3230265מליסרון904220.51974380.4573
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן536972.8720950.4556
ישרס טז6130223ישרס918565.01416830.4553
גב ים ט7590219גב ים1183537.60170.4553
כללביט ט1136050כלל ביטוח489804.15164260.4553
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2499186.63120.4552
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות703544.9461040.4551
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3339506.7896160.4549
אמות ו1158609אמות2222087.7420.4548
מליסרון יז3230273מליסרון1369354.3699940.4548
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות818880.37946590.4547
ריט 1 ו1138544ריט 1996826.89480.4546
מליסרון יא3230208מליסרון1519629.8863720.4545
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1980080.92314890.4544
מגה אור ח1147602מגה אור908842.60.4543
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח478911.3476310.4543
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות545028.7776480.4542
חשמל 316000285חברת חשמל2400276.060.4542
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1918222.50593120.4541
ריט 1 ה1136753ריט 11264192.16515920.4539
עזריאלי ה1156603עזריאלי3671518.6120.4539
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן670340.60280.4536
אדמה ב1110915אדמה5969166.44753460.4536
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן480086.89787520.4535
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות479040.210.4533
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות31866000.4532
עזריאלי ד1138650עזריאלי3859840.89542250.4531
עזריאלי ו1156611עזריאלי2346647.41950.4531
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן707351.669640.4529
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2299660.49720.4528
מקורות 101158468מקורות702329.3440.4528
פז נפט ז1142595פז נפט1745661.2995640.4528
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל474380.35657580.4526
מליסרון יד3230232מליסרון1471729.55336750.4526
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1218024.66712710.4526
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4739359.99588920.4525
אמות ד1133149אמות1984488.0480.4525
לאומי 1796040372בנק לאומי1411995.060.4525
בזק 122300242בזק1415710.2960.4525
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות723055.00270.4524
מליסרון יט3230398מליסרון464100.5160.4524
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3713761.29862290.4522
גב ים ו7590128גב ים2264602.90498750.4522
מליסרון י3230190מליסרון1595514.7394450.4522
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות691346.16190.4521
לאומי 1816040505בנק לאומי2485155.4240.4519
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב942698.91325230.4518
בזק 102300184בזק994010.32513920.4516
חשמל 296000236חברת חשמל3783468.98122350.4515
שופרסל ו7770217שופרסל1014920.9105680.4513
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות459600.960.4512
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן655419.0696690.4512
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים583780.03607350.4509
פניקס 57670284הפניקס ביטוח847623.52640.4509
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן629451.92575880.4507
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ470210.3641840.4507
עזריאלי ב1134436עזריאלי639904.719620.4505
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2640705.2160.4505
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים555561.88650.4504
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1134523.33140.4504
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1692040.55020.4503
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1678896.370.4498
מליסרון ו3230125מליסרון452913.94334170.4497
מליסרון יג3230224מליסרון711324.11171850.4497
בזק 62300143בזק1123291.73588190.4496
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3192295.34080.4495
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1264635.68018760.4494
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות439290.85050.4494
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3597874.55120.4492
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח433529.2970.4492
ישרס יח6130280ישרס497116.270.4492
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים1501228.91335450.4491
מליסרון ח3230166מליסרון1135249.708350.4491
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן842193.4077420.4488
מקורות 111158476מקורות2734959.83540.4483
אמות ב1126630אמות907089.09120.4474
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2213607.1760.4473
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429275.85031230.4448
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות428236.4090.4437
פז נפט ה1139534פז נפט427384.3210.4428
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות420977.2837770.4362
מליסרון יח3230372מליסרון4110120.4259
ישרס טו6130207ישרס646518.22631380.4254
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים409298.71350.4241
כללביט ז1132950כלל ביטוח403848.03740.4185
ריט 1 ז1171271ריט 1401894.7260.4164
סאמיט ו1130939סאמיט400737.60104180.4152
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1177685.92410840.4056
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש387715.6623060.4017
ישרס יג6130181ישרס386554.50953510.4005
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות384242.86869320.3981
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3719520.3854
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן365857.85934960.3791
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי358691.5740.3717
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3562800.3692
וילאר ח4160156וילאר353860.4840.3667
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב353780.80.3666
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3504200.3631
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח349152.68716840.3618
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח347617.69057280.3602
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים347170.2970.3597
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח345088.87160440.3576
סאמיט י1143395סאמיט344374.80.3568
ריט 1 ד1129899ריט 1340796.28525240.3531
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח338840.32050.3511
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3323400.3444
שופרסל ד7770191שופרסל317642.28570.3291
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן312517.25130.3238
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז563164.15524280.3227
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3079250.3191
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות606282.6510.3141
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי339736.720.3128
פניקס 37670201הפניקס ביטוח284793.44330.2951
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח283192.3215360.2934
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח281435.69433980.2916
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח280475.65444780.2906
טאואר ז1138494טאואר274270.6287360.2842
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258506.91370.2679
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255641.5680.2649
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל254531.47680.2637
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט243442.006150.2522
נפטא ח6430169נפטא240840.60.2496
אמות ח1172782אמות4656150.2412
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2317480.2401
אקויטל 37550148אקויטל231130.560.2395
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות207681.60.2152
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי222785.2992330.1954
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט188452.052840.1953
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי167653.87901360.1737
וילאר ז4160149וילאר166773.075210.1728
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1619280.1678
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות155047.62006720.1607
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים150481.408660.1559
פורמולה א2560142פורמולה מערכות143549.6539160.1487
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141414.28209120.1465
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק239497.64850.1429
סאמיט ז1133479סאמיט131128.5582720.1359
סאמיט ח1138940סאמיט106536.7578880.1104
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3482467.8420.995
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1146738.4960330.994
גב ים ח7590151גב ים1585477.02090.992
בזק 112300234בזק911063.61240.944
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל856986.31150.888
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח811627.290.841
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות450655.80.467
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1126565.05583660.456
חשמל 276000210חברת חשמל3501381.68197440.455
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות822429.8234880.455
פז נפט ו1139542פז נפט547072.44791920.453
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15793500.452
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1688086.47060.452
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2742731.37150.452
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן449630.26246320.451
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות433367.4330.449
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות464059.4691660.448
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן887765.40.445
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות416919.45633660.432
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח243206.860.252
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי340023.8488160.236
ישרוטל א1139419ישרוטל141917.104560.147
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות490011.22226650.45
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 09/05/2021
DateLevel
06/05/2021158.75
05/05/2021158.73
04/05/2021158.51
03/05/2021158.30
02/05/2021157.97
29/04/2021157.73
28/04/2021157.76
27/04/2021157.75
26/04/2021157.77
25/04/2021157.82
22/04/2021157.84
21/04/2021157.80
20/04/2021157.89
19/04/2021157.91
18/04/2021157.95
13/04/2021157.66
12/04/2021157.53
11/04/2021157.53
08/04/2021157.45
07/04/2021157.50
06/04/2021157.43
05/04/2021157.28
04/04/2021157.32
01/04/2021157.11
31/03/2021156.96
30/03/2021156.80
29/03/2021156.91
25/03/2021156.69
24/03/2021156.80
22/03/2021156.65
21/03/2021156.17
18/03/2021156.18
17/03/2021156.04
16/03/2021156.07
15/03/2021155.74
14/03/2021155.67
11/03/2021155.76
10/03/2021155.57
09/03/2021155.54
08/03/2021155.14
07/03/2021155.34
04/03/2021155.86
03/03/2021155.99
02/03/2021156.10
01/03/2021155.91
28/02/2021155.83
25/02/2021155.85
24/02/2021155.90
23/02/2021155.97
22/02/2021155.97
21/02/2021156.13
18/02/2021156.11
17/02/2021156.25
16/02/2021156.50
15/02/2021156.40
14/02/2021156.52
11/02/2021156.63
10/02/2021156.70
09/02/2021156.56
08/02/2021156.38
07/02/2021156.42
04/02/2021156.38
03/02/2021156.16
02/02/2021155.96
01/02/2021156.00
31/01/2021156.03
28/01/2021156.38
27/01/2021156.47
26/01/2021156.64
25/01/2021156.79
24/01/2021156.82
21/01/2021156.81
20/01/2021156.98
19/01/2021156.87
18/01/2021156.58
17/01/2021156.25
14/01/2021156.22
13/01/2021156.04
12/01/2021155.82
11/01/2021155.77
10/01/2021155.85
07/01/2021155.92
06/01/2021155.87
05/01/2021155.85
04/01/2021155.86
03/01/2021155.75
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.