↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון148.23
שינוי יומי1.49%
מספר ניירות במדד214
שווי כולל ני"ע במדד200.6 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.15
תשואה פנימית2.31%
מרווח ממשלתי1.81%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.70%-0.38%7.21%10.54%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.30%4.49%3.73%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.13-0.410.46
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646583.92923762.0009
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2812083.18821.9544
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3501122.731.9509
בזק 92300176בזק2327290.281.8511
חשמל 266000202חברת חשמל2180734.80142561.7345
מזרחי טפחות הנפקות 372310134בנק מזרחי-טפחות2118420.45461.6849
לאומי 1806040422בנק לאומי1754729.56451.3957
כיל ה2810299כימיקלים לישראל1612584.5361.2826
כללביט יא1160647כלל ביטוח1554363.64321.2363
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1428530.710611.1362
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1395698.3234921.1101
גב ים ח7590151גב ים1343160.582281.0683
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1282876.6881151.0204
לאומי 1786040323בנק לאומי12334900.9811
שופרסל ה7770209שופרסל1232722.8504120.9805
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.820.9762
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1187289.6718880.9443
אמות ה1138114אמות1160743.717840.9232
ישראכרט א1157536ישראכרט1094089.36840.8702
כללביט י1136068כלל ביטוח1049120.4220.8344
מליסרון טו3230240מליסרון1036650.92841760.8245
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח962390.820.7655
סאמיט יא1156405סאמיט865564.560.6884
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל850237.07560.6763
פז נפט ח1162817פז נפט834353.4750.6636
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים832443.9930.6621
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח828439.50.6589
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8196800.6519
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח768549.7080.6113
עמידר א1143585עמידר8092000.6058
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח756422.84270.6016
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2170.5905
ישרס יד6130199ישרס733085.931560.5831
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן696152.6870730.5354
מליסרון יא3230208מליסרון1380651.3140480.5312
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות666937.69452640.5305
עזריאלי ו1156611עזריאלי1342818.80740.5204
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות652130.81508960.5187
שטראוס ה7460389שטראוס649310.37920.5164
חשמל 316000285חברת חשמל1392972.35490.5152
עזריאלי ה1156603עזריאלי2560386.22750.5144
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1838933.310.5142
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות646389.6373480.5141
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1376739.429120.5101
מקורות 111158476מקורות1685501.40.5096
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29145000.5095
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1019057.09655960.5095
מליסרון טז3230265מליסרון820962.969010.5083
מליסרון יד3230232מליסרון1332308.81891360.5079
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות843291.6160.5073
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6377400.5072
אדמה ב1110915אדמה5184492.120.5066
פז נפט ז1142595פז נפט1733306.9150.5054
חשמל 276000210חברת חשמל3279108.759630.5051
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4207273.2441530.5044
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1604572.970.5044
בזק 102300184בזק919772.54850560.5036
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן753417.30.5035
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1579968.07740.5028
מליסרון י3230190מליסרון1314949.2915720.5025
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3352584.0320280.5014
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14632500.5007
אמות ו1158609אמות1556490.25620.5005
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2573139.77370.5004
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים2041765.110.4997
מליסרון יג3230224מליסרון961095.415990.4997
אמות ד1133149אמות1847569.920.4992
עזריאלי ב1134436עזריאלי750893.19510.4988
חשמל 296000236חברת חשמל3596970.3539950.4985
לאומי 1796040372בנק לאומי1325192.0850.4977
חשמל 286000228חברת חשמל625429.0820.4974
גב ים ט7590219גב ים721025.89020.4964
עזריאלי ד1138650עזריאלי3911487.22819560.4963
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2480431.20.4952
ריט 1 ד1129899ריט 1719307.06600280.4943
שופרסל ו7770217שופרסל1075885.50009080.4941
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3077165.3540.4926
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן619006.734720.4923
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ680241.54227260.4918
גב ים ו7590128גב ים2577863.070.4914
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2254833.92640.4909
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים970772.80440.4907
מליסרון ח3230166מליסרון1141576.1762160.4906
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1123548.25740.4897
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1504977.77040.4895
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות820624.19911680.4882
אמות ב1126630אמות1340689.096980.4882
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2452989.59250.4879
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2157963.99003160.4875
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3592516.81930.4872
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1060312.51761620.4868
בזק 62300143בזק1621638.07006150.4867
לאומי שה 3006040257בנק לאומי1119898.88010.4867
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות680448.03380.4864
לאומי 1776040315בנק לאומי5325873.25270.4864
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי941485.779870.4848
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1554533.03892480.4794
פז נפט ו1139542פז נפט564031.48659660.4486
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז553759.05930240.4404
ישרס טז6130223ישרס542221.1828110.4313
מגה אור ח1147602מגה אור531983.040.4231
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים530786.61750.4222
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד527569.35968750.4196
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב520972.68457940.4187
ריט 1 ו1138544ריט 1522370.136140.4155
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק521070.112620.4144
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5174500.4116
אקויטל 27550122אקויטל517524.1830.4116
מקורות 101158468מקורות513355.7850.4083
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן511469.546580.4068
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן510053.8739010.4057
כללביט ח1132968כלל ביטוח506563.76594480.4029
מליסרון ה3230091מליסרון501822.76559040.3991
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק492562.1173130.3918
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות462801.39886250.3681
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות461617.2550.3672
כללביט ט1136050כלל ביטוח459990.72238820.3659
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן458211.65195520.3644
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן452714.0350.3601
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח450348.07950.3582
אמות ז1162866אמות447934.50.3563
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח442990.9509780.3523
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות436450.11847650.3471
חשמל 306000277חברת חשמל436012.42710.3468
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433095.10354860.3445
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח432292.92090.3438
ישרס יג6130181ישרס427659.281940.3401
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות420536.160.3345
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד418942.6910.3332
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד406758.2130.3235
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861120.3227
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים392104.04530.3119
קרסו א1136464קרסו מוטורס388788.43251860.3092
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ387706.2750.3084
כללביט ז1132950כלל ביטוח385569.25280.3067
מליסרון יז3230273מליסרון381968.2836720.3038
איירפורט ז1140110איירפורט סיטי372667.1573760.2964
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות368139.54280320.2928
פניקס 27670177הפניקס ביטוח365978.6039580.2911
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים361958.949610.2879
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט360754.6026750.2869
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3522300.2802
טאואר ז1138494טאואר404430.8804640.2757
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3450000.2744
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337160.77801760.2701
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3351600.2666
סאמיט י1143395סאמיט3332700.2651
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח332056.73050.2641
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק329853.17950.2624
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח323928.18750.2576
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח323293.89836560.2571
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח323028.22587790.2569
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי317551.43493450.2526
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3111600.2475
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3106200.2471
נמקו א1139575נמקו ריאלטי297111.0832230.2363
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293964.343640.2338
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2937500.2336
קרסו ג1141829קרסו מוטורס293317.3687250.2333
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן284719.63520.2265
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2833200.2253
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278651.015910.2216
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח277371.3323520.2206
פניקס 37670201הפניקס ביטוח275538.94930.2192
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273275.35525780.2174
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח271451.2794630.2159
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95040.2121
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט265393.01880.2111
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל258811.06930.2059
וילאר ח4160156וילאר355504.630.1901
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח238214.080.1895
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232443.798220.1849
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2277230.1811
ישרס יח6130280ישרס2274000.1809
וילאר ז4160149וילאר223248.2108960.1776
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218284.6495360.1736
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק213431.60550.1698
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי210240.25198650.1672
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן187183.196840.1489
שטראוס ד7460363שטראוס186997.22834940.1487
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185193.932840.1473
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1838880.1463
פורמולה א2560142פורמולה מערכות179026.53558960.1424
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות165516.4862080.1316
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות150631.748750.1198
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי143676.28634350.1143
מנורה הון א1103670מנורה ביטוח137891.27680.1097
מבנה טו2260420מבנה נדל"ן134043.41131040.1066
סאמיט ז1133479סאמיט131101.9728480.1043
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד760678.79750.605
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד743395.9265540.528
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3133326.26696050.512
ריט 1 ה1136753ריט 11193657.40650140.504
פועלים הנפקות שה 11940444בנק פועלים17595900.487
שופרסל ז7770258שופרסל941288.940.486
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5317800.423
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות492905.0975040.392
ישרס טו6130207ישרס471493.55918610.375
פז נפט ה1139534פז נפט426159.1390.339
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן389121.67508950.303
כיל ז2810372כימיקלים לישראל3671180.292
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3357200.267
שופרסל ד7770191שופרסל329463.89661590.262
נפטא ח6430169נפטא323095.50.257
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק247741.24928790.197
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח242634.12750.193
אלביט מערכות א1119635אלביט מערכות2149980.171
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן157141.20114640.125
מליסרון ו3230125מליסרון578348.74826330.46
סאמיט ו1130939סאמיט114985.869880.0915
אמות ג1117357אמות110621.12394880.088
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109160.62920.0868
הראל הנפקות ד1119213הראל ביטוח217821.1680.0866
סאמיט ח1138940סאמיט107498.25143460.0855
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/2020146.06
05/04/2020144.17
02/04/2020144.45
01/04/2020144.62
31/03/2020145.32
30/03/2020145.06
29/03/2020143.91
26/03/2020144.15
25/03/2020143.53
24/03/2020142.78
23/03/2020138.78
22/03/2020137.31
19/03/2020139.22
18/03/2020135.38
17/03/2020135.63
16/03/2020137.70
15/03/2020139.23
12/03/2020140.44
11/03/2020144.64
09/03/2020144.03
08/03/2020148.18
05/03/2020151.83
04/03/2020153.47
03/03/2020153.83
01/03/2020153.07
27/02/2020153.96
26/02/2020154.42
25/02/2020154.49
24/02/2020154.34
23/02/2020154.56
20/02/2020154.99
19/02/2020154.92
18/02/2020154.87
17/02/2020154.97
16/02/2020155.01
13/02/2020154.67
12/02/2020154.59
11/02/2020154.40
10/02/2020154.10
09/02/2020154.16
06/02/2020154.30
05/02/2020154.03
04/02/2020153.79
03/02/2020153.52
02/02/2020153.56
30/01/2020154.04
29/01/2020154.27
28/01/2020154.26
27/01/2020154.34
26/01/2020154.71
23/01/2020154.74
22/01/2020154.67
21/01/2020154.70
20/01/2020154.67
19/01/2020154.62
16/01/2020154.65
15/01/2020154.56
14/01/2020154.56
13/01/2020154.47
12/01/2020154.47
09/01/2020154.46
08/01/2020154.48
07/01/2020154.48
06/01/2020154.47
05/01/2020154.52
02/01/2020154.28
01/01/2020154.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.