↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון160.24
שינוי יומי0.06%
מספר ניירות במדד202
שווי כולל ני"ע במדד98.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.12
תשואה פנימית1.39%
מרווח ממשלתי1.07%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
2.90%5.59%11.34%17.06%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.89%4.87%3.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.870.740.80
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
ISIN מדדILINDX111199
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט יא1160647כלל ביטוח17161811.0014
גב ים ח7590151גב ים15270651.0013
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14795511.0003
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט24179140.9982
שופרסל ה7770209שופרסל11237600.9973
מליסרון טו3230240מליסרון10355470.9972
בזק 92300176בזק23395170.9972
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11702300.9964
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12601110.9959
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27709010.9958
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט11512740.9952
לאומי 1806040422בנק לאומי17679090.9947
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12261450.9946
כללביט י1136068כלל ביטוח10439370.9946
לאומי 1786040323בנק לאומי12360200.9942
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34088480.9941
חשמל 266000202חברת חשמל20564590.9936
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9611290.9781
פז נפט ח1162817פז נפט9021390.9181
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8507200.8658
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8444040.8593
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ8365760.8514
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8254630.8401
אמות ז1162866אמות8209830.8355
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7905340.8045
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7838250.7977
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7629980.7688
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15058500.7663
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7498340.7631
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7333850.7464
ישראכרט א1157536ישראכרט7318010.7448
עמידר א1143585עמידר7207900.7335
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6481800.6597
ישרס יד6130199ישרס6342540.6455
שטראוס ה7460389שטראוס5852480.5956
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי12733200.5955
חשמל 306000277חברת חשמל5796460.5899
נמקו א1139575נמקו ריאלטי5622850.5722
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5452500.5549
כללביט ח1132968כלל ביטוח4933270.5021
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי9344660.4636
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5400880.4632
אמות ח1172782אמות4764150.4631
חשמל 316000285חברת חשמל24491490.4628
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות6171070.4622
אדמה ב1110915אדמה59613030.4621
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8653100.4618
מליסרון טז3230265מליסרון9145880.4618
מקורות 111158476מקורות27619090.4616
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל25205540.4615
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18324740.4612
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב33130490.4611
חשמל 276000210חברת חשמל35401630.4611
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז19720710.4604
עזריאלי ו1156611עזריאלי23583950.4604
בזק 122300242בזק14243410.4602
ישרס טו6130207ישרס6089550.4602
מליסרון יז3230273מליסרון13468320.4599
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5898020.4596
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24233770.4596
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11439240.4595
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4841060.4594
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6408720.4594
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5525450.4592
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8281920.4592
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23338380.4591
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב9604490.4591
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7039210.4591
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8304570.4587
מליסרון יד3230232מליסרון14906450.4587
אמות ד1133149אמות19567740.4586
ריט 1 ה1136753ריט 112789830.4586
מליסרון ו3230125מליסרון4556670.4585
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4625710.4584
מגה אור ח1147602מגה אור9167490.4584
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15957000.4584
מקורות 101158468מקורות7090880.4584
ריט 1 ו1138544ריט 110082330.4584
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4836220.4583
מליסרון יט3230398מליסרון4623070.4583
לאומי 1796040372בנק לאומי14139240.4583
עזריאלי ד1138650עזריאלי36750160.4582
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן8527840.4582
עזריאלי ה1156603עזריאלי36718430.4581
חשמל 296000236חברת חשמל38186410.4581
מליסרון י3230190מליסרון15760480.4578
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32037000.4578
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4848030.4577
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל16988060.4576
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6608880.4575
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים47859940.4575
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7328120.4574
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6246170.4573
שופרסל ו7770217שופרסל10229160.4573
פז נפט ז1142595פז נפט17542220.4572
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4706680.4572
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן6291670.4569
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי37488740.4569
מליסרון יא3230208מליסרון14984620.4569
עזריאלי ב1134436עזריאלי6386370.4568
פז נפט ו1139542פז נפט5466870.4567
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4675600.4566
בזק 102300184בזק9911890.4566
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27569890.4566
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12658210.4565
גב ים ו7590128גב ים22756120.4565
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן8919940.4563
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4786480.4562
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11702850.4561
לאומי 1816040505בנק לאומי24951240.4557
מליסרון ח3230166מליסרון11096590.4556
בזק 62300143בזק11019920.4554
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15060600.4554
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות4474530.4554
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7141220.4554
מליסרון יג3230224מליסרון5633000.4553
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7465050.4549
אמות ב1126630אמות4477530.4548
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6921820.4548
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31959120.4545
ישרס טז6130223ישרס9183300.4542
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4400130.4478
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4357460.4435
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4355240.4432
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות4298210.4374
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4273270.4349
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4271480.4347
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4250050.4325
פז נפט ה1139534פז נפט4239540.4315
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4128940.4202
אקויטל 27550122אקויטל4122530.4195
מליסרון יח3230372מליסרון4096500.4169
ריט 1 ז1171271ריט 14094100.4167
כללביט ז1132950כלל ביטוח4025710.4097
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3903460.3973
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3856670.3925
ישרס יג6130181ישרס3829140.3897
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3727800.3794
סאמיט ו1130939סאמיט3596850.3661
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3591600.3655
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3580130.3643
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3548700.3612
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3529750.3592
וילאר ח4160156וילאר3510760.3573
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3470270.3532
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח3467840.3529
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים3464280.3526
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3445760.3507
ריט 1 ד1129899ריט 13430250.3491
סאמיט י1143395סאמיט3427420.3488
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3405920.3466
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3285900.3344
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3214090.3271
שופרסל ד7770191שופרסל3212300.3269
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן3152190.3208
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי3577220.3073
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3018000.3071
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2836500.2887
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3347420.2887
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2817240.2867
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2786280.2836
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2782340.2832
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2584820.2631
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4159200.2556
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2383720.2426
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2361040.2403
אקויטל 37550148אקויטל2209550.2249
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2122970.2161
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2111310.2149
נפטא ח6430169נפטא2059240.2096
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2229340.1941
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט1880600.1914
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1685760.1716
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1654160.1683
וילאר ז4160149וילאר1639200.1668
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1613660.1642
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים1504250.1531
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1482730.1509
ישרוטל א1139419ישרוטל1419030.1444
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1300530.1324
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1226260.1248
סאמיט ז1133479סאמיט1219530.1241
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1073340.1092
סאמיט ח1138940סאמיט1035500.1054
שופרסל ז7770258שופרסל9806160.998
אמות ה1138114אמות10607850.996
בזק 112300234בזק9148200.931
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8440670.859
שטראוס ו7460421שטראוס7015400.714
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק6563400.668
ישרס יח6130280ישרס5057190.461
כללביט ט1136050כלל ביטוח4884490.458
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17082320.458
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26539340.456
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים16459280.456
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4362480.444
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז5756210.414
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק2469920.169
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1651090.168
אמות ו1158609אמות22500190.46
גב ים ט7590219גב ים9498680.46
טאואר ז1138494טאואר2751260.28
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 04/08/2021
DateLevel
02/08/2021160.15
01/08/2021159.82
29/07/2021159.57
28/07/2021159.67
27/07/2021159.61
26/07/2021159.70
25/07/2021159.57
22/07/2021159.26
21/07/2021159.04
20/07/2021158.96
19/07/2021159.07
15/07/2021159.81
14/07/2021159.63
13/07/2021159.54
12/07/2021159.59
11/07/2021159.52
08/07/2021159.50
07/07/2021159.74
06/07/2021159.75
05/07/2021159.74
04/07/2021159.69
01/07/2021159.52
30/06/2021159.42
29/06/2021159.31
28/06/2021159.46
27/06/2021159.39
24/06/2021159.49
23/06/2021159.67
22/06/2021159.31
21/06/2021159.17
20/06/2021159.38
17/06/2021159.60
16/06/2021159.45
15/06/2021159.50
14/06/2021159.41
13/06/2021159.25
10/06/2021159.07
09/06/2021159.02
08/06/2021158.88
07/06/2021158.89
06/06/2021159.13
03/06/2021159.07
02/06/2021159.10
01/06/2021158.98
31/05/2021158.86
30/05/2021158.97
27/05/2021158.95
26/05/2021158.97
25/05/2021159.13
24/05/2021159.06
23/05/2021159.08
20/05/2021158.97
19/05/2021159.33
18/05/2021159.47
13/05/2021159.40
12/05/2021158.94
11/05/2021158.71
10/05/2021159.21
09/05/2021158.94
06/05/2021158.75
05/05/2021158.73
04/05/2021158.51
03/05/2021158.30
02/05/2021157.97
29/04/2021157.73
28/04/2021157.76
27/04/2021157.75
26/04/2021157.77
25/04/2021157.82
22/04/2021157.84
21/04/2021157.80
20/04/2021157.89
19/04/2021157.91
18/04/2021157.95
13/04/2021157.66
12/04/2021157.53
11/04/2021157.53
08/04/2021157.45
07/04/2021157.50
06/04/2021157.43
05/04/2021157.28
04/04/2021157.32
01/04/2021157.11
31/03/2021156.96
30/03/2021156.80
29/03/2021156.91
25/03/2021156.69
24/03/2021156.80
22/03/2021156.65
21/03/2021156.17
18/03/2021156.18
17/03/2021156.04
16/03/2021156.07
15/03/2021155.74
14/03/2021155.67
11/03/2021155.76
10/03/2021155.57
09/03/2021155.54
08/03/2021155.14
07/03/2021155.34
04/03/2021155.86
03/03/2021155.99
02/03/2021156.10
01/03/2021155.91
28/02/2021155.83
25/02/2021155.85
24/02/2021155.90
23/02/2021155.97
22/02/2021155.97
21/02/2021156.13
18/02/2021156.11
17/02/2021156.25
16/02/2021156.50
15/02/2021156.40
14/02/2021156.52
11/02/2021156.63
10/02/2021156.70
09/02/2021156.56
08/02/2021156.38
07/02/2021156.42
04/02/2021156.38
03/02/2021156.16
02/02/2021155.96
01/02/2021156.00
31/01/2021156.03
28/01/2021156.38
27/01/2021156.47
26/01/2021156.64
25/01/2021156.79
24/01/2021156.82
21/01/2021156.81
20/01/2021156.98
19/01/2021156.87
18/01/2021156.58
17/01/2021156.25
14/01/2021156.22
13/01/2021156.04
12/01/2021155.82
11/01/2021155.77
10/01/2021155.85
07/01/2021155.92
06/01/2021155.87
05/01/2021155.85
04/01/2021155.86
03/01/2021155.75
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.