↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון162.39
שינוי יומי0.21%-
מספר ניירות במדד213
שווי כולל ני"ע במדד214.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.13
תשואה פנימית1.52%
מרווח ממשלתי1.13%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
4.28%5.21%12.83%19.84%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.75%4.87%3.89%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.900.850.94
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
ISIN מדדILINDX111199
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט יא1160647כלל ביטוח17201081.0088
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ10934891.0061
גב ים ח7590151גב ים15431671.0033
כללביט י1136068כלל ביטוח10444171.0032
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11719201.0031
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות34108461.0029
בזק 92300176בזק23017651.0025
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12614211.0021
אמות ה1138114אמות10619571.0019
לאומי 1806040422בנק לאומי17675711.0017
מליסרון טו3230240מליסרון10393011.0015
לאומי 1786040323בנק לאומי12180801.0009
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח14721031.0007
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות27675961.0005
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות15162001
חשמל 266000202חברת חשמל14451110.9993
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ12119090.9988
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט21273650.9844
שופרסל ז7770258שופרסל9688180.9488
שופרסל ה7770209שופרסל9683380.9483
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח9606790.9408
בזק 112300234בזק9063050.8876
פז נפט ח1162817פז נפט8889970.8706
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט8543270.8367
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים8497970.8323
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8472800.8298
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח8435590.8261
אמות ז1162866אמות8387330.8214
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח8251780.8081
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח7950530.7786
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7777700.7617
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ7733440.7574
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7508300.7353
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח7386420.7234
שטראוס ו7460421שטראוס7093100.6947
עמידר א1143585עמידר6666400.6529
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6499800.6366
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק8497950.6123
ישרס יד6130199ישרס6222980.6095
ישראכרט א1157536ישראכרט6081160.5956
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים5920680.5798
שטראוס ה7460389שטראוס5857360.5736
חשמל 306000277חברת חשמל5730320.5612
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי11692630.5572
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי6855890.5057
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5077280.4972
נמקו א1139575נמקו ריאלטי4978990.4876
כללביט ח1132968כלל ביטוח4949700.4848
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן4445360.4352
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים8346550.4309
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות7688910.4298
חשמל 316000285חברת חשמל25443320.4295
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן10405260.4294
מרכנתיל הנפקות ד1171305בנק מרכנתיל4905710.4287
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח4941710.4286
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז20562380.4283
בזק 62300143בזק5596960.4283
גב ים ט7590219גב ים9765830.4279
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן7635470.4278
כללביט ט1136050כלל ביטוח4985280.4278
מקורות 101158468מקורות7200620.4278
עזריאלי ב1134436עזריאלי6472720.4276
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות36057400.4273
ישרס יח6130280ישרס5079500.4273
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים15066290.4272
פניקס 57670284הפניקס ביטוח8855460.4272
לאומי 1796040372בנק לאומי14343710.4271
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים7510950.4271
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16176000.4271
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות4536330.4269
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות4710610.4269
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות31817470.4268
מליסרון טז3230265מליסרון9137280.4268
אמות ב1126630אמות4493440.4268
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן6410900.4267
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32637000.4267
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים5983900.4267
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים24307310.4266
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן4396710.4266
בזק 102300184בזק9973610.4266
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות27674950.4266
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן11619360.4265
ריט 1 ה1136753ריט 112873350.4265
גב ים ו7590128גב ים22532790.4265
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי38230380.4264
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן6349970.4264
ריט 1 ז1171271ריט 14764870.4262
שופרסל ו7770217שופרסל8976220.4261
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל17213180.4261
אמות ד1133149אמות19877870.4259
עזריאלי ד1138650עזריאלי37545300.4259
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות4730920.4259
מליסרון יד3230232מליסרון14860900.4258
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל26007370.4258
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן5536600.4258
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים7188980.4258
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות26750500.4258
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות5595160.4257
ריט 1 ו1138544ריט 112075220.4257
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות4405840.4256
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים17300290.4256
חשמל 336000392חברת חשמל7301710.4256
מליסרון י3230190מליסרון16031930.4255
עזריאלי ה1156603עזריאלי37659010.4255
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות4405650.4254
אדמה ב1110915אדמה58440500.4254
גזית גלוב טז1260785גזית גלוב8114750.4254
פז נפט ו1139542פז נפט4858970.4253
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי13470580.4253
מזרחי טפחות הנפקות 612310464בנק מזרחי-טפחות8391830.4252
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות4780780.4252
לאומי 1816040505בנק לאומי24846920.4252
מקורות 111158476מקורות29532670.4251
ישרס טו6130207ישרס6164690.4251
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן7547730.4251
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן6620650.4251
מליסרון יא3230208מליסרון15264540.4249
אמות ו1158609אמות22851920.4248
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב12622640.4248
ישרס טז6130223ישרס14311050.4246
מליסרון יט3230398מליסרון4861730.4246
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות6978390.4245
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות11263450.4245
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות23498270.4243
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים43655700.4243
מליסרון כ3230422מליסרון11616300.4242
עזריאלי ז1178672עזריאלי20476980.4241
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות7155010.4236
מליסרון יז3230273מליסרון13899150.4236
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב34018290.4233
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב18964980.4229
בזק 122300242בזק14669880.4228
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות10508760.4227
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות8672850.4225
פז נפט ז1142595פז נפט16034400.4215
אמות ח1172782אמות13837500.4212
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב12529130.4209
עזריאלי ח1178680עזריאלי19506390.4206
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח4275470.4187
מליסרון יח3230372מליסרון4268780.4181
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל4267430.4179
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4261550.4174
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים4251880.4164
מליסרון יג3230224מליסרון4215480.4128
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז4860700.4081
אקויטל 27550122אקויטל4124140.4039
כללביט ז1132950כלל ביטוח4070590.3987
כללביט יב1179928כלל ביטוח4036800.3953
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות3918850.3838
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3896430.3816
ישרס יג6130181ישרס3847520.3768
ישראמקו ג2320232ישראמקו יהש3750100.3673
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות3679630.3604
גזית גלוב טו1260769גזית גלוב3653260.3578
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי3603870.3529
סאמיט ו1130939סאמיט3598800.3525
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח3567100.3493
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3561600.3488
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3554700.3481
וילאר ח4160156וילאר3516790.3444
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח3498020.3426
סאמיט י1143395סאמיט3449600.3378
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3387480.3318
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3293700.3226
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן3212730.3146
מליסרון ו3230125מליסרון3075820.3012
דה זראסאי ה1169556דה זראסאי3290550.2993
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3004000.2942
שופרסל ד7770191שופרסל2871200.2812
פניקס 37670201הפניקס ביטוח2842490.2784
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח2839560.2781
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2837670.2779
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח2815320.2757
ריט 1 ד1129899ריט 12781570.2724
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2775840.2719
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח2747840.2691
נמלי ישראל ד1175033נמלי ישראל4472000.2674
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל2586590.2533
הראל השקעות א5850110הראל ביטוח2565750.2513
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס2513480.2462
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח2366170.2317
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2320450.2273
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי2243710.2197
אקויטל 37550148אקויטל2202430.2157
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות2127550.2084
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות2094600.2051
נפטא ח6430169נפטא2064030.2021
טאואר ז1138494טאואר2050990.2009
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס1905260.1866
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל1690890.1656
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי1669220.1635
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1655970.1622
וילאר ז4160149וילאר1638120.1604
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1616540.1583
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות1393630.1365
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1305100.1278
ישרוטל א1139419ישרוטל1232090.1207
סאמיט ז1133479סאמיט1232680.1207
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט1210080.1185
פורמולה א2560142פורמולה מערכות1076620.1054
ביג יט1181007ביג מרכזי קניות2099820.1028
סאמיט ח1138940סאמיט1044770.1023
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ4710000.428
חשמל 326000384חברת חשמל6036870.427
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן4929280.427
חשמל 296000236חברת חשמל38047490.426
חשמל 276000210חברת חשמל35839560.426
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן11634530.425
עזריאלי ו1156611עזריאלי24694130.425
מגה אור ח1147602מגה אור9267150.425
פז נפט ה1139534פז נפט4176240.409
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3665280.359
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס2777090.272
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 05/12/2021
DateLevel
02/12/2021162.39
01/12/2021162.74
30/11/2021162.94
29/11/2021163.19
28/11/2021163.20
25/11/2021163.41
24/11/2021162.99
23/11/2021162.84
22/11/2021162.65
21/11/2021162.73
18/11/2021162.68
17/11/2021162.75
16/11/2021162.57
15/11/2021162.42
14/11/2021162.28
11/11/2021162.25
10/11/2021162.35
09/11/2021162.44
08/11/2021162.41
07/11/2021162.49
04/11/2021162.16
03/11/2021161.85
02/11/2021162.08
01/11/2021161.90
31/10/2021162.03
28/10/2021162.11
27/10/2021162.38
26/10/2021162.38
25/10/2021162.16
24/10/2021162.10
21/10/2021162.27
20/10/2021162.42
19/10/2021162.35
18/10/2021162.54
17/10/2021162.80
14/10/2021162.92
13/10/2021162.44
12/10/2021162.02
11/10/2021161.64
10/10/2021161.36
07/10/2021161.45
06/10/2021161.52
05/10/2021161.57
04/10/2021161.57
03/10/2021161.63
30/09/2021161.41
29/09/2021161.57
26/09/2021161.47
23/09/2021161.57
22/09/2021161.27
19/09/2021161.10
14/09/2021161.14
13/09/2021160.93
12/09/2021160.75
09/09/2021160.78
05/09/2021160.85
02/09/2021160.91
01/09/2021161.00
31/08/2021161.06
30/08/2021160.82
29/08/2021160.71
26/08/2021160.51
25/08/2021160.58
24/08/2021160.58
23/08/2021160.51
22/08/2021160.60
19/08/2021160.55
18/08/2021160.58
17/08/2021160.50
16/08/2021160.44
15/08/2021160.23
12/08/2021159.99
11/08/2021160.01
10/08/2021160.06
09/08/2021160.16
08/08/2021160.24
05/08/2021160.32
04/08/2021160.37
03/08/2021160.24
02/08/2021160.15
01/08/2021159.82
29/07/2021159.57
28/07/2021159.67
27/07/2021159.61
26/07/2021159.70
25/07/2021159.57
22/07/2021159.26
21/07/2021159.04
20/07/2021158.96
19/07/2021159.07
15/07/2021159.81
14/07/2021159.63
13/07/2021159.54
12/07/2021159.59
11/07/2021159.52
08/07/2021159.50
07/07/2021159.74
06/07/2021159.75
05/07/2021159.74
04/07/2021159.69
01/07/2021159.52
30/06/2021159.42
29/06/2021159.31
28/06/2021159.46
27/06/2021159.39
24/06/2021159.49
23/06/2021159.67
22/06/2021159.31
21/06/2021159.17
20/06/2021159.38
17/06/2021159.60
16/06/2021159.45
15/06/2021159.50
14/06/2021159.41
13/06/2021159.25
10/06/2021159.07
09/06/2021159.02
08/06/2021158.88
07/06/2021158.89
06/06/2021159.13
03/06/2021159.07
02/06/2021159.10
01/06/2021158.98
31/05/2021158.86
30/05/2021158.97
27/05/2021158.95
26/05/2021158.97
25/05/2021159.13
24/05/2021159.06
23/05/2021159.08
20/05/2021158.97
19/05/2021159.33
18/05/2021159.47
13/05/2021159.40
12/05/2021158.94
11/05/2021158.71
10/05/2021159.21
09/05/2021158.94
06/05/2021158.75
05/05/2021158.73
04/05/2021158.51
03/05/2021158.30
02/05/2021157.97
29/04/2021157.73
28/04/2021157.76
27/04/2021157.75
26/04/2021157.77
25/04/2021157.82
22/04/2021157.84
21/04/2021157.80
20/04/2021157.89
19/04/2021157.91
18/04/2021157.95
13/04/2021157.66
12/04/2021157.53
11/04/2021157.53
08/04/2021157.45
07/04/2021157.50
06/04/2021157.43
05/04/2021157.28
04/04/2021157.32
01/04/2021157.11
31/03/2021156.96
30/03/2021156.80
29/03/2021156.91
25/03/2021156.69
24/03/2021156.80
22/03/2021156.65
21/03/2021156.17
18/03/2021156.18
17/03/2021156.04
16/03/2021156.07
15/03/2021155.74
14/03/2021155.67
11/03/2021155.76
10/03/2021155.57
09/03/2021155.54
08/03/2021155.14
07/03/2021155.34
04/03/2021155.86
03/03/2021155.99
02/03/2021156.10
01/03/2021155.91
28/02/2021155.83
25/02/2021155.85
24/02/2021155.90
23/02/2021155.97
22/02/2021155.97
21/02/2021156.13
18/02/2021156.11
17/02/2021156.25
16/02/2021156.50
15/02/2021156.40
14/02/2021156.52
11/02/2021156.63
10/02/2021156.70
09/02/2021156.56
08/02/2021156.38
07/02/2021156.42
04/02/2021156.38
03/02/2021156.16
02/02/2021155.96
01/02/2021156.00
31/01/2021156.03
28/01/2021156.38
27/01/2021156.47
26/01/2021156.64
25/01/2021156.79
24/01/2021156.82
21/01/2021156.81
20/01/2021156.98
19/01/2021156.87
18/01/2021156.58
17/01/2021156.25
14/01/2021156.22
13/01/2021156.04
12/01/2021155.82
11/01/2021155.77
10/01/2021155.85
07/01/2021155.92
06/01/2021155.87
05/01/2021155.85
04/01/2021155.86
03/01/2021155.75
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.