↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון149.64
שינוי יומי0.39%-
מספר ניירות במדד209
שווי כולל ני"ע במדד198.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.23
תשואה פנימית2.12%
מרווח ממשלתי1.89%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.79%-1.22%-6.59%12.79%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.70%4.72%3.82%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.04-0.500.67
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר2%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2646343.08985922.0199
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3451487.4032.0195
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2789966.82252.0186
בזק 92300176בזק2337800.62321.9465
חשמל 266000202חברת חשמל2191471.46073241.8247
לאומי 1806040422בנק לאומי1773653.94691.4768
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1627173.09261.3548
כללביט יא1160647כלל ביטוח1596740.50463041.3295
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1374321.52110651.1443
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1434062.291291.194
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1285253.4860551.0701
שופרסל ה7770209שופרסל1256365.52484621.0461
לאומי 1786040323בנק לאומי12517751.0423
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1249743.78721.0406
אמות ה1138114אמות1172898.102320.9766
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1161164.65237080.9668
כללביט י1136068כלל ביטוח1052575.89640.8764
ישראכרט א1157536ישראכרט975698.60185630.8124
שופרסל ז7770258שופרסל973862.1540.8109
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח939412.38750.7822
בזק 112300234בזק890862.27520.7417
פז נפט ח1162817פז נפט864269.1540.7196
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל857152.95930.7137
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח848087.50.7061
עמידר א1143585עמידר8248000.6867
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים822867.20370.6851
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8072000.6721
אגוד הנפקות יב1160167בנק אגוד773401.48570.6439
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח772900.25850.6435
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח762253.81470.6347
גב ים ח7590151גב ים993499.923570.6204
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח744855.46950.6202
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ729814.1510.6077
ישרס יד6130199ישרס728350.06669240.6064
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6336000.5275
חשמל 286000228חברת חשמל627170.55520.5222
בזק 62300143בזק1614738.12082250.4916
מליסרון ח3230166מליסרון1120285.29723550.4905
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים2425104.80850.4901
פועלים הנפקות 331940568בנק פועלים1065035.74700570.4899
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1492422.7890.4899
לאומי התחיבות יד6040299בנק לאומי948815.299850.4898
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2252347.89120.4895
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות822432.46558120.4888
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים971707.738080.4886
חשמל 316000285חברת חשמל2303713.230.4883
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2173528.79304240.4882
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3089220.850.4881
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1405303.4600940.4879
אמות ב1126630אמות876988.742760.4878
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ685106.64774640.4877
מליסרון יג3230224מליסרון823736.2614170.4876
חשמל 276000210חברת חשמל3376948.83400270.4874
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1087929.15360.4872
אגוד הנפקות ט1139492בנק אגוד819985.149250.4872
בזק 122300242בזק1294751.7240.4864
חשמל 306000277חברת חשמל583963.93520.4862
אדמה ב1110915אדמה5652229.661040.4862
לאומי 1816040505בנק לאומי2357883.93820.4862
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי14844000.4861
מליסרון ו3230125מליסרון585424.48954920.4859
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2501292.26240.4857
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2598153.28370.4856
ריט 1 ה1136753ריט 11202210.12331440.4855
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.4854
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1820418.19960.4853
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3726997.9487160.4848
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4302442.4787050.4848
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1597579.43040.4848
בזק 102300184בזק930352.75420160.4846
אגוד הנפקות יג1161538בנק אגוד767056.3718550.4843
עזריאלי ב1134436עזריאלי752402.83160.4841
גב ים ו7590128גב ים2578240.530.4839
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן592289.11180640.4834
ישרס טו6130207ישרס596024.19677260.4832
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2169747.46720.4831
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל1651147.9270.4826
גב ים ט7590219גב ים730229.1920.4825
פז נפט ז1142595פז נפט1762921.2040.4823
אמות ד1133149אמות1822825.680.4822
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1447631.053440.4821
מליסרון יד3230232מליסרון1401221.159910.4818
אמות ו1158609אמות2024706.76380.4817
מקורות 111158476מקורות1781604.550.4817
שופרסל ו7770217שופרסל1081943.20722320.4816
לאומי 1796040372בנק לאומי1324677.6970.4805
ריט 1 ו1138544ריט 1932298.758820.4803
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות626944.98819250.4801
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן654480.74127150.4788
עזריאלי ד1138650עזריאלי3755039.37594240.4784
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן741123.30.4782
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות630250.9294110.4774
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1025566.75280940.4774
מליסרון טז3230265מליסרון846863.3303650.4771
עזריאלי ו1156611עזריאלי2160442.85580.4768
מליסרון י3230190מליסרון1489231.89036180.4765
עזריאלי ה1156603עזריאלי3381235.11750.4761
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות650054.4970920.4748
פז נפט ו1139542פז נפט569397.53668050.4741
מליסרון יא3230208מליסרון1362373.50555270.4736
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן591016.025160.4716
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז561859.95895680.4678
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב787623.10297160.4636
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב2661626.84310.4619
ישרס טז6130223ישרס554247.40395640.4615
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1577772.360.4586
מגה אור ח1147602מגה אור541920.720.4512
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות5309400.4421
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן528677.681850.4402
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן527829.8922270.4395
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים527545.97050.4392
אקויטל 27550122אקויטל526301.86950.4382
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5253000.4374
מקורות 101158468מקורות524272.6650.4365
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן519880.230.4329
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק519440.131260.4325
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק496187.3150060.4131
כללביט ח1132968כלל ביטוח496143.3474830.4131
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות495614.6732160.4127
אמות ז1162866אמות4590480.3822
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח450232.30656750.3749
כללביט ט1136050כלל ביטוח448683.64055450.3736
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח443285.204250.3691
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות440641.14215980.3669
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות439660.8844290.3661
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות438688.80.3653
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437557.49010.3643
פז נפט ה1139534פז נפט425342.3510.3541
ישרס יג6130181ישרס424999.2002820.3539
אגוד הנפקות י1154764בנק אגוד421491.5210.3509
אגוד הנפקות יא1157353בנק אגוד410588.3280.3419
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח403070.230.3356
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן401246.34858830.3341
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ397764.5980.3312
קרסו א1136464קרסו מוטורס390484.25910140.3251
מליסרון יז3230273מליסרון381842.5109960.3179
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות381255.6255480.3174
מליסרון יח3230372מליסרון376358.40.3134
כללביט ז1132950כלל ביטוח374331.9960.3117
פניקס 27670177הפניקס ביטוח364832.75064390.3038
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363260.8369820.3025
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן356493.69606960.2968
וילאר ח4160156וילאר352753.2020.2937
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3472200.2891
ריט 1 ד1129899ריט 1344900.49420710.2872
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3392550.2825
סאמיט י1143395סאמיט338357.60.2817
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח335201.84950.2791
שופרסל ד7770191שופרסל334040.19413140.2781
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק330736.969350.2754
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח330691.1760.2753
נפטא ח6430169נפטא3238830.2697
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח320135.34767850.2666
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח320105.82851320.2665
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי320013.0739650.2664
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3099300.2581
תעשיה אווירית ג1127547תעשיה אווירית3060900.2549
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים293622.954680.2445
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2863250.2384
פניקס 37670201הפניקס ביטוח279349.62330.2326
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט278346.265170.2318
נמקו א1139575נמקו ריאלטי276938.86484720.2306
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי2759100.2297
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח275459.44601210.2294
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח273323.35725240.2276
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח270568.200960.2253
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל261066.890.2174
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254187.89760.2116
מוניציפל בנק ב1095066מוניציפל בנק249628.15850640.2078
ישרס יח6130280ישרס2431500.2025
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט240119.728750.1999
בינל הנפקות ח1134212הבנק הבינלאומי232649.2986310.1937
סאמיט ו1130939סאמיט228631.262020.1904
וילאר ז4160149וילאר221109.8968480.1841
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי217897.92476320.1814
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים2173040.1809
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי206944.2544320.1723
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק198010.4670.1649
שטראוס ד7460363שטראוס188478.8721340.1569
סאמיט יא1156405סאמיט187183.0498260.1559
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי185899.204180.1548
סלע נדל"ן א1128586סלע נדל"ן189450.311160.1535
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1832400.1526
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט176798.51280.1472
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות163420.34015640.1361
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי152752.5911120.1272
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141853.2090390.1181
פורמולה א2560142פורמולה מערכות141360.1453720.1177
סאמיט ז1133479סאמיט137752.95240.1147
מליסרון טו3230240מליסרון1008878.06941950.831
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3608590.0150.487
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות697013.5110.486
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות29700000.483
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים546474.76870.455
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות464762.7050.387
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן434804.43867750.362
טאואר ז1138494טאואר410809.0306320.342
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות353062.50.294
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב337521.55586880.281
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3327300.277
קרסו ג1141829קרסו מוטורס277496.6480650.231
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן242600.16141810.202
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח234143.390.195
פניקס 57670284הפניקס ביטוח2053700.171
שטראוס ה7460389שטראוס619537.755320.49
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432396.96048390.36
אמות ג1117357אמות111809.74634080.0931
מוניציפל בנק יד1129907מוניציפל בנק109139.25240.0909
סאמיט ח1138940סאמיט105741.20253320.0857
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/07/2020
DateLevel
05/07/2020149.64
02/07/2020150.23
01/07/2020149.69
30/06/2020149.01
29/06/2020149.08
28/06/2020149.30
25/06/2020150.12
24/06/2020150.67
23/06/2020151.14
22/06/2020150.77
21/06/2020150.58
18/06/2020151.31
17/06/2020151.23
16/06/2020151.07
15/06/2020150.68
14/06/2020151.16
11/06/2020151.41
10/06/2020151.67
09/06/2020151.55
08/06/2020151.46
07/06/2020151.33
04/06/2020151.33
03/06/2020150.99
02/06/2020151.32
01/06/2020151.35
31/05/2020151.38
27/05/2020151.82
26/05/2020152.17
25/05/2020151.86
24/05/2020151.58
21/05/2020151.29
20/05/2020151.45
19/05/2020151.22
18/05/2020151.05
17/05/2020150.42
14/05/2020149.80
13/05/2020150.70
12/05/2020151.07
11/05/2020150.84
10/05/2020150.70
07/05/2020150.09
06/05/2020149.60
05/05/2020149.44
04/05/2020149.50
03/05/2020150.09
30/04/2020150.52
27/04/2020149.80
26/04/2020149.32
23/04/2020148.86
22/04/2020148.59
21/04/2020149.05
20/04/2020149.69
19/04/2020149.71
16/04/2020149.06
13/04/2020149.00
12/04/2020148.96
07/04/2020148.23
06/04/2020146.06
05/04/2020144.17
02/04/2020144.45
01/04/2020144.62
31/03/2020145.32
30/03/2020145.06
29/03/2020143.91
26/03/2020144.15
25/03/2020143.53
24/03/2020142.78
23/03/2020138.78
22/03/2020137.31
19/03/2020139.22
18/03/2020135.38
17/03/2020135.63
16/03/2020137.70
15/03/2020139.23
12/03/2020140.44
11/03/2020144.64
09/03/2020144.03
08/03/2020148.18
05/03/2020151.83
04/03/2020153.47
03/03/2020153.83
01/03/2020153.07
27/02/2020153.96
26/02/2020154.42
25/02/2020154.49
24/02/2020154.34
23/02/2020154.56
20/02/2020154.99
19/02/2020154.92
18/02/2020154.87
17/02/2020154.97
16/02/2020155.01
13/02/2020154.67
12/02/2020154.59
11/02/2020154.40
10/02/2020154.10
09/02/2020154.16
06/02/2020154.30
05/02/2020154.03
04/02/2020153.79
03/02/2020153.52
02/02/2020153.56
30/01/2020154.04
29/01/2020154.27
28/01/2020154.26
27/01/2020154.34
26/01/2020154.71
23/01/2020154.74
22/01/2020154.67
21/01/2020154.70
20/01/2020154.67
19/01/2020154.62
16/01/2020154.65
15/01/2020154.56
14/01/2020154.56
13/01/2020154.47
12/01/2020154.47
09/01/2020154.46
08/01/2020154.48
07/01/2020154.48
06/01/2020154.47
05/01/2020154.52
02/01/2020154.28
01/01/2020154.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.