↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס AA ומעלה מאוזן

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה מאוזן עוקב אחר הביצועים של שוק האג"ח הקונצרני בדירוג AA ומעלה בריבית קבועה בישראל תוך איזון בסיס ההצמדה. המדד כולל איגרות חוב קונצרניות בריבית קבועה, שקליות וצמודות מדד (בסיס ההצמדה מאוזן במועד הקובע), שדירוגן לפחות (-AA)
 
נתוני שוק
שער אחרון154.41
שינוי יומי0.04%
מספר ניירות במדד207
שווי כולל ני"ע במדד202.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו4.23
תשואה פנימית1.59%
מרווח ממשלתי1.16%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
0.31%0.23%7.14%15.71%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
7.95%4.87%3.88%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.050.470.75
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
הנתון מוצג במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1119
מועד השקת המדד01/04/2015
התחלת נתונים היסטוריים01/04/2010
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר1%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי או מדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
כללביט י1136068כלל ביטוח1058622.97661.0045
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ1325183.6914471.0043
אמות ה1138114אמות1190370.030011.0041
חשמל 266000202חברת חשמל2085650.2959721.0032
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1282750.9411.0028
לאומי 1786040323בנק לאומי12430351.0027
מזרחי טפחות הנפקות 412310175בנק מזרחי-טפחות3466477.9381.0022
איי.סי.אל ה2810299איי.סי.אל גרופ1623565.171.002
לאומי 1806040422בנק לאומי1785819.62131.0017
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות2811320.55491.0014
בזק 92300176בזק2335441.15841.0003
מליסרון טו3230240מליסרון1059248.18853631.0002
שופרסל ה7770209שופרסל1104432.94951080.9989
מגדל הון ה1139286מגדל ביטוח967617.2870.9966
גב ים ח7590151גב ים1597440.028030.9958
כללביט יא1160647כלל ביטוח1706036.81133120.9953
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח1464793.66539610.9905
דיסקונט מנפיקים יג7480155בנק דיסקונט1140875.37233150.9891
דיסקונט מנפיקים יד7480163בנק דיסקונט2390982.5197440.9843
בזק 112300234בזק904385.48440.9688
פז נפט ח1162817פז נפט891936.8340.9554
נמלי ישראל ג1145580נמלי ישראל860985.85870.9223
ישראכרט א1157536ישראכרט851485.85344380.9121
פניקס הון יא1159359הפניקס ביטוח8458400.9061
סילברסטין א1145598סילברסטין נכסים839647.04820.8994
מגדל הון ז1156041מגדל ביטוח827317.80.8862
הראל הנפקות יד1143122הראל ביטוח805840.33040.8632
אגוד הנפקות יב1160167בנק מזרחי-טפחות775087.62510.8303
עמידר א1143585עמידר7711500.8261
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח761497.90050.8157
איי.סי.אל ז2810372איי.סי.אל גרופ772271.0490.7841
ישרס יד6130199ישרס731983.05891960.7841
שטראוס ו7460421שטראוס7176400.7687
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח6561600.7029
אמות ז1162866אמות760159.132320.7004
שטראוס ה7460389שטראוס624178.702160.6686
חשמל 286000228חברת חשמל613839.27760.6575
חשמל 306000277חברת חשמל580028.57360.6213
ווסטדייל א1157577ווסטדייל אמריקה5360500.5742
כללביט ח1132968כלל ביטוח504545.39660310.5405
אקויטל 27550122אקויטל488784.0650.5236
פניקס הון ד1133529הפניקס ביטוח437198.54220.4683
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח432561.22944030.4634
פז נפט ה1139534פז נפט423872.13260.4541
מליסרון טז3230265מליסרון870910.41046620.4527
מליסרון יט3230398מליסרון443236.80.4521
ביג ט1141050ביג מרכזי קניות696323.351360.4519
פניקס 57670284הפניקס ביטוח5941200.4517
ביג יג1159516ביג מרכזי קניות459316.80.4508
אמות ו1158609אמות2097948.7620.4506
בזק 62300143בזק1091191.97204160.4506
פז נפט ו1139542פז נפט521631.69994480.4505
מליסרון י3230190מליסרון1541176.8481980.4505
גב ים ו7590128גב ים2591829.090.4504
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן865293.30.4501
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3862396.25745680.4501
מליסרון ח3230166מליסרון1132702.65492970.4499
אדמה ב1110915אדמה5654284.9649720.4499
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח465615.07324350.4498
עזריאלי ב1134436עזריאלי761385.1687750.4498
כללביט ט1136050כלל ביטוח469053.32730360.4498
מליסרון יד3230232מליסרון1420494.8739360.4498
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות461888.4479530.4498
לאומי 1796040372בנק לאומי1356441.1560.4497
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים536222.54150.4497
מליסרון יא3230208מליסרון1456763.34402840.4496
עזריאלי ו1156611עזריאלי2287907.80950.4495
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3567303.96330.4495
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן636118.841160.4494
אגוד הנפקות י1154764בנק מזרחי-טפחות425187.32450.4494
לאומי 1816040505בנק לאומי2394280.33760.4494
אמות ד1133149אמות1896728.47680.4492
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3090125.01220.4492
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן446420.54796750.4492
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות2201326.32680.4491
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות458266.050.4491
מגה אור ח1147602מגה אור692188.60.4491
הראל הנפקות ה1119221הראל ביטוח439175.16950.4491
מליסרון יז3230273מליסרון424342.9719080.4489
לאומי שה 2006040141בנק לאומי1471632.81980.4489
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2182057.45222640.4489
ישרס טו6130207ישרס609019.82569080.4488
גב ים ט7590219גב ים1121216.75790.4488
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1083660.50328110.4488
פועלים הנפקות 351940618בנק פועלים1854936.930.4488
מבנה יט2260487מבנה נדל"ן481091.41098810.4487
אגוד הנפקות יג1161538בנק מזרחי-טפחות782092.20322370.4487
מזרחי טפחות הנפקות 432310191בנק מזרחי-טפחות2176730.98720.4487
אגוד הנפקות ט1139492בנק מזרחי-טפחות828744.30068750.4487
פועלים הנפקות י1940402בנק פועלים976070.761920.4486
ריט 1 ה1136753ריט 11228371.37474240.4485
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1620550.76040.4485
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות30360000.4484
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2618914.4970.4482
ישרס יח6130280ישרס474824.70.4482
אמות ב1126630אמות886940.619480.4482
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי15136500.4482
עזריאלי ה1156603עזריאלי3523295.64330.4482
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2542251.17760.4481
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות537256.5736320.4481
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2424505.1040.4479
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן564934.1287050.4479
מוניציפל בנק י1134147מוניציפל בנק507527.677020.4478
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז1942176.282840.4478
רבוע כחול נדל"ן ז1140615רבוע כחול נדל"ן599556.66060380.4477
מקורות 101158468מקורות526477.0350.4476
ריט 1 ו1138544ריט 1964640.948040.4476
עזריאלי ד1138650עזריאלי3884836.9221480.4475
חשמל 296000236חברת חשמל3671156.02029350.4475
פז נפט ז1142595פז נפט1659583.0135430.4474
מקורות 111158476מקורות1796389.650.4474
בזק 102300184בזק946752.07303040.4474
שופרסל ו7770217שופרסל966540.83822340.4471
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4535902.62232830.4471
מזרחי טפחות הנפקות 422310183בנק מזרחי-טפחות706278.94740.4469
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות839932.63519940.4466
ישרס טז6130223ישרס910881.50612040.4463
חשמל 316000285חברת חשמל2315931.3840.4461
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות811120.8560.4447
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות414934.92805140.4445
בזק 122300242בזק1338159.7320.4416
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1764893.07428320.4403
מזרחי טפחות הנפקות 382310142בנק מזרחי-טפחות411041.5620.4403
מליסרון יח3230372מליסרון393544.80.4216
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות391074.1620660.4189
כללביט ז1132950כלל ביטוח388852.86680.4165
נמקו א1139575נמקו ריאלטי383100.35970040.4104
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן368979.24710960.3953
פועלים הנפקות יא1940410בנק פועלים363466.3981460.3893
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח3622800.3881
סאמיט י1143395סאמיט359770.60.3854
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח3546900.3799
ביג יד1161512ביג מרכזי קניות3530160.3782
הראל הנפקות טו1143130הראל ביטוח347503.8390.3722
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי344756.2080.3693
טאואר ז1138494טאואר343342.1103840.3678
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח342145.6829340.3665
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח341892.9360.3662
סילברסטין ב1160597סילברסטין נכסים339109.90250.3633
מנורה הון ד שה1135920מנורה ביטוח3383400.3624
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח335485.31363450.3594
ריט 1 ד1129899ריט 1334598.8790080.3584
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח331293.59216190.3549
שופרסל ד7770191שופרסל302230.49670.3238
סלע נדל"ן ד1167147סלע נדל"ן299963.64470.3213
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח2909000.3116
הראל הנפקות יג1138171הראל ביטוח286355.89878630.3067
פניקס 37670201הפניקס ביטוח285011.19610.3053
הראל הנפקות יב1138163הראל ביטוח284387.81700770.3046
נפטא ח6430169נפטא282636.90.3028
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח269538.1493760.2887
גזית גלוב ד1260397גזית גלוב267401.38194120.2864
מרכנתיל הנפקות ב1138205בנק מרכנתיל262207.47350.2809
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254710.31040.2728
מוניציפל בנק ז1119825מוניציפל בנק247282.97456250.2649
מבנה כ"א2260529מבנה נדל"ן245690.7509550.2632
דיסקונט התחייבות י6910129בנק דיסקונט238160.436950.2551
הראל הנפקות ח1128875הראל ביטוח235492.790.2523
אקויטל 37550148אקויטל228131.520.2444
וילאר ז4160149וילאר221706.1574960.2375
דה זראסאי ד1147560דה זראסאי220552.051680.2363
סאמיט ו1130939סאמיט213399.9371560.2286
מזרחי טפחות הנפקות 522310381בנק מזרחי-טפחות413782.9140.2216
בראק אן וי ב1128347בראק אן וי1936260.2074
סאמיט יא1156405סאמיט185585.0785440.1988
שטראוס ד7460363שטראוס185360.52881990.1986
דיסקונט מנפיקים ד7480049בנק דיסקונט183372.873840.1964
דה זראסאי ג1137975דה זראסאי1226944.4445090.1883
דיסקונט התחייבות יא6910137בנק דיסקונט172291.50120.1846
שלמה החזקות יז1410299שלמה החזקות166734.74703060.1786
בראק אן וי ג1133040בראק אן וי160663.5062270.1721
פסיפיק א1137918פסיפיק אוק574335.574920.1613
פורמולה א2560142פורמולה מערכות145301.26075120.1556
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות142491.64823580.1526
ישרוטל א1139419ישרוטל141183.5040.1512
סאמיט ז1133479סאמיט132201.5113080.1416
ביג יז1168459ביג מרכזי קניות2219800.1189
סאמיט ח1138940סאמיט109971.66811580.1178
וורטון א1140169וורטון פרופרטיז526818.14017360.1156
נמקו ב1160258נמקו ריאלטי353624.49554380.1064
ביג טז1168442ביג מרכזי קניות196862.40.1054
שופרסל ז7770258שופרסל974888.0820.997
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח860751.250.922
מליסרון ו3230125מליסרון446689.41905650.451
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1098804.45420.449
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן681668.06734950.449
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ692341.932810.449
ירושלים הנפקות טו1161769בנק ירושלים557906.12865750.449
אגוד הנפקות יא1157353בנק מזרחי-טפחות418248.5580.448
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים1626467.166750.448
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות592514.76149660.448
חשמל 276000210חברת חשמל3398276.37065070.447
אלוני חץ יב3900495אלוני חץ417240.0760.447
מליסרון יג3230224מליסרון686022.8892720.444
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3027897.881430.437
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1188641.12218110.406
ירושלים הנפקות ט1127422בנק ירושלים297833.418520.319
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות278187.30.298
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי277219.50.297
גזית גלוב יד1260736גזית גלוב869836.6129770.291
בינל הנפקות ט1135177הבנק הבינלאומי218435.04250320.234
בינל הנפקות כ1121953הבנק הבינלאומי187653.781660.201
ישרס יג6130181ישרס434370.87258480.45
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן803974.6801080.45
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן626934.9727690.45
וילאר ח4160156וילאר354732.8880.38
פסיפיק ב1163062פסיפיק אוק219452.7090.0458
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 06/12/2020
DateLevel
03/12/2020154.41
02/12/2020154.35
01/12/2020154.61
30/11/2020154.67
29/11/2020154.90
26/11/2020155.12
25/11/2020154.86
24/11/2020154.91
23/11/2020154.88
22/11/2020154.58
19/11/2020154.45
18/11/2020154.49
17/11/2020154.36
16/11/2020154.05
15/11/2020153.80
12/11/2020153.78
11/11/2020153.67
10/11/2020153.49
09/11/2020153.29
08/11/2020153.10
05/11/2020152.96
04/11/2020152.63
03/11/2020152.45
02/11/2020152.71
01/11/2020152.57
29/10/2020152.74
28/10/2020152.82
27/10/2020153.03
26/10/2020153.00
25/10/2020153.15
22/10/2020153.31
21/10/2020153.32
20/10/2020153.29
19/10/2020153.60
18/10/2020153.48
15/10/2020153.32
14/10/2020153.26
13/10/2020153.06
12/10/2020153.00
11/10/2020153.07
08/10/2020152.98
07/10/2020152.80
06/10/2020152.94
05/10/2020152.96
04/10/2020153.00
01/10/2020152.91
30/09/2020152.96
29/09/2020152.62
24/09/2020152.50
23/09/2020152.78
22/09/2020152.94
21/09/2020153.02
17/09/2020153.15
16/09/2020152.85
15/09/2020152.72
14/09/2020152.52
13/09/2020152.31
10/09/2020152.75
09/09/2020153.06
08/09/2020152.88
07/09/2020153.27
06/09/2020153.14
03/09/2020153.05
02/09/2020153.74
01/09/2020153.91
31/08/2020153.99
30/08/2020153.96
27/08/2020153.96
26/08/2020153.78
25/08/2020153.68
24/08/2020153.60
23/08/2020153.37
20/08/2020153.24
19/08/2020153.44
18/08/2020153.58
17/08/2020153.52
16/08/2020153.42
13/08/2020153.08
12/08/2020152.89
11/08/2020152.75
10/08/2020152.50
09/08/2020152.12
06/08/2020152.18
05/08/2020152.11
04/08/2020151.93
03/08/2020151.76
02/08/2020151.64
29/07/2020151.41
28/07/2020151.40
27/07/2020151.43
26/07/2020151.37
23/07/2020151.32
22/07/2020151.13
21/07/2020151.04
20/07/2020150.63
19/07/2020150.67
16/07/2020150.85
15/07/2020150.98
14/07/2020151.13
13/07/2020151.50
12/07/2020151.55
09/07/2020151.26
08/07/2020151.87
07/07/2020152.81
06/07/2020151.65
05/07/2020149.64
02/07/2020150.23
01/07/2020149.69
30/06/2020149.01
29/06/2020149.08
28/06/2020149.30
25/06/2020150.12
24/06/2020150.67
23/06/2020151.14
22/06/2020150.77
21/06/2020150.58
18/06/2020151.31
17/06/2020151.23
16/06/2020151.07
15/06/2020150.68
14/06/2020151.16
11/06/2020151.41
10/06/2020151.67
09/06/2020151.55
08/06/2020151.46
04/06/2020151.33
03/06/2020150.99
02/06/2020151.32
01/06/2020151.35
31/05/2020151.38
27/05/2020151.82
26/05/2020152.17
25/05/2020151.86
24/05/2020151.58
21/05/2020151.29
20/05/2020151.45
19/05/2020151.22
18/05/2020151.05
17/05/2020150.42
14/05/2020149.80
13/05/2020150.70
12/05/2020151.07
11/05/2020150.84
10/05/2020150.70
07/05/2020150.09
06/05/2020149.60
05/05/2020149.44
04/05/2020149.50
03/05/2020150.09
30/04/2020150.52
27/04/2020149.80
26/04/2020149.32
23/04/2020148.86
22/04/2020148.59
21/04/2020149.05
20/04/2020149.69
19/04/2020149.71
16/04/2020149.06
13/04/2020149.00
12/04/2020148.96
07/04/2020148.23
06/04/2020146.06
05/04/2020144.17
02/04/2020144.45
01/04/2020144.62
31/03/2020145.32
30/03/2020145.06
29/03/2020143.91
26/03/2020144.15
25/03/2020143.53
24/03/2020142.78
23/03/2020138.78
22/03/2020137.31
19/03/2020139.22
18/03/2020135.38
17/03/2020135.63
16/03/2020137.70
15/03/2020139.23
12/03/2020140.44
11/03/2020144.64
09/03/2020144.03
08/03/2020148.18
05/03/2020151.83
04/03/2020153.47
03/03/2020153.83
01/03/2020153.07
27/02/2020153.96
26/02/2020154.42
25/02/2020154.49
24/02/2020154.34
23/02/2020154.56
20/02/2020154.99
19/02/2020154.92
18/02/2020154.87
17/02/2020154.97
16/02/2020155.01
13/02/2020154.67
12/02/2020154.59
11/02/2020154.40
10/02/2020154.10
09/02/2020154.16
06/02/2020154.30
05/02/2020154.03
04/02/2020153.79
03/02/2020153.52
02/02/2020153.56
30/01/2020154.04
29/01/2020154.27
28/01/2020154.26
27/01/2020154.34
26/01/2020154.71
23/01/2020154.74
22/01/2020154.67
21/01/2020154.70
20/01/2020154.67
19/01/2020154.62
16/01/2020154.65
15/01/2020154.56
14/01/2020154.56
13/01/2020154.47
12/01/2020154.47
09/01/2020154.46
08/01/2020154.48
07/01/2020154.48
06/01/2020154.47
05/01/2020154.52
02/01/2020154.28
01/01/2020154.08
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.