↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
אינדקס ישראל AA מאוזן 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות וצמודות מדד בריבית קבועה בטווח דירוג שבין (-AA) לבין (+AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים, כאשר במועד הקובע בסיס ההצמדה מאוזן בין שקלים לצמודים
 
נתונים עיקריים
קוד מדד1203
שער אחרון110.38
שינוי יומי0.01%
מספר ניירות במדד47
מח"מ ברוטו3.21
תשואה פנימית4.89%
מרווח ממשלתי1.05%
דירוג ממוצעAA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/02/2024
התשואה הפנימית מוצגת במונחים שקליים כאשר התשואה לפדיון של הסדרות הצמודות למדד חושבה בתוספת האינפלציה הגלומה בשוק
 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
כלל ביטוח א1193481כלל ביטוח5.0825
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות5.0099
ישראמקו ג2320232ישראמקו שותפות מוגבלת4.0325
שופרסל ה7770209שופרסל3.0654
אלקו יג6940233אלקו2.9835
מטריקס ב1189646מטריקס2.8922
אלקטרה צריכה א5010335אלקטרה צריכה2.4216
קרסו ג1141829קרסו מוטורס2.2168
הראל הנפקות יא1136316הראל ביטוח2.1126
איירפורט י1195981איירפורט סיטי2.905
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח2.0461
יוניברסל ו1192616יוניברסל מוטורס1.9247
אלרוב נדל"ן ו3870185אלרוב נדל"ן1.8673
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1.8653
שלמה החזקות יט1192731שלמה החזקות1.8536
ביג יא1151117ביג מרכזי קניות1.8525
ישרס טז6130223ישרס1.8482
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1.8476
ביג יב1156231ביג מרכזי קניות1.8432
חשמל 326000384חברת חשמל1.8427
ישרס טו6130207ישרס1.8402
מליסרון טז3230265מליסרון1.8399
ריט 1 ה1136753ריט 11.8391
עזריאלי ד1138650עזריאלי1.8389
ירושלים הנפקות יח1182054בנק ירושלים1.8388
שופרסל ז7770258שופרסל1.8383
מבנה כ"ג2260545מבנה נדל"ן1.8372
ירושלים הנפקות טז1172170בנק ירושלים1.8364
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1.8337
אמות ד1133149אמות1.8313
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי1.8312
שופרסל ו7770217שופרסל1.8302
פניקס הון ה1135417הפניקס ביטוח1.8251
עזריאלי ה1156603עזריאלי1.8224
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1.8177
הראל הנפקות י1134048הראל ביטוח1.8105
שלמה החזקות כ1192749שלמה החזקות1.7688
מבנה כ2260495מבנה נדל"ן1.7178
מנורה הון ו1160241מנורה ביטוח1.5979
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס1.5014
שופרסל ד7770191שופרסל1.4563
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח1.4089
אקויטל 37550148אקויטל1.1994
מגה אור ח1147602מגה אור1.1817
מבנה כ"ד2260552מבנה נדל"ן1.833
מבנה יז2260446מבנה נדל"ן1.387
יוניברסל ה1192608יוניברסל מוטורס1.306
הראל הנפקות יז1161454הראל ביטוח1.107
ביג ח1138924ביג מרכזי קניות0.6295
שטראוס ה7460389שטראוס0.5044
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ0.2208
הראל הנפקות ט1134030הראל ביטוח0.356
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023