↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה שקלי 2-4

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה שקלי 2-4 כולל איגרות חוב קונצרניות שקליות בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של שנתיים עד 4 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון97.29
שינוי יומי0.62%
מספר ניירות במדד26
כמות מנפיקים22
מח"מ ברוטו2.79
תשואה פנימית2.93%
מרווח ממשלתי0.69%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
4.13%-3.62%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.67%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.50-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1205
ISIN מדדILINDX112056
מועד השקת המדד12/06/2022
התחלת נתונים היסטוריים02/01/2021
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
טווח מח"מ2-4
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
עמידר א1143585עמידר5820005.1262
אלוני חץ ט3900354אלוני חץ11559375.1113
פניקס הון ח1139815הפניקס ביטוח7939025.1004
מזרחי טפחות הנפקות 402310167בנק מזרחי-טפחות25637195.1004
אמות ה1138114אמות8929135.11
כללביט י1136068כלל ביטוח10020885.0948
שופרסל ה7770209שופרסל9115955.0885
בזק 92300176בזק18069185.0882
מזרחי טפחות הנפקות 602310456בנק מזרחי-טפחות7501795.0812
מגדל הון ו1142785מגדל ביטוח13722535.0725
מליסרון טו3230240מליסרון9869254.9957
הראל הנפקות טז1157601הראל ביטוח5968804.9751
שטראוס ה7460389שטראוס5505094.6387
ישרס יד6130199ישרס4953664.4769
אלביט מערכות ב1178235אלביט מערכות14205004.413
קרסו ג1141829קרסו מוטורס4303943.8897
פורמולה ג2560209פורמולה מערכות3690983.3358
מנורה מבטחים ג5660063מנורה ביטוח2754452.4894
מבנה טז2260438מבנה נדל"ן2533942.2901
יוניברסל ד1172253יוניברסל מוטורס2404692.1733
פניקס הון ט1155522הפניקס ביטוח3126932.826
קרסו א1136464קרסו מוטורס2809312.539
אקויטל 37550148אקויטל2005591.8126
קרסו ד1173566קרסו מוטורס1936421.6712
תדיראן גרופ 32580132תדיראן גרופ1989081.4601
סאמיט ז1133479סאמיט1150561.0398
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 26/06/2022
DateLevel
23/06/202297.29
22/06/202296.68
21/06/202296.14
20/06/202296.03
19/06/202295.63
16/06/202295.28
15/06/202294.99
14/06/202295.13
13/06/202295.24
12/06/202295.88
09/06/202296.41
08/06/202296.41
07/06/202296.56
06/06/202296.55
02/06/202296.78
01/06/202296.81
31/05/202296.72
30/05/202297.09
29/05/202297.13
26/05/202296.86
25/05/202296.44
24/05/202296.31
23/05/202296.41
22/05/202296.69
19/05/202296.68
18/05/202297.19
17/05/202297.10
16/05/202296.97
15/05/202297.05
12/05/202296.95
11/05/202296.90
10/05/202296.78
09/05/202296.65
08/05/202296.95
03/05/202297.24
02/05/202297.07
01/05/202297.41
28/04/202297.60
27/04/202297.60
26/04/202297.62
25/04/202297.56
24/04/202297.64
20/04/202297.84
19/04/202297.75
18/04/202297.74
17/04/202297.55
14/04/202297.39
13/04/202297.19
12/04/202297.06
11/04/202297.28
10/04/202297.53
07/04/202297.69
06/04/202297.80
05/04/202297.92
04/04/202297.90
03/04/202297.88
31/03/202297.93
30/03/202297.67
29/03/202297.39
28/03/202297.58
27/03/202297.50
24/03/202298.00
23/03/202298.10
22/03/202297.82
21/03/202298.07
20/03/202298.27
16/03/202298.28
15/03/202298.10
14/03/202298.04
13/03/202298.21
10/03/202298.37
09/03/202298.61
08/03/202298.72
07/03/202298.84
06/03/202299.04
03/03/202299.02
02/03/202299.04
01/03/202298.97
28/02/202298.75
27/02/202298.67
24/02/202298.66
23/02/202299.16
22/02/202299.56
21/02/202299.96
20/02/202299.89
17/02/2022100.00
16/02/202299.86
15/02/202299.85
14/02/202299.75
13/02/2022100.03
10/02/2022100.32
09/02/2022100.45
08/02/2022100.21
07/02/2022100.09
06/02/202299.99
03/02/2022100.19
02/02/2022100.25
01/02/2022100.10
31/01/202299.97
30/01/2022100.49
27/01/2022100.33
26/01/2022100.50
25/01/2022100.39
24/01/2022100.38
23/01/2022100.57
20/01/2022100.81
19/01/2022100.75
18/01/2022100.86
17/01/2022100.95
16/01/2022101.16
13/01/2022101.19
12/01/2022101.20
11/01/2022101.12
10/01/2022101.17
09/01/2022101.36
06/01/2022101.51
05/01/2022101.63
04/01/2022101.72
03/01/2022101.74
02/01/2022101.72
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.