↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס AA ומעלה צמוד 0-3 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-AA), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל ובעלות משך חיים ממוצע של עד 3 שנים
 
נתוני שוק
שער אחרון109.64
שינוי יומי0.18%-
מספר ניירות במדד36
כמות מנפיקים22
מח"מ ברוטו1.28
תשואה פנימית0.31%-
מרווח ממשלתי1.68%
דירוג ממוצעAA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.12%0.85%4.44%7.83%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.81%3.14%2.54%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
31.632.228.9
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1210
ISIN מדדILINDX112106
מועד השקת המדד07/03/2022
התחלת נתונים היסטוריים31/03/2015
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד12%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןחודש ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-AA ומעלה
טווח מח"מעד 3 שנים
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אמות ב1126630אמות458438.91124.0851
בזק 62300143בזק566145.83426834.0592
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים2393751.76595194.0393
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1239609.5889064.03
לאומי 1816040505בנק לאומי2490951.0294.0282
ירושלים הנפקות יג1142512בנק ירושלים721252.8574.027
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן489804.985394.0262
עזריאלי ב1134436עזריאלי485589.676594.0063
גב ים ו7590128גב ים1787902.555253.9968
בזק 102300184בזק988543.88552963.9925
מבנה יח2260479מבנה נדל"ן749998.1163.9559
מליסרון יג3230224מליסרון426405.35766643.9364
ביג ז1136084ביג מרכזי קניות449153.95202123.8108
בינל הנפקות יא1167048הבנק הבינלאומי361607.493.3382
יוניברסל ג1160670יוניברסל מוטורס406640.47175483.754
סלע נדל"ן ב1132927סלע נדל"ן333341.79859583.0773
מליסרון ו3230125מליסרון304469.67897062.8108
כללביט ז1132950כלל ביטוח290124.06947682.6783
מזרחי טפחות הנפקות 442310209בנק מזרחי-טפחות3236900.6762.5953
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח279359.5714562.5789
ריט 1 ד1129899ריט 1272856.82047962.5189
ישרס יג6130181ישרס268910.072762.4825
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות249343.64426562.3019
מזרחי טפחות הנפקות 452310217בנק מזרחי-טפחות2724221.37412.1843
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ236560.5555222.1838
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2674032.03522.1441
הראל הנפקות ז1126077הראל ביטוח3012502.781
ביג ה1129279ביג מרכזי קניות213788.08667121.9736
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס200596.9770421.8518
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל170414.6396251.5732
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים766859.1482951.3116
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים757879.12468081.2962
פועלים הנפקות יד1940501בנק פועלים841336.217251.439
מזרחי טפחות הנפקות 572310423בנק מזרחי-טפחות525645.5172750.4215
מזרחי טפחות הנפקות 582310431בנק מזרחי-טפחות447659.5090.3589
מזרחי טפחות הנפקות 592310449בנק מזרחי-טפחות438084.5220.3513
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 17/05/2022
DateLevel
15/05/2022109.83
12/05/2022109.60
11/05/2022109.83
10/05/2022109.80
09/05/2022109.85
08/05/2022109.96
03/05/2022110.29
02/05/2022110.20
01/05/2022110.59
28/04/2022110.74
27/04/2022110.81
26/04/2022110.87
25/04/2022110.81
24/04/2022110.92
20/04/2022111.05
19/04/2022110.99
18/04/2022110.94
17/04/2022110.89
14/04/2022110.76
13/04/2022110.71
12/04/2022110.60
11/04/2022110.73
10/04/2022110.77
07/04/2022110.77
06/04/2022110.69
05/04/2022110.71
04/04/2022110.78
03/04/2022110.70
31/03/2022110.69
30/03/2022110.78
29/03/2022110.73
28/03/2022110.76
27/03/2022110.75
24/03/2022110.95
23/03/2022111.13
22/03/2022110.97
21/03/2022110.99
20/03/2022111.08
16/03/2022110.89
15/03/2022110.41
14/03/2022110.26
13/03/2022110.39
10/03/2022110.28
09/03/2022110.53
08/03/2022110.74
07/03/2022110.67
06/03/2022110.59
03/03/2022110.33
02/03/2022110.03
01/03/2022109.86
28/02/2022109.62
27/02/2022109.48
24/02/2022109.40
23/02/2022109.29
22/02/2022109.50
21/02/2022109.64
20/02/2022109.77
17/02/2022109.83
16/02/2022109.78
15/02/2022109.63
14/02/2022109.52
13/02/2022109.53
10/02/2022109.63
09/02/2022109.49
08/02/2022109.40
07/02/2022109.30
06/02/2022109.21
03/02/2022109.34
02/02/2022109.42
01/02/2022109.41
31/01/2022109.39
30/01/2022109.54
27/01/2022109.36
26/01/2022109.50
25/01/2022109.35
24/01/2022109.36
23/01/2022109.56
20/01/2022109.74
19/01/2022109.76
18/01/2022109.83
17/01/2022109.84
16/01/2022109.86
13/01/2022109.76
12/01/2022109.73
11/01/2022109.70
10/01/2022109.77
09/01/2022109.79
06/01/2022109.94
05/01/2022110.05
04/01/2022110.03
03/01/2022109.97
02/01/2022109.74
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.