↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Top60 צמוד – משקל תשואה לפדיון

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Top60 צמוד - משקל תשואה לפדיון כולל 60 איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה שדירוגן לפחות (-BBB), בעלות שווי השוק הגבוה ביותר במועד הקובע מבין הסדרות העומדות בתנאי המדד, כאשר במועד הקובע ניתן משקל עודף לסדרות בעלות שיעור גבוה יותר של תשואה לפדיון
 
נתוני שוק
שער אחרון129.96
שינוי יומי0.29%-
מספר ניירות במדד60
שווי כולל ני"ע במדד123.7 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו5.43
תשואה פנימית0.32%-
מרווח ממשלתי1.52%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2022שנה3 שנים5 שנים
0.82%-7.90%17.00%24.20%
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
2.86%7.43%6.04%
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
2.850.750.74
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 18/01/2022
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1212
ISIN מדדILINDX112122
מועד השקת המדד02/01/2022
התחלת נתונים היסטוריים01/01/2016
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר4%
מגבלת משקל תאגיד8%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרישראל
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות. בנוסף, עד 2 ניירות למנפיק
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה בלבד
סוג הצמדהמדד
מועד פדיוןשנה ומעלה
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
גזית גלוב יג1260652גזית גלוב1893449.10464713.6615
צור י7300171צור שמיר1213949.79807173.5602
גזית גלוב יב1260603גזית גלוב3386248.12584393.5296
מקורות 111158476מקורות2830181.8202963.0295
מבנה כ"ה2260636מבנה נדל"ן1041347.32382.8514
ביג טו1162221ביג מרכזי קניות869882.2379522.5832
אמות ח1172782אמות13710002.5457
אדמה ב1110915אדמה5856112.23275152.5354
מגה אור ט1165141מגה אור836914.657042.5172
שיכון ובינוי 81135888שיכון ובינוי1967639.56710022.4594
עזריאלי ו1156611עזריאלי2437693.8152.3729
איירפורט ט1160944איירפורט סיטי1345424.4722.3593
אלבר יז1158732אלבר827017.0204682.2126
אפי נכסים ח1142231אפי נכסים1386966.208182.1431
חשמל 316000285חברת חשמל2522260.5332.1163
ביג יח1174226ביג מרכזי קניות13920002.761
או.פי.סי ב1166057או.פי.סי אנרגיה1118114.01662.0766
גזית גלוב יא1260546גזית גלוב1274876.08162112.0583
אמות ו1158609אמות2295122.84192.0429
ישרס טז6130223ישרס1441349.762712.005
פניקס 57670284הפניקס ביטוח902821.061.9911
סלע נדל"ן ג1138973סלע נדל"ן1167299.72297551.9112
רבוע כחול נדל"ן ו1140607רבוע כחול נדל"ן1768190.434781.9081
ריט 1 ו1138544ריט 11213610.79773541.8514
נתיבי גז ד1147503נתיבי הגז2023739.20715821.8418
נמלי ישראל ב1145572נמלי ישראל2595659.08561.8012
פז נפט ז1142595פז נפט1614010.10793591.7596
שיכון ובינוי 61129733שיכון ובינוי1522831.92462651.6202
גב ים ט7590219גב ים979353.073681.5457
מזרחי טפחות הנפקות 622310498בנק מזרחי-טפחות3617560.2321.4822
רבוע כחול נדל"ן ח1157569רבוע כחול נדל"ן1174689.1137261.3767
דיסקונט מנפיקים טו7480304בנק דיסקונט3102771.22651.3465
מליסרון יא3230208מליסרון1515373.26566731.3076
עזריאלי ה1156603עזריאלי3745143.58771.2993
מליסרון יד3230232מליסרון1504163.41387591.2843
חשמל 276000210חברת חשמל3604006.56701721.2779
לאומי 1826040539בנק לאומי3352470.6931.2386
מזרחי טפחות הנפקות 462310225בנק מזרחי-טפחות3562945.5781.2198
מגה אור ח1147602מגה אור940798.281.2121
פועלים 2006620496בנק פועלים2476668.79581.2119
עזריאלי ד1138650עזריאלי3560470.3128171.1922
ריט 1 ה1136753ריט 11291258.99965071.1468
אמות ד1133149אמות2002303.90081.1384
איירפורט ה1133487איירפורט סיטי3841742.82256591.1266
נכסים ובנין ד6990154נכסים ובנין1535737.45249161.1246
בזק 122300242בזק1484756.9521.814
מימון ישיר ג1171214מימון ישיר קבוצה1012263.81.339
מליסרון י3230190מליסרון1590922.84913871.0432
פועלים הנפקות 361940659בנק פועלים4380055.91613921.0045
מזרחי טפחות הנפקות 492310282בנק מזרחי-טפחות32751000.9454
שלמה החזקות יח1410307שלמה החזקות1325712.25711960.8626
שופרסל ו7770217שופרסל903047.1072150.8508
גב ים ו7590128גב ים2267276.58020.6973
בינל הנפקות י1160290הבנק הבינלאומי16239000.6697
לאומי 1796040372בנק לאומי2783447.8320.6457
חשמל 296000236חברת חשמל3827507.4843250.6225
בזק 102300184בזק1003532.51026560.5992
נמלי ישראל א1145564נמלי ישראל1726831.44720.5853
לאומי 1816040505בנק לאומי2500223.9970.3359
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים2441656.21628430.348
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 18/01/2022
DateLevel
17/01/2022130.34
16/01/2022130.49
13/01/2022130.77
12/01/2022130.81
11/01/2022130.64
10/01/2022130.93
09/01/2022131.17
06/01/2022131.56
05/01/2022131.91
04/01/2022131.96
03/01/2022131.66
02/01/2022131.33
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.