↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet צמוד 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet צמוד 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות צמודות מדד בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון101.79
שינוי יומי0.12%
מספר ניירות במדד20
שווי כולל ני"ע במדד19.3 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.69
תשואה פנימית0.05%-
מרווח ממשלתי1.00%
דירוג ממוצע-AA
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.79%0.09%-------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
8.96%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.01------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 19/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1213
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהמדד
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אפי נכסים ז1132232אפי נכסים801421.39266.0102
מליסרון יג3230224מליסרון694338.67567056.0045
פועלים הנפקות 321940535בנק פועלים3602601.96176.0012
מימון ישיר ב1168145מימון ישיר קבוצה683193.51134526.0011
מזרחי טפחות הנפקות 512310324בנק מזרחי-טפחות2568963.51365.9994
פועלים הנפקות טו1940543בנק פועלים1109480.2085.9992
פועלים הנפקות 341940576בנק פועלים2206150.91442125.9984
לאומי 1816040505בנק לאומי2418158.23025.9969
אלוני חץ ח3900271אלוני חץ700325.69563885.9918
שלמה החזקות טז1410281שלמה החזקות540242.6210715.5763
רבוע כחול נדל"ן ה1130467רבוע כחול נדל"ן533084.314515.5024
אלרוב נדל"ן ד3870128אלרוב נדל"ן504869.8415.2112
מליסרון ו3230125מליסרון452275.53059454.6683
יוניברסל א1141639יוניברסל מוטורס422602.84083334.362
נכסים ובנין ו6990188נכסים ובנין413399.93464554.267
כללביט ז1132950כלל ביטוח392099.99624.0472
ישרס יג6130181ישרס377047.04285643.8918
אספן גרופ ו3130291אספן גרופ298638.54249753.0825
הראל הנפקות ו1126069הראל ביטוח273299.0353922.8209
מרכנתיל הנפקות ג1171297בנק מרכנתיל248736.95141252.5674
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 19/01/2021
DateLevel
18/01/2021101.67
17/01/2021101.49
14/01/2021101.52
13/01/2021101.40
12/01/2021101.35
11/01/2021101.26
10/01/2021101.17
07/01/2021101.11
06/01/2021101.10
05/01/2021101.03
04/01/2021101.12
03/01/2021101.05
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.