↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Bullet צמוד 2023

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
 
נתונים עיקריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מ.ק.מ 1148240111בנק ישראל100
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023