↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון107.28
שינוי יומי0.13%
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.65
תשואה פנימית0.98%
מרווח ממשלתי0.88%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.86%5.14%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
3.87%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.25------
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 13/04/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1214
ISIN מדדILINDX112148
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול877183.7236226.0574
אלבר טו1138536אלבר323723.7122936.0483
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4882506.0477
סאמיט ו1130939סאמיט400169.88352666.0211
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס361203.85211686.0138
אקויטל 27550122אקויטל450063.7356.0121
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1251769.4976.0104
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255573.42726.0104
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429111.58135596.0081
טאואר ז1138494טאואר274217.1438245.9615
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח746633.5075.8283
חשמל 266000202חברת חשמל2048584.87174345.883
דור אלון ה1136761דור אלון185181.66218794.7978
וילאר ז4160149וילאר166557.1877344.3153
ויתניה ד1139476ויתניה163725.241684.2419
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1542003.9951
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141214.76984223.6587
אלקו יא6940167אלקו138084.553143.5776
צרפתי ט4250197צרפתי1355253.5113
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 13/04/2021
DateLevel
12/04/2021107.14
11/04/2021107.14
08/04/2021107.16
07/04/2021107.16
06/04/2021107.17
05/04/2021107.19
04/04/2021107.10
01/04/2021107.13
31/03/2021107.07
30/03/2021106.94
29/03/2021107.03
25/03/2021106.96
24/03/2021107.08
22/03/2021106.96
21/03/2021106.83
18/03/2021106.86
17/03/2021106.67
16/03/2021106.64
15/03/2021106.63
14/03/2021106.60
11/03/2021106.66
10/03/2021106.59
09/03/2021106.54
08/03/2021106.39
07/03/2021106.47
04/03/2021106.59
03/03/2021106.67
02/03/2021106.65
01/03/2021106.59
28/02/2021106.54
25/02/2021106.61
24/02/2021106.57
23/02/2021106.61
22/02/2021106.62
21/02/2021106.67
18/02/2021106.65
17/02/2021106.71
16/02/2021106.78
15/02/2021106.72
14/02/2021106.85
11/02/2021106.97
10/02/2021106.99
09/02/2021106.94
08/02/2021106.89
07/02/2021106.74
04/02/2021106.70
03/02/2021106.59
02/02/2021106.43
01/02/2021106.41
31/01/2021106.28
28/01/2021106.49
27/01/2021106.54
26/01/2021106.69
25/01/2021106.74
24/01/2021106.80
21/01/2021106.81
20/01/2021106.82
19/01/2021106.86
18/01/2021106.64
17/01/2021106.44
14/01/2021106.47
13/01/2021106.48
12/01/2021106.47
11/01/2021106.45
10/01/2021106.45
07/01/2021106.48
06/01/2021106.41
05/01/2021106.38
04/01/2021106.43
03/01/2021106.40
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.