↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון102.41
שינוי יומי0.00%
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד8.9 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.27
תשואה פנימית3.00%
מרווח ממשלתי2.87%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
2.41%-0.67%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.06%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.12------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1214
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
חשמל 266000202חברת חשמל2187494.920248410.0228
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול891020.83779.9701
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1243309.17969.9159
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח736392.0119.9021
אקויטל 27550122אקויטל525583.22858.3213
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4924707.7971
טאואר ז1138494טאואר412333.3684086.5283
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס441303.33882626.987
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433916.44833066.87
אלבר טו1138536אלבר340397.52708545.3925
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים254119.75684.0234
דור אלון ה1136761דור אלון247283.19315963.9151
סאמיט ו1130939סאמיט232605.52823.6828
וילאר ז4160149וילאר225036.992843.5629
ויתניה ד1139476ויתניה196344.33393.1086
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/06/2020
DateLevel
04/06/2020102.41
03/06/2020102.41
02/06/2020102.48
01/06/2020102.38
31/05/2020102.33
27/05/2020102.90
26/05/2020103.28
25/05/2020103.00
24/05/2020102.84
21/05/2020102.37
20/05/2020103.43
19/05/2020103.36
18/05/2020103.47
17/05/2020102.92
14/05/2020102.71
13/05/2020103.38
12/05/2020103.72
11/05/2020103.55
10/05/2020103.32
07/05/2020102.59
06/05/2020102.25
05/05/2020101.74
04/05/2020102.08
03/05/2020102.29
30/04/2020102.58
27/04/2020102.52
26/04/2020102.00
23/04/2020101.54
22/04/2020101.52
21/04/2020101.83
20/04/2020102.35
19/04/2020102.46
16/04/2020102.11
13/04/2020102.04
12/04/2020102.09
07/04/2020101.37
06/04/202099.94
05/04/202098.78
02/04/202098.99
01/04/202099.69
31/03/2020100.24
30/03/202099.35
29/03/202097.43
26/03/202097.97
25/03/202097.73
24/03/202096.56
23/03/202092.65
22/03/202091.69
19/03/202092.49
18/03/202089.37
17/03/202089.80
16/03/202091.50
15/03/202093.15
12/03/202093.91
11/03/202098.02
09/03/202096.64
08/03/2020100.18
05/03/2020103.43
04/03/2020104.51
03/03/2020104.76
01/03/2020104.49
27/02/2020105.05
26/02/2020105.41
25/02/2020105.35
24/02/2020105.37
23/02/2020105.45
20/02/2020105.62
19/02/2020105.70
18/02/2020105.65
17/02/2020105.68
16/02/2020105.69
13/02/2020105.49
12/02/2020105.49
11/02/2020105.47
10/02/2020105.34
09/02/2020105.27
06/02/2020105.34
05/02/2020105.13
04/02/2020105.00
03/02/2020104.82
02/02/2020104.91
30/01/2020105.22
29/01/2020105.35
28/01/2020105.27
27/01/2020105.23
26/01/2020105.45
23/01/2020105.45
22/01/2020105.38
21/01/2020105.37
20/01/2020105.44
19/01/2020105.48
16/01/2020105.48
15/01/2020105.44
14/01/2020105.44
13/01/2020105.29
12/01/2020105.24
09/01/2020105.27
08/01/2020105.15
07/01/2020105.16
06/01/2020105.17
05/01/2020105.27
02/01/2020105.17
01/01/2020105.07
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.