↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון106.81
שינוי יומי0.00%-
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד9.2 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.82
תשואה פנימית1.11%
מרווח ממשלתי1.05%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
0.42%1.36%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
10.47%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.17------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1214
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1293832.76526.0744
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח769605.75156.0683
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול857659.761576.0673
חשמל 266000202חברת חשמל2094676.59099146.0615
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4868106.061
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס396862.005166.0599
טאואר ז1138494טאואר345314.380326.0587
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים255800.56326.0535
אלבר טו1138536אלבר351945.9112176.0038
סאמיט ו1130939סאמיט398005.46049995.8722
דור אלון ה1136761דור אלון184339.36902155.2995
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח429070.51411685.967
אקויטל 27550122אקויטל450239.7135.556
וילאר ז4160149וילאר167004.383224.8011
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות141494.08699084.0677
אלקו יא6940167אלקו138568.211823.9836
ויתניה ד1139476ויתניה163477.3143.8704
צרפתי ט4250197צרפתי1343813.8633
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1537952.2107
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 24/01/2021
DateLevel
21/01/2021106.81
20/01/2021106.82
19/01/2021106.86
18/01/2021106.64
17/01/2021106.44
14/01/2021106.47
13/01/2021106.48
12/01/2021106.47
11/01/2021106.45
10/01/2021106.45
07/01/2021106.48
06/01/2021106.41
05/01/2021106.38
04/01/2021106.43
03/01/2021106.40
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.