↑ חזור ל מדדי אג"ח בארץ

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון101.37
שינוי יומי1.43%
מספר ניירות במדד15
שווי כולל ני"ע במדד9.1 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו2.34
תשואה פנימית3.41%
מרווח ממשלתי3.20%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2020שנה3 שנים5 שנים
3.41%-0.95%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
9.70%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
0.02-------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 07/04/2020
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1214
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר10%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי200 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול879594.060110.5257
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח1227341.8210.0765
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח742366.2179.9314
חשמל 266000202חברת חשמל2180734.80142569.4758
אקויטל 27550122אקויטל517524.1837.8186
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים508012.57.6749
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס473007.17319487.1461
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח433095.10354866.5431
מבנה כ"ב2260537מבנה נדל"ן405712.861126.1294
אלבר טו1138536אלבר358303.14914875.4438
טאואר ז1138494טאואר404430.8804645.2372
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים266634.95044.0283
וילאר ז4160149וילאר223248.2108963.3728
דור אלון ה1136761דור אלון242112.44988323.661
ויתניה ד1139476ויתניה194293.396442.9353
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 12/04/2020
DateLevel
06/04/202099.94
05/04/202098.78
02/04/202098.99
01/04/202099.69
31/03/2020100.24
30/03/202099.35
29/03/202097.43
26/03/202097.97
25/03/202097.73
24/03/202096.56
23/03/202092.65
22/03/202091.69
19/03/202092.49
18/03/202089.37
17/03/202089.80
16/03/202091.50
15/03/202093.15
12/03/202093.91
11/03/202098.02
09/03/202096.64
08/03/2020100.18
05/03/2020103.43
04/03/2020104.51
03/03/2020104.76
01/03/2020104.49
27/02/2020105.05
26/02/2020105.41
25/02/2020105.35
24/02/2020105.37
23/02/2020105.45
20/02/2020105.62
19/02/2020105.70
18/02/2020105.65
17/02/2020105.68
16/02/2020105.69
13/02/2020105.49
12/02/2020105.49
11/02/2020105.47
10/02/2020105.34
09/02/2020105.27
06/02/2020105.34
05/02/2020105.13
04/02/2020105.00
03/02/2020104.82
02/02/2020104.91
30/01/2020105.22
29/01/2020105.35
28/01/2020105.27
27/01/2020105.23
26/01/2020105.45
23/01/2020105.45
22/01/2020105.38
21/01/2020105.37
20/01/2020105.44
19/01/2020105.48
16/01/2020105.48
15/01/2020105.44
14/01/2020105.44
13/01/2020105.29
12/01/2020105.24
09/01/2020105.27
08/01/2020105.15
07/01/2020105.16
06/01/2020105.17
05/01/2020105.27
02/01/2020105.17
01/01/2020105.07
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.