↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדהרכב המדדדף המדד
 
סימול מדדCharacteristics
ILINDX112148Index Symbol
ILINDX112148Last Price
ILINDX1121481D Change
ILINDX112148# of Constituents
ILINDX112148Average Duration
ILINDX112148Yield to Maturity
ILINDX112148Adjusted Spread
ILINDX112148Adjusted Rating
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הנתונים מעודכנים לסוף יום מסחר 03/03/2024

 

שם ניירמספר ניירמנפיקמשקל במדד (%)
מ.ק.מ 1148240111בנק ישראל100
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 27/12/2023