↑ חזור ל מדדי אגרות חוב

אינדקס Bullet שקלי 2023

נתוני המדדאודות המדדהרכב המדדדף המדדשערי המדד
אינדקס Bullet שקלי 2023 כולל איגרות חוב קונצרניות לא צמודות בריבית קבועה, שדירוגן לפחות (-BBB), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, שנפדות במהלך שנת 2023 והן מוחלפות במק"מ עד לסיום שנת הפדיון, מועד בו יופסק חישוב המדד
 
נתוני שוק
שער אחרון107.50
שינוי יומי0.02%-
מספר ניירות במדד19
שווי כולל ני"ע במדד3.4 מיליארד ₪
מח"מ ברוטו1.48
תשואה פנימית1.01%
מרווח ממשלתי0.96%
דירוג ממוצע+A
ביצועי המדד - תשואה מצטברת
2021שנה3 שנים5 שנים
1.06%3.22%------
סטיית תקן במונחים שנתיים
שנה3 שנים5 שנים
1.68%------
מדדי שארפ
שנה3 שנים5 שנים
1.97------
 
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
פרטים עיקריים על המדד
סימול מדד1214
ISIN מדדILINDX112148
מועד השקת המדד03/03/2019
התחלת נתונים היסטוריים03/03/2019
ערך מדד הבסיס100
מטבע חישוב המדדשקל חדש
תדירות פרסוםרציף
תדירות עדכון הרכבחודשית
תדירות עדכון משקולותחודשית
אופן קביעת משקולותשווי שוק
מגבלת משקל נייר6%
מגבלת משקל תאגיד20%
אופן חישוב המדדGTR
תנאי סף עיקריים לניירות הערך במדד
רישום למסחרהבורסה בת''א
סטטוס מסחררציף בלבד
סוג מטבעשקל חדש
סוג מנפיקקונצרני
מגבלות מנפיקהמדד לא כולל סדרות המסווגות על ידי הבורסה בענף אג"ח מובנות
מקום התאגדותישראל
סוג ריביתקבועה/מק''מ
סוג הצמדהשקלי
מועד פדיון2023
שווי שוק מינימלי100 מיליון ₪
דירוג אשראי-BBB ומעלה
 
המידע המוצג בעמוד זה מובא לצרכים אינפורמטיביים בלבד וניסוחו מתומצת ביחס לתנאים המלאים המפורטים במתודולוגיית המדדים, אשר מהווה את המסמך הרשמי והמחייב בנוגע לאופן עריכת וחישוב המדדים. יודגש כי חלק מתנאי הסף מבוססים פרמטרים המשתנים באופן שוטף ועשויים להיות שונים מאלו המפורטים בתנאי הסף של המדד, אשר מתייחסים למועד הקובע לעדכון המדד.
שם ניירמספר ניירמנפיקשווי שוק (אש"ח)משקל במדד (%)
אלון רבוע ד1139583אלון רבוע כחול7899876.0124
אקויטל 27550122אקויטל4116076.0118
מגדל הון ג1135862מגדל ביטוח12570136.0073
יוניברסל ב1141647יוניברסל מוטורס3246746.0072
מגדל הון ד1137033מגדל ביטוח7480566.0055
פניקס הון ו1136696הפניקס ביטוח4243076.0049
סאמיט ו1130939סאמיט3589716.0047
חשמל 266000202חברת חשמל20535785.9995
טאואר ז1138494טאואר2749125.9978
אלבר טו1138536אלבר2946355.9948
אפי נכסים ט1156470אפי נכסים4634065.9776
פועלים הנפקות טז1940550בנק פועלים1653704.9123
וילאר ז4160149וילאר1636894.8624
ויתניה ד1139476ויתניה1620674.8142
פרשקובסקי יג1169309פרשקובסקי1529704.544
אלקו יא6940167אלקו1351834.0156
ביג ו1132521ביג מרכזי קניות1303753.8728
דור אלון ה1136761דור אלון1231153.6571
צרפתי ט4250197צרפתי1110253.298
הנתונים מעודכנים לתחילת יום המסחר 02/08/2021
DateLevel
01/08/2021107.50
29/07/2021107.53
28/07/2021107.68
27/07/2021107.68
26/07/2021107.74
25/07/2021107.73
22/07/2021107.71
21/07/2021107.61
20/07/2021107.59
19/07/2021107.53
15/07/2021107.72
14/07/2021107.62
13/07/2021107.58
12/07/2021107.61
11/07/2021107.58
08/07/2021107.58
07/07/2021107.62
06/07/2021107.64
05/07/2021107.68
04/07/2021107.69
01/07/2021107.68
30/06/2021107.65
29/06/2021107.64
28/06/2021107.69
27/06/2021107.70
24/06/2021107.73
23/06/2021107.82
22/06/2021107.63
21/06/2021107.56
20/06/2021107.59
17/06/2021107.69
16/06/2021107.49
15/06/2021107.46
14/06/2021107.41
13/06/2021107.41
10/06/2021107.31
09/06/2021107.24
08/06/2021107.22
07/06/2021107.23
06/06/2021107.23
03/06/2021107.21
02/06/2021107.25
01/06/2021107.24
31/05/2021107.24
30/05/2021107.20
27/05/2021107.15
26/05/2021107.18
25/05/2021107.25
24/05/2021107.20
23/05/2021107.24
20/05/2021107.11
19/05/2021107.36
18/05/2021107.44
13/05/2021107.36
12/05/2021107.17
11/05/2021107.09
10/05/2021107.19
09/05/2021107.21
06/05/2021107.26
05/05/2021107.27
04/05/2021107.27
03/05/2021107.25
02/05/2021107.15
29/04/2021106.99
28/04/2021107.15
27/04/2021107.02
26/04/2021107.22
25/04/2021107.23
22/04/2021107.27
21/04/2021107.28
20/04/2021107.29
19/04/2021107.26
18/04/2021107.28
13/04/2021107.28
12/04/2021107.14
11/04/2021107.14
08/04/2021107.16
07/04/2021107.16
06/04/2021107.17
05/04/2021107.19
04/04/2021107.10
01/04/2021107.13
31/03/2021107.07
30/03/2021106.94
29/03/2021107.03
25/03/2021106.96
24/03/2021107.08
22/03/2021106.96
21/03/2021106.83
18/03/2021106.86
17/03/2021106.67
16/03/2021106.64
15/03/2021106.63
14/03/2021106.60
11/03/2021106.66
10/03/2021106.59
09/03/2021106.54
08/03/2021106.39
07/03/2021106.47
04/03/2021106.59
03/03/2021106.67
02/03/2021106.65
01/03/2021106.59
28/02/2021106.54
25/02/2021106.61
24/02/2021106.57
23/02/2021106.61
22/02/2021106.62
21/02/2021106.67
18/02/2021106.65
17/02/2021106.71
16/02/2021106.78
15/02/2021106.72
14/02/2021106.85
11/02/2021106.97
10/02/2021106.99
09/02/2021106.94
08/02/2021106.89
07/02/2021106.74
04/02/2021106.70
03/02/2021106.59
02/02/2021106.43
01/02/2021106.41
31/01/2021106.28
28/01/2021106.49
27/01/2021106.54
26/01/2021106.69
25/01/2021106.74
24/01/2021106.80
21/01/2021106.81
20/01/2021106.82
19/01/2021106.86
18/01/2021106.64
17/01/2021106.44
14/01/2021106.47
13/01/2021106.48
12/01/2021106.47
11/01/2021106.45
10/01/2021106.45
07/01/2021106.48
06/01/2021106.41
05/01/2021106.38
04/01/2021106.43
03/01/2021106.40
הנתונים המוצגים לעיל הינם מתחילת השנה הנוכחית.
בנוסף, ניתן לצפות בנתונים היסטוריים של המדד בקישור מטה. חלק מנתונים אלו עשויות להתייחס לתקופה טרם השקת המדד ומבוססים על חישובים תיאורטיים בלבד ולא על ביצועי השוק בפועל.